Последни новини
Home / Законът / В Националното следствие разпитват министър и служители на АПИ за трагедията край Своге

В Националното следствие разпитват министър и служители на АПИ за трагедията край Своге

Defakto.bg
След 3-часов разпит министър Николай Нанков заяви пред журналисти: „В качеството си на министър, в морален аспект, винаги бих могъл да отговарям, включително и с политическата отговорност. Политическата отговорност невинаги се поема с оставка. Политическата отговорност понякога е в кризисна ситуация да се отреагира правилно, да се предприемат крути действия и за в бъдеще, да се подпомогне максимално разкриването на истината. Споменах още от първия ден, че най-важното в момента е справедливостта. Има органи, които могат да коментират“, поясни министър Нанков

Бъдещият нов мега орган за безопасност по пътищата, съществувал от 15 години

Регионалният министър Николай Нанков и над 20 служители от държавната администрация влязоха за разпит в Националната следствена служба във връзка с тежката катастрофа край Своге в събота,съобщи БНР.  Информацията, която събират разследващите, е свързана с втората линия на разследването, а именно състоянието на пътя и връзката му с трагедията от събота вечерта, сочи националното радио.

Според един от първите разпитани – пожарникарят от Своге Георги Колев, става  ясно, че въпросите са свързани с предаването на пътя през 2014-а година и с последващия контрол върху качеството му. От гледна точка на пожарната работата е свършена перфектно, каза той. Мъжът е участвал в спасителните действия в събота вечерта и коментира лаконично, че е било много страшно. Същото е и мнението на лекарите, които са пристигнали на мястото тогава

Две са сюжетните линии, по които се работи във връзка с трагедията от събота вечерта. Едната е свързана с отговорността на шофьора, който вчера бе оставено от съда под домашен арест.  Втората сюжетна линия е свръзана с свързана с пътя, контрола и отговорността на различни държавни структури. По делото има и материали, свързани със състоянието на пътя и сигнали са подавани от различни институции, които са останали без отговор.

Дали  прокуратурата ще отсее отговорността на истинските виновници  при толкова органи за  безопасността по пътищата, ще се види. Във всеки случай ентусиазъм за нови експерименти не липсва.

На извънредно заседание на Министерски съвет в сряда заради  катастрофата край Своге със 17 загинали, държавата обяви  създаването на нов орган, който ще контролира и  създава политики за безопасност по пътищата.

Според вицепремиера Томислав Дончев,  „всички служби и функции, които имат отношение по темата, да се консолидират в една структура, която има преки отговорности в политиката за пътна безопасност“. По думите му в тези институции попадат три министерства – вътрешното, регионалното и образователното, както още Агенция „Пътна инфраструктура“ и други ведомства.

Мирослав Иванов, журналист

Единственият проблем на тази идея е, че такъв единен орган съществува от 15 години, коментира  журналистът Мирослав Иванов.  Посочил я е и поименноДържавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП). И още:

„Създадена е въз основа на Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на закона за движение по пътищата и статутът й е разписан подробно в Постановление 220 на Министерския съвет от 3.10.2003 г.

На сайта на МВР, под чиято шапка е комисията, е разписана и нейната мисия. „Основната задача на Комисията е да подобри координацията на действията между държавните органи и обществеността що се отнася до проблемите на безопасността на движението по пътищата. В изпълнение на основната си задача Комисията подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата, дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, анализира информацията, изготвя доклади, национални програми и прочее.“

Освен, че е нормативно разписана, ДОККПБДП си е и съвсем действаща. Последното заседание например е от 31 май 2018 г., казва авторът.  „Като трета точка от дневния ред дори можем да видим „Информация за състоянието на безопасността на движението от началото на годината и мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия през летния сезон.“

Комисията има и сериозни отговорници.

„Председател на ДОККПБДП е министърът на вътрешните работи Валентин Радев. Заместник-председатели са Стефан Балабанов (зам.-министър на вътрешните работи), Ангел Попов (зам.-министър на транспорта информационните технологии и  съобщенията) и Малина Крумова (зам.-министър на регионалното развитие и благоустройсвтото).

Сред членовете на комисията са още девет зам.-министри, администратори от БЧК, Агенцията за закрила на детето, сдружението на общините и др.“

Най-вероятно голяма част от министрите дори не знаят, че такова звено има, допуска Иванов.  Но е категоричен, че „катастрофата край Своге изнесе на преден план и направи видимо за голяма част от обществото пълната безконтролност на процесите в България. В случая пълната безконтролност в ремонтирането, а вероятно и в строителството, на пътища“ .И още:  „В опит да намали щетите от лъсването на тази стряскаща некомпетентност, корупция, незаинтересованост и липса на държавност, Министерският съвет реши да симулира активност.И се плъзна по най-лесната пързалка. Пързалката на популизма“.

За министър-председателя няма да отваряме дума сега. Той е над тези неща, завършава Мирослав Иванов.

Проверка на Де Факто потвърди, фактите, изнесени от автора. Мега комисия за  безопасност по пътищата е създадена  още през  2002 г. с допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътишщата.  Въз основа на закона, следващата година е издадено и ПМС №220, което конкретизира  статута й.   

Интересно  какво  ще е новото към подробните досега указания, свързани с работата й, и нейните високо отговорни отговорници.

Из закона за движение по пътищата

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския съвет се създава „Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата“ за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Комисията по ал. 1:

 1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;
 2. дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;
 3. анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет;
 4. изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет;
 5. дава предложение за необходимите държавни и общински разходи за осигуряване безопасността на движението;
 6. координира и предприема мерки за изпълнението на международните програми по безопасността на движението;
 7. участва в работната група „Безопасност на движението“ към Комитета по вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисия на ООН.

(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Съставът, финансирането, функциите, задачите и редът за осъществяване на дейността на органа по ал. 1 се определят от Министерския съвет.

(4) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи:

 1. във Фонда за безопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт;
 2. средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност;
 3. редът и условията за управление на средствата от фонда се определят с акт на Министерския съвет.

(5) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи одобрява по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за разходи на Фонда за безопасност на движението по ал. 4 до размера на постъпилите във фонда приходи от глоби.

(6) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Превишението в края на годината на приходите над разходите по фонда се предоставя за ползване за същите цели през следващата бюджетна година по реда на ал. 5.

 • 1а. (1) (Нов – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишен текст на § 1а – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, като за целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1.

(2) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Към областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението по пътищата.

(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване.

 

About De Fakto

Проверете също

Обвиниха сръбския шофьор за катастрофата на магистрала „Тракия“

Районна прокуратура-Стара Загора е привлякла като обвиняем сръбският гражданин  Д.К., на 40 г.,  за това, …

ПРБ предлага да се създаде национално междуведомствено звено за предстоящите избори

Ръководството на прокуратурата изпрати писма до служебния вътрешен министър  Иван Демерджиев и до председателя на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.