Последни новини
Home / Законът / Всички без БСП срещу ветото за АПК, поскъпването на правосъдието отива в Конституционния съд (обновена)

Всички без БСП срещу ветото за АПК, поскъпването на правосъдието отива в Конституционния съд (обновена)

Defakto.bg

Очаквано, депутатите от ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС в правната комисия гласуваха срещу ветото на президента върху промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). „За“ бяха само от БСП.

Ако резултатът се повтори и в пленарна зала, поправките, довели до драстично поскъпване на административното правосъдие, въвеждане на закрити заседания по касационните дела пред ВАС, едноистанционност на ред производства, веднага ще бъдат оспорени пред Конституционния съд, заявиха социалистите.

Гласуването дойде след повече от четири часа заседание на правната комисия, в което участваха председателят на правния съвет на президента проф.Емилия Друмева, шефът на ВАС Георги Чолаков, много неправителствени организации. И, безпрецедентно, граждани коментираха и задаваха въпроси към депутатите, нерядко срещнати на нож.

Ветото ще е точка първа в парламентарния дневен ред в четвъртък.

В правната комисия днес

А, извън очаквания резултат и познатите аргументи „за“ или „против“ спорните промени – факт е, далеч не всички в АПК са такива – се прокрадваха любопитни нюанси – проф. Друмева например почти чете лекция на депутатите по административно правосъдие. И с право – въпреки дипломите на прависти, на част от тях основни принципи очевидно им убягват, сочи практиката дотук.

Проличаха и откровени негативни отношения – от председателя на комисията Данаил Кирилов към неправителствения сектор изобщо и конкретно, и съответно – от представителите на НПО към ставащото.

Да изразят становищата си в комисията дойдоха от Програма „Достъп до информация“, Екологично сдружение „За земята“, коалиция „За да остане природа в България“, „Правосъдие за всеки“, БИПИ и ред други. А, тъй като адвокатът-правозащитник Александър Кашъмов, публично отправил остри критики към промените, закъсня, председателят Кирилов отбеляза този факт. И обяви: „Поколебах се дали да не поканя оркестъра на Столична община за откриването на заседанието, за повече тържественост, за която говорехме с г-н Кашъмов“. Е, това – вероятно в кръга на шегата.

Без шега, сериозно, направи впечатление друго – от депутатска страна проектът основно се защитаваше от Кирилов, с откъслечни реплики от зам.-председателя от страна патриотите Христиан Митев. Другият зам.-председател на комисията Хамид Хамид (ДПС) мълча – ветото атакува и поправки, които бяха предложени от него.

Какви бяха позициите?

Емилия Друмева

Представителят на президента проф. Друмева: Законността не е услуга, а стълб на правовата държава

Ветото на Румен Радев е върху общо 16 текста от АПК и преходните и заключителни разпоредби. Сред тях: правилата за родовата подсъдност на ВАС (изричното посочване на делата, гледани от този върховен съд на първа инстанция – подзаконовите нормативни актове и малко други); местната подсъдност при индивидуални административни актове – според адресата, а не издателя на акта; открити и закрити заседания във ВАС според преценката на докладчика или по изрично направени искания от страните; предвиждане на една съдебна инстанция в ред специални закони; промените в съдебния закон, въвеждащи „ранно пенсиониране“ за определен кръг от магистрати, както и възможност съдии от ВАС (но не и от ВКС) да се командироват от председателя за една година в евросъдилищата в Люксембург и Страсбург за проучване на опита и решенията. И, разбира се, най-болната за гражданите тема – драстичното поскъпване на касационните дела пред ВАС.

„Изходна точка е спецификата на административното правосъдие – в споровете, които се решават пред тях, винаги едната страна е държавата. У нас административното правоъдие се доказа като независимо, с позиции. А действащият АПК е един от най-добрите действащи български закони“, започна проф. Друмева. И изброи имената на доайена в тази област акад.Петко Стайнов, и най-добрите му ученици, сред които покойният вече проф. Кино Лазаров.

После бе критична: „Административното правосъдие е на две инстанции – втората проверява правилността на първата. ВАС е най-интересният съд в правната ни система – той е касационна инстанция на административните съдилища, НО и се произнася като първа инстанция по законността на актовете на МС и на отделните министри. И всичко това се отчита във ветото. Възраженията му се концентрират върху това, че отделни разпоредби на АПК се отдалечават от основни конституционни функции и това деформира и намалява интензитета на защитата гражданин – държава спрямо актове, които са издавани от позицията на власт и изискват подчинение. А избраната нормотворческа техника не е перфектна – за подсъдността на ВАС – и създава неяснота.

За закритите заседания в касационното производство – публичността на съдебните заседания е конституционен принцип и това е правилото. Допускането на закрити заседания е изключение, което трябва да е пропорционално на търсената цел.

Видът и размерът на таксите са държавна политика. Днес с интерес прочетох интервю на г-н Кирилов, че увеличението е минимално и не покрива цената на административния процес в едно дело. Обръщам внимание – на преден план в административното правосъдие е пряката защита на нарушената законност, а не материалният интерес. Законността не е услуга, която правовата държава предоставя на гражданите, тя е необходимо условие за съществуването на правовата държава. А и няма механизъм, чрез който таксите да се съразмеряват с доходите, драстичното увелчение ще е пречка пред достъпа до правосъдие.

Що се отнася до пропорционалните такси – определяемият материален интерес е понятие, присъщо на сферата на частното право, за него няма легално определение, може да предизвика несигурност и противоречива съдебна практика. Такива такси не са присъщи на спецификата на административното правосъдие. Пътят към съда трябва винаги да е отворен!“

Кирилов и неправителствените организации

„Основният ни призив е да отчетете всички въздействия, които тези промени внасят в законодателството, както и фактът, че България е под вниманието на Орхуската конвенция като страна, която не я спазва. С тези поправки в АПК ограничавате правото на гражданите, техните организации, бизнесът до правосъдие“, обяви представителят на коалиция „За да остане природа в България“. И отпуши гняв.

Данаил Кирилов предложи на комисията да гласува възможност депутатите да разпитват изказващите се НПО, включително за тяхното финансиране, усвояване на сумите, брой на водените дела и „да видим дали 370 лв. (новата такса за ЮЛ, без материален интерес – б.р.) са много за тях, да си направят гражданите и слушателите сметка как усвояват средства“.

Крум Зарков (БСП) опонира: „Не започваме добре, въпросът не е дали имат пари, въпросът е какво правят, като нямат пари. Нека уважим гостите, които са дошли, да ги изслушаме и ние да си вземем решението. А след гражданските становища ще има политически дебат!“

Какъв е смисълът да ги питаме за субсидии и усвояване, проблемът тук е съвсем друг, с особено политическо злорадство ще наблюдавам как се злепоставяте пред НПО, добави съпартиецът му Явор Божанков.

Кирилов обаче не се даде, с аргумента – как да няма значение от колко лица е една организация?! Има значение за квалификация, задълбоченост, сериозност на възприятие от публиката! (От което стана ясно, че в неговия прочит количествените натрупвания явно са решаващи).

Наммеси се Александър Кашъмов. “ От 22 години, откакто работи моята организация, се смениха 7 Народни събрания и поне 10 правителства. През този период повечето от представените тук НПО вършеха своята работа. Липсата на защита, оставянето на административиня произвол да се вихри рефлектира върху справедливото разделение на богатствата. Ниските такси по административни дела не могат да са проблем – те са израз на принципа, че административното правосъдие е безплатно, защото тук субектът на правото, упражнявайки собственото си право, действа в обществен интерес. Върнете се към такси, заместител на безплатното административно правораздаване!“ И напомни на депутатите, че в замъка Уиндзор имената на лордовете, които са се провалили, са заличени от фризовете на стените. Прикани депутатите да не постигат тъждество с въпросните лордове.

Налице е огромен риск за създаване на местен феодален непотизъм, чрез ограничаване на достъпа до съд. Застанете на страната на своите избиратели, българските граждани!“, приканиха от „Правосъдие за всеки“.

А, на финала, председателят на правната комисия смени тона и благодари на всички, дошли на заседанието.

Георги Чолаков

Председателят на ВАС: И „да“, и „не“

Със заявката, че ще се придържа само към становището на Пленума на ВАС, неговият председател Георги Чолаков на практика подкрепи част от ветото, но отхвърли друга.

За подсъдността – промените в родовата подсъдност са изцяло съобразени с тълкувателното решение на Конституционния съд по въпроса. „В тази му част считам ветото за неоснователно“, каза Чолаков.

За местната подсъдност отбеляза, че в окончателния вариант на промените тя не е по седалище и местоживеене на жалбоподателя, а по адресата на административния акт. „Тук няма проблем, промяната е обоснована и своевременна“, бе коментарът.

За закритите и открити дела – Пленумът на ВАС смята, че не се налага промяна в АПК в тази част и сега действащата процедура е изключително добре сработена, каза председателят. Сиреч „за“ ветото.

За таксите – принципното становище на Пленума на ВАС е, че таксите са ниски, за размера не сме взели становище, защото е извън компетентността ни.

За делата на една инстанция – Пленумът не е взел становище, защото предложението се появи между първо и второ четене. „Но принципно никъде не е записана забрана за това“, заяви Чолаков. С две думи – „против“ ветото.

Депутатите

Най-много говориха от БСП, единствени поддръжници на ветото.

„Таксите по същество са несправедливи и го казваме не само ние. Защо управляващите толкова упорстват – преди 2 г. същото мнозинство ни каза, че на една инстанция трябва да се гледат делата за ОВОС и стратегическите проекти, тогава опозицията възрази. Сега властта ясно ни казва: не ни се мотайте в краката! Имало много организации, които спъвали големи инфраструктурни проекти – ами това е демокрацията! Ако промените влязат в сила, категорично заявяваме, ще ги дадем на КС. Когато обжалваш, например, ОВОС за изграждане на магистрала заради правото ти на чист въздух, какъв материален интерес имаш?“, предупреди Явор Божанков (БСП).

Намеси се Християн Митев (Обединени патриоти): „Не се повишават таксите на първа инстанция, а актовете на администрацията могат да се обжалват пред съда, никъде не е записано, че задължително трябва да има и касационна инстанция по всяко оспорване“ (Чудно, нали?)

Отговори Крум Зарков: „Ефективното правосъдие има три белега – достъпност, публичност и възможност първоистанционното решение да се обжалва. И  трите са под атаката на този закон. Ние сме категорично против за да се спре злоупотребата с права от едни, да се отнемат права на други – имам предвид обжалванията по стратегически проекти. Излиза, че колкото по-сериозна е щетата, толкова по-трудно занапред ще се атакува в съда – много по-лесно ще атакуваш градинка, отколкото магистрала, трафопост, отколкото АЕЦ. С голяма доза сигурност, КС ще отмени текста за закритите заседания. Но става дума за упорство и време. Защо? Имаме ход ясен и верен -приемаме ветото на президента, после обсъждаме текст по текст. Не става дума за инатлък, тропане с крак или победи, а за разум“.

По-добре президентът директно да се беше обърнал към КС!

Данаил Кирилов

Рецептата даде Данаил Кирилов.  „Дебатът във всички случаи е полезен, а и ние, депутатите, също сме граждани, временно натоварени с власт. Притеснява ме, че има уклон с полуистини да се създава обществено мнение. Отразихме голяма част от енергията и искането на самите административни съдии да се случат тези промени. За закритите заседания – да, казаха го. Пак се прави манипулация, ако гражданинът поиска, заседанието е открито. Гарантираме правото на всяка от страните. Не искам да подценявам президентската институция, напротив ценя я. Но в случая с това вето зацикляме, много по-добре би било президентът да събере мненията и да оспори промените пред Конституционния съд. Докато влезеше в сила законът, вече щяхме да имаме думата на КС“.

Само на нас ли ни се струва, че иде реч за „бакалски сметки“ – на везните на Темида?!

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Атанас Славов: В Министерството на правосъдието има приемственост на каузи и политики

 „За България е важно да има управление, което защитава правата на гражданите, правовата държава, което …

Зам.- министър Емил Дечев представи пред СЕ промените за отговорна прокуратура и ефективен наказателен процес

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев представи днес пред Комитета на министрите на Съвета на Европа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.