Последни новини
Home / Избрано / Трябва ли да има съдебна ваканция?*

Трябва ли да има съдебна ваканция?*

Defakto.bg

Автор: Илия Димитров*

От 15-ти юли до 1-ви септември съдилищата в България „затварят” за съдебна ваканция. Това обаче не означава заключване на съдилищата с катинар, противно на масовото разбиране, защото магистратите не преустановяват изцяло своята дейност. Това, което обуславя използването на думата „ваканция”, е, че съдът спира да гледа дела в съдебни заседания, освен по най-спешните случаи, които са изброени в чл. 329, ал.3 от ЗСВ[i]. Със скорошните промени в Гражданския процесуален кодекс се внесе изменение, като беше отменена чл. 61, ал. 2[ii], с което се реши сроковете[iii] по дела да не спират да текат по време на официалните празници и съдебната ваканция. Макар това да не задължава съдиите да насрочват заседания по време на ваканцията, по този начин ще се създаде допълнителна работа и на практика ще се премахне почивката на адвокатите през летните месеци.

Но защо се налага да съществува такава почивка?

Исторически съдебната ваканция възниква като период, който облагодетелства всички участници в процеса. В България съдебната ваканция е въведена още със Закона за устройството на съдилищата от 26.05.1880 г., като периодът, който е предвиден за почивка тогава, е месец и половина с начало 1-ви юли. В този период тече усилена земеделска работа и за страните, и за свидетелите, т.е. би било загуба на ценно време да се явяват в съда вместо да събират реколтата. Съдиите и администрацията на съда в този период могат да използват отпуска си и да довършат насъбралата се през годината работа.

Днес съдебни ваканции съществуват в множество страни, масова практика е съдебна ваканция да има и в Европа. Периодите, в които съдилищата почиват, са различни. В България съдебната ваканция е уредена в чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)[iv], където е посочено, че тя обхваща времето от 15-ти юли до 1-ви септември. В Германия периодът, в който се почива, е от 15-ти юли до 15-ти септември. В Обединеното кралство съдебната година е разделена на четири. За 2018 г. магистратите почиват от 1 януари до 11-ти януари, от 28-ми март до 10-ти април, от 25-ти май до 5-ти юни, както и от 31-ви юли до 1-ви октомври. Съдът на Европейския съюз също има лятна почивка – тя е от 16.07 до 31.08.

По време на ваканцията съдът не спира да функционира напълно. Когато става дума за наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, дела за издръжка, родителски права и незаконно уволнение, дела по несъстоятелност, дела по Закона за защита от домашно насилие и други изброени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, то съдът функционира изцяло и без прекъсване. По силата на чл. 329, ал. 4 от ЗСВ[v] административните ръководители на съда и прокуратурата трябва да осигурят достатъчно съдебни състави и прокурори за разглеждане на тези дела и искания.

Освен това съдебната ваканция е времето, през което съдии, прокурори и съдебни служители трябва да упражнят правото си на платен годишен отпуск – това гласи разпоредбата на чл. 336 от ЗСВ[vi]. Доброто функциониране на съдилищата зависи от екипната работа на всички негови служители. Фиксирането на период, в който работещите ще са по-малко натоварени и ще могат да излязат в отпуск, допринася за по-добрата работа на съда през останалата част от годината. Произволното ползване на отпуски би създало хаос, а това ще рефлектира и на страните и на хода на делата. Особено отчетлива е необходимостта за единна съдебна ваканция, когато става въпрос за разглеждането на наказателните дела. Изискването за неизменност на съдебния състав при наказателните и някои граждански дела налага синхронизиран отпуск за съдиите от състава, а това благоприятства и изчистването на множество въпроси за съдебната администрация.

Съдиите, които не почиват, са ангажирани с много други дейности. Те използват това време да изготвят забавени през годината решения, участват в обучителни семинари, обновяват и допълват правните си познания, както и дават дежурства.

Работата на съда е комплексна. Тя не се състои само от съдебни заседания и постановяване на решения. Съдебната ваканция далеч не е дълъг отпуск за магистратите. Единственото нещо, което се променя в този период, е, че не се провеждат съдебни заседания по всички дела. Съдът приема документи и разглежда спешни дела. Времето, което не се прекарва в заседания, се използва за изписване на неизготвени до този момент съдебни решения, особено в най-натоварените съдилища. Намаляването на натовареността на най-натоварените съдии и по-балансирано разпределение на натовареността в системата може да обоснове намаляването на периода на съдебната ваканция, но цялостното ѝ премахване няма да доведе до положителен резултат, а само до хаос.

*Източник ИПИ, авторът е стажант в правната програма на ИПИ

[i] ал. 3 – През съдебната ваканция се разглеждат:

  1. наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
  2. делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
  3. искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
  4. дела по несъстоятелност;
  5. (изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) дела по Закона за защита от домашното насилие;
  6. дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
  7. (нова – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) дела за осиновяване на дете;
  8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 33 от 2009 г.) други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

(4) Административните ръководители на съда и прокуратурата осигуряват през съдебната ваканция достатъчно съдебни състави и прокурори за разглеждане на делата и исканията.

[ii] (2) (отм.) Сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с изключение на сроковете по делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

[iii] Сроковете за съда са само инструктивни.  По време на съдебната ваканция заседания не се провеждат,  освен за изрично посочените хипотези в чл. 329, ал.3

[iv] Чл. 329. (1) Съдилищата са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември.

[v] (4) Административните ръководители на съда и прокуратурата осигуряват през съдебната ваканция достатъчно съдебни състави и прокурори за разглеждане на делата и исканията.

[vi] Чл. 336. Съдия, прокурор или съдебен служител ползва редовния си платен годишен отпуск през съдебната ваканция, а когато това не е възможно – през друго време на годината.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът прекрати делото за хулиганство на прокурора Георги Асенов поради липса на извършено престъпление

Прокурорът от Върховна касационна прокуратурата Георги Асенов не е извършил  престъплението хулиганство и повреждане на …

От седмицата: Варненският апелативен съд потвърди присъда за фиктивно наети работници и източване на еврофондове

Апелативният съд потвърди присъда за деклариране на неверни сведения за фиктивно наети работници с цел …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two + thirteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.