Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Достъпът до лични данни е разрешен и за по-леки престъпления, ако не бъде накърняван личният живот

Съдът на ЕС: Достъпът до лични данни е разрешен и за по-леки престъпления, ако не бъде накърняван личният живот

Defakto.bg

Престъпления, които не са особено тежки, могат да са основание за достъп до лични данни, запазени от доставчици на електронни съобщителни услуги,  но при условие че този достъп не накърнява сериозно личния живот, реши днес Съдът на ЕС по дело C-207/16.

В рамките на разследване на грабеж на портфейл и мобилен телефон испанската съдебна полиция иска от съдия-следователя, на когото е разпределено делото, да ѝ предостави достъп до данни за установяване на самоличността на потребителите на телефонни номера, активирани с откраднатия телефон в рамките на дванадесетдневен период, считано от датата на грабежа. Съдия-следователят отхвърля искането на основание, че разследваните деяния не съставлявали „тежко“ престъпление — съгласно испанското право това е престъпление, за което се налага наказание лишаване от свобода за повече от пет години — тъй като всъщност достъпът до данните за установяване на самоличност е възможен само за този вид престъпления.

Ministerio Fiscal (испанската прокуратура) протестира това решение пред Audiencia Provincial (съд на провинция Тарагона).
Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации1 предвижда, че държавите членки могат да ограничават правата на гражданите, когато такова ограничаване представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократично общество, за да се гарантират националната сигурност, отбраната, обществената безопасност и превенцията, разследването, разкриването и преследването на престъпления или неразрешено използване на електронна комуникационна система.

Съдът на провинция Тарагона посочва, че след приемането на решението на съдия- следователя испанският законодател е въвел два алтернативни критерия за определяне на степента на тежест на дадено престъпление, във връзка с което е разрешено запазването и предоставянето на лични данни.

Първият критерий е материалноправен и е свързан с конкретни тежки престъпления, които са особено опасни за индивидуалните и колективните правни интереси.  Вторият критерий е формално-нормативен, като с него се установява минимален праг от три години лишаване от свобода, който се отнася до по-голямата част от престъпленията.  Испанският съд приема  освен това, че държавният интерес за наказване на противоправните деяния не би могъл да легитимира несъразмерното засягане на основни права на човека, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричанапо-нататък „Хартата“).

Ето защо Audiencia Provincial de Tarragona отправя до Съда запитване относно определянето на нивото на тежест на престъпленията, над което може да е обоснована намеса в основни права като достъпа на компетентните национални органи до лични данни, запазвани от доставчиците на електронни съобщителни услуги.
В днешното си решение Съдът на ЕС напомня, че достъпът на публичните органи до лични  данни, запазени от доставчици на електронни съобщителни услуги, в рамките на наказателно производство попада в приложното поле на Директивата.  Освен това достъпът до данни с цел установяване на самоличността на притежатели на СИМ-карти, активирани с откраднат мобилен телефон, като име и фамилия, и според случая, адреса на тези притежатели, представлява намеса в основните им права, закрепени в Хартата.

Съдът обаче приема,  че  що се отнася до целта за превенция, разследване, разкриване и преследване на престъпления, текстът на Директивата не ограничава тази цел до борбата само с тежките престъпления, а се отнася общо до „[престъпления]“.
Съдът приема, че достъпът само до данните, посочени в разглежданото искане, не може да бъде квалифициран като „тежка“ намеса в основните права на лицата, чийто данни са засегнати, тъй като тези данни не дават възможност да се направят точни изводи относно личния им живот.  От това Съдът прави извода, че намесата, до която води достъп до такива данни, може следователно да бъде обоснована от целта за превенция, разследване, разкриване и преследване общо на „престъпления“, без да е необходимо тези престъпления да са квалифицирани като „тежки“.

1 Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на
лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации
(Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 2002 г.,
стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 36, стр. 63), изменена с Директива
2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. (ОВ L 337, 2009 г., стр. 11).

 

About De Fakto

Проверете също

Министър Йорданова е включила за четвъртък в дневния ред на ВСС предложенията за отстраняване на Гешев

За отговорността на главния прокурор аз предприемам всички възможни законови стъпки. В насрочения пленум на …

Гешев пред прокурорите: Във време на разпад на държавността,  ние сме последната преграда пред беззаконието (допълнена)

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на четирима членове в Прокурорската колегия на следващия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.