Последни новини
Home / Гостува ни / Софийски районен съд уважи „специфични нужди от защита“ на дете, пострадало от сексуално насилие

Софийски районен съд уважи „специфични нужди от защита“ на дете, пострадало от сексуално насилие

Defakto.bg

 

Адвокат Наташа Добрева

Схема на етаж 2 на СРС, публикувана в интернет страницата на съда.
Наташа Добрева, адвокат

На 19.09.2018г в Софийски районен съд се проведе разпит пред съдия по досъдебно производство с участие на свидетел със специфични нужди от защита.

По смисъла на НПК, „специфични нужди от защита“ са налице, когато е необходимо прилагане на допълнителни средства за защита от повторно виктимизиране, емоционално или психическо страдание, включително за запазване на достойнството на пострадалите по време на разпит. Фигурата „свидетел със специфични нужди от защита“ беше въведена миналата година (Д.В. бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) и с нея се целеше повишаване на чувствителността на правоприлагащите органи към пострадалите лица като вид свидетели. В по-широк план, тези изменения са част от постепенното изместване на фокуса на наказателния процес от ориентиран централно към разкриване и осъждане на извършителя към ориентиран равномерно както към горното, така и към предпазване на пострадалите от повторно виктимизиране  – неизбежна тенденция, която следва развитието на правото на Европейския съюз.  Според чл. 22 от Директива 2012/29/EU за Установяване на Минимални Стандарти за Правата, Подкрепата и Защитата на Жертвите на Престъпления, особено внимание се обръща на жертвите на трафик на хора, основано на пола насилие, насилие при близки взаимоотношения, сексуално насилие, престъпление от омраза и др. В НПК подобно изброяване на примерни престъпления няма, но във въпросното заседание специфични нужди от защита бяха признати при разследване на блудство.

По-нататък, чл. 19, ал. 2 от Директива 2012/29/EU задължава Държавите членки да гарантират, че „новите съдебни сгради имат отделни чакални за жертвите“. Това изискване е частично изпълнено в сградата на Софийски районен съд на бул. Ген. Скобелев. На втория етаж, до съдебна зала № 27 е т. нар. „стая за разпит на малолетни“, като същата се използва за разпит на непълнолетни или пълнолетни свидетели със специфични нужди от защита. В случай че обвиняемият/подсъдимият е с мярка за неотклонение „задържане под стража“, той/тя се превежда от стаята за конвоирани лица до съдебна зала № 27 през различно стълбище и през различен коридор, от тези, които ползват останалите участници в производството. Това предотвратява случаен визуален контакт между обвиняем/подсъдим и пострадал в общите помещения на съда. Настаняването на пострадалите в отделна стая, вместо в главната съдебна зала при останалите участници, им спестява травмиращото преживяване да се намират във физическа близост с техния насилник, в продължение на часове наред. Това им спестява още да виждат реакциите на извършителя, да чуват реплики и коментари, които остават извън протокола, да чуват въпроси, по чиято допустимост се спори и т.н. Свидетелите, които ползват специалната стая, чуват единствено това, което им казва настаненият вътре с тях психолог.

В късния следобед на 19.09.2018г от сградата на Софийски районен съд излезе след разпит едно развълнувано 16-годишно дете, което заяви, че иска пак да се върне за разпит – това е реалният показател, по който се мери успеха на дадено следствено действие.  Заседанието, обаче, е повод да се повдигнат някои проблемни въпроси като необходимостта от специализирани съдийски състави по детско правосъдие. Това е най-добрата гаранция срещу случайно разпределение на дежурния съдия на дело, в което участва дете. Още по-важен е въпросът за необходимостта от допълване на Част Втора от НПК „Доказване“ с принципи за доказване в случаи на сексуално насилие.  С такива принципи работи, например, Международният Наказателен Съд. Този съд се ръководи от изрични, писани ограничения на въпросите, които могат да бъдат задавани на жертви на сексуално насилие. Освен това, Съдът действа по предвидена процедура за предварително филтриране на тези въпроси, чрез закрито заседание по релевантността и допускането им, която се стартира чрез задължително представяне в писмен вид на въпросите, които защитникът на извършителя желае да зададе на жертвата:

Правило 70

Принципи на доказване в случаи на сексуално насилие

В случаи на сексуално насилие, Съдът се ръководи от и, където е подходящо, прилага следните принципи:

(а) Не може да се прави заключение за съгласие поради думи или поведение на жертвата, където насилие, заплаха от насилие, принуда или възползване от принудителна обстановка намаляват способността на жертвата да даде доброволно и автентично съгласие;

(б) Не може да се прави заключение за съгласие поради думи или поведение на жертвата, където жертвата е неспособна да даде автентично съгласие;

(в) Не може да се прави заключение за съгласие поради мълчанието или липсата на съпротива на жертвата на твърдяно сексуално насилие;

(г) Не може да се прави заключение за надеждността, характера или предразположеността към сексуална нагласа на жертва или свидетел поради секаулното естество на техни предишни или последващи поведения.

Правило 71

Доказателства за друго сексуално поведение

В светлината на дефиницията и естеството на престъпленията под юрисдикцията на Съда и предмет на чл. 69, ал. 4, съдопроизводственият състав не може да допуска доказателства относно предишно или последващо сексуално поведение на жертва или свидетел.

Правило 72

Закрито заседание за обсъждане относимостта или допустимостта на доказателства

  1. Когато има намерение за представяне на доказателство или изтръгване на показание, включително чрез средството разпит на жертва или свидетел, че жертвата се е съгласила с твърдяно престъпление на сексуално насилие, или данни за думи, поведение, мълчание или липса на съпротива у жертва или сивдетел, описани в принципи (а) до (г) на правило 70, трябва да се подаде молба до Съда, в която трябва да се опишат по същество доказателствата, който се планират, и относимостта им към предмета на делото.
  2. Решавайки дали доказателствата, за които се отнася т. 1, са относими или допустими, съдопроизводственият състав изслушва в закрито заседание становището на Прокурора, защитника, свидетеля и жертвата или техните пълномощници, ако имат, и взима предвид дали доказателствата имат достатъчна степен на доказателствена стойност за предмета на делото и вредите, които те могат да нанесат, в съответствие с чл. 69, ал. 4. За тази цел, съдопроизводственият състав се ръководи от чл. 21, ал. 3 и чл. 67 и 68 и от принципи (а) до (г) на правило 70, особено по отношение на предложеното разпитване на жертва.
  3. Когато съдопроизводственият състав определи, че доказателствата, за които се отнася т. 2, са допустими в процеса, съдопроизводственият състав отбелязва в протокола конкретната цел, за която доказателството се допуска.“[1]

[1] Правилник за Процедурата и Доказването на Международния Наказателен Съд, редакция 2016г

 

About De Fakto

Проверете също

Механизмите за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и …

Президентът Румен Радев: Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген

Имаме всички шансове догодина България да се присъедини към Шенген, но това до голяма степен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.