Последни новини
Home / Гостува ни / СРС: Прокуратурата дължи обезщетение на пострадалите за неизпълнение на наказанието :“Лишаване от свобода“

СРС: Прокуратурата дължи обезщетение на пострадалите за неизпълнение на наказанието :“Лишаване от свобода“

Defakto.bg

 

Наташа Добрева, адвокат

Адвокат Наташа Добрева

В прецедентно дело за деликтна отговорност на Държавата, Софийски районен съд приложи пряко материалноправна разпоредба от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, като основание на иска и източник на правните задължения на държавния орган – ответник по него:

[П]осочените действия и бездействия на Прокуратурата по привеждане на присъдата в изпълнение са в нарушение не само на нормите на НПК, но представляват и нарушение на задълженията на българската държава по чл. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС). Чл. 2, §1 КЗПЧОС предвижда, че правото на живот на всеки се защитава от закона. Това задължение, адресирано към държавите, страни по конвенцията (каквато е и България), изисква от тях да предприемат необходимите мерки за защита на живота на всяко лице под тяхна юрисдикция. Това е свързано както със създаване на подходяща правна рамка, която да защитава правото на живот, така и с предприемането на ефективни действия по разкриване на виновните за всяко посегателство срещу живота на някое лице, привличането им към отговорност, както и изпълнението на наложените наказания (когато те са ефективни). В противен случай, ако извършителят само бъде осъден, но без реално да изтърпи наложеното му наказание, не е налице ефективно и реално осъществена от държавата защита на правото на живот, тъй като не са спазени процесуалните гаранции за това право, включващи и привеждането на ефективните присъди в изпълнение. Това е необходимост, включително за да бъде затвърдено общественото доверие в институциите, които поддържат правовата държава (правоохранителните органи), да не се създава съмнение за това, че държавата толерира противоправни действия (особено когато те са насочени срещу правото на живот) и така да се осигури ефективно прилагане на законодателството, защитаващо правото на живот (в този смисъл вж. §32, §26 и §27 от посоченото от ищците решение на Европейския съд по правата на човека от 13.10.2016 г. по делото Китановска, С. и др. срещу М. (жалба № 2319/14)).

Следователно наличието на разпоредбите на чл. 115 и сл. НК, които криминализират посегателствата срещу живота, дори и при проведено ефективно разследване на конкретното посегателство срещу живота на определено лице, завършило с осъждането на извършителя с ефективна присъда, не може да се приеме за същинска защита на правото на живот, докато присъдата не бъде изпълнена.”[1]

Успешно заведеният иск с това правно основание представлява „ефективно вътрешно средство за защита“ по смисъла на Член 13 от КЗПЧОС, а създаването на прецедента има за правна последица недопускане на бъдещи подобни оплаквания в ЕСПЧ. Това е важен аспект на субсидиарното естество на механизма на КЗПЧОС, а именно, задачата за зачитане, прилагане и налагане спазването на правата, въплътени в Конвенцията, е преди всичко на органите на високодоговарящите държави, отколкото на ЕСПЧ. В държави, в които доверието в местната правосъдна система е ниско, обаче, тази задача е двойно по-трудна, тъй като, преди представянето на убедителни аргументи пред съда, се изисква създаване на мотивация у гражданите за предприемане на правни стъпки, които никой друг не е предприемал, с непредвидим резултат. В тази връзка, информирани за решението от техния адвокат Наташа Добрева, ищците по настоящото дело споделят не само радостта, но и изненадата си, тъй като докрая не са вярвали, че български съд ще ги „чуе“, така както би ги чул ЕСПЧ.

[1] Решение № 449759 от 12.07.2018 по гр.д. № 6206/14 по описа на Софийски районен съд, 37 с-в.

About De Fakto

Проверете също

Зам.министър Мария Павлова: Европейските делегирани прокурори сами избраха празната сграда на „Раковски“ 134

От Министерството на правосъдието обявиха, че европейските делегирани прокурори сами са избрали да бъдат настанени …

Окончателно: ВАС отхвърли спора за дипломата на главния прокурор Иван Гешев като „юрист“

Състав на Върховния административен съд (ВАС)  отхвърли като недопустимо оспорването на   дипломата на главния прокурор …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.