Последни новини
Home / Законът / Заместникът на командирован в чужбина е в обхвата на осигуряването по място на командироването

Заместникът на командирован в чужбина е в обхвата на осигуряването по място на командироването

Defakto.bg

Командирован работник попада в обхвата на социалноосигурителната схема по мястото на работа, в която е командирован, когато замества друг командирован,  дори заместваният и заместващият да не са командировани от един и същ работодател.   Това обяви Съдът на ЕС по спор между осигурителните органи на Унгария и Австрия при командироване на работници.

Повод за решението на Съда на ЕС австрийското дружество Alpenrind стопанисва кланица в Залцбург. От 2012 г. до 2014 г. Alpenrind разфасова и опакова месо в същата чрез  работници, командировани в Австрия от унгарското дружество Martimpex.  Преди и след този период въпросните дейности се извършват от работници на друго унгарско дружество, Martin-Meat.
За периода от 1 февруари 2012 г. до 13 декември 2013 г. унгарската социалноосигурителна институция издава за над 250 командировани от Martimpex работници — отчасти със задна дата и отчасти за случаи, за които австрийската социалноосигурителна институция1 вече е установила задължение за осигуряване на съответните работници в Австрия.
Решението на австрийската социалноосигурителна институция, което установява задължението на работниците за осигуряване по австрийската схема, е оспорено пред австрийските юрисдикции.
В този контекст Административен  съд на  Австрия3 отправя до Съда искане да уточни правилата на Съюза относно координацията на системите за социално осигуряване и в частност обвързващото действие на удостоверение A14.
С  решението си  Съдът постановява, че удостоверение А1, издадено от компетентната институция на държава членка (в конкретния случай Унгария) има обвързващо действие5 не само за социалноосигурителните институции, но и за юрисдикциите на държавата членка, в която се упражнява дейността (Австрия), докато  това удостоверение не бъде оттеглено или обявено за невалидно от държавата членка, в която е издадено (Унгария6).
Съдът констатира, че удостоверение A1 може да се прилага с обратно действие, а когато работник, командирован от своя работодател, за да полага труд в друга държава членка, бива заместен от друг работник, командирован от друг работодател, заместващият  работник не може да остане подчинен на законодателството на държавата членка, в която неговият работодател обичайно осъществява дейността си.
По изключение  законодателят на Съюза е предвидил възможността командирован работник да продължи да е подчинен на социалноосигурителната схема на държавата членка, в която неговият работодател осъществява обичайно дейността си. А именно, когато  командированият работник замества друго лице.  Според Съда такова заместване е налице, когато работник, командирован от своя работодател, за да полага труд в друга държава членка, бива заместен от друг работник, командирован от друг работодател.
Фактът, че работодателите на двамата засегнати работници са със седалище в една и съща държава членка, или фактът, че те поддържат евентуални лични или организационни връзки, е ирелевантен в това отношение.

1 Salzburger Gebietskrankenkasse (Териториална здравноосигурителна каса на провинция Залцбург, Австрия).

2 По-рано удостоверение E 101.

3 Verwaltungsgerichtshof е сезиран по жалба на Salzburger Gebietskrankenkasse и Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (австрийски федерален министър на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите).

4 Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82 и поправка в OB L 33, 2008 г., стр. 12), изменен с Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. (OB L 338, 2010 г., стр. 35), както и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент № 883/2004 (ОВ L 284, 2009 г., стр. 1), изменен с Регламент № 1244/2010 (OB L 338, 2010 г., стр. 35).

5 Освен в случаи на измама или злоупотреба, вж. решение на Съда от 6 февруари 2018 г., Altun и др. (C-359/16, вж. също ПС № 10/18

About De Fakto

Проверете също

ВКС окончателно оправда бившият зам. кмет на София Евгени Крусев за престъпление по ремонта на улица „Граф Игнатиев“

След окончателно решение на ВКС бившият заместник-кмет на София Евгени Крусев е оправдан по обвинението …

Гл. прокурор Иван Гешев е против законопроекта за преработка на индустриалния коноп

Главният прокурор е изпратил до председателя на Комисията по земеделието, храните и горите в 47-ото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.