Последни новини
Home / Законът / Българският съдия Александър Арабаджиев с трети мандат в Съда на ЕС

Българският съдия Александър Арабаджиев с трети мандат в Съда на ЕС

Defakto.bg

Частично обновяване на състава на Съда и встъпване в длъжност на шестима нови членове на Съда

С решение от 28 февруари 2018 г. представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, подновиха мандата на осем съдии в Съда. Сред тях за трети път е българския съдия  Александър Арабаджиев, който бе предложен от българското правителство в края на миналата година. Неговият мандат и на още седем съдии е за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г., съобщи пресцентърът на Съда. Съдиите и генералните адвокати на Съда  се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години, след консултация с Комитета по чл. 255 от ДФЕС.

По силата на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС)  на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на Европейския съюз като е предвидена възможност съдиите, чийто мандат изтича, да бъдат преизбирани.  В грама, получена от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз – Брюксел в Министерството на правосъдието и в Министерството на външните работи, бе посочено, че  мандатът на четиринадесет съдии и пет генерални адвокати в СЕС изтича на 6 октомври 2018 г. и държавите-членки на Европейския съюз са приканени да излъчат своите кандидатури най-късно до 30 ноември 2017 г.  Сред съдите, чиито мандат изтичаше, бе и този на съдия Арабаджиев, който е с професионално забележимо присъствие в Съда на ЕС.

Днес Арабаджиев бе избран и за председател на състав от петима съдии за три години.

Александър Арабаджиев е извървял стълбицата на професионалната кариера у нас.  Има  безспорни заслуги в реформирането на съдебната система и в утвърждаването на върховенството на закона като принцип в дейността на българските институции. Работи като съдия в Районния съд в Благоевград (1975 – 1983 г.), в Окръжния съд в Благоевград (1983 – 1986г.), във Върховния съд (1986- 1991 г.), в Конституционния съд (1991 – 2000 г.). Бил е член на Европейската комисия по правата на човека (1997 – 1999 г.) на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 – 2003 г.), както и наблюдател в Европейския парламент. Активно работи и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).  Като съдия в Конституционния съд Арабаджиев бе нашумял с много и  смислени особени мнения.

През 1996 г. той бе съдия докладчик на решението за свободата на словото и правото за сводно изразяване на мнение,   заради което българският КС  бе приет за член на Европейскята мрежа на конституцонните съдии. Арабаджиев бе автор и на решението за завъртането на парламентарната рулетка по чл. 99 от Конституцията при предсрочно прекратяване на мандата на парламента, едно решение,  което служи за настолна книга на юристи и политици при настъпването на политическа криза.

През 2006 г., с решение на МС той бе одобрен за съдия в Съда на Европейските общности, където изпълнява своите функции от 12 януари 2007 г. , а отново с  решение на МС от 29 декември 2011 г. бе преизбран като кандидат на България за съдия в СЕС и неговият мандат бе подновен.

Ето и останалите съдии и генерални адвокати,  с подновени мандати, чиите имена предлагаме, според изписването им в съобщението на Съда:   – Jean-Claude Bonichot,  Thomas von Danwitz,  Carl Gustav Fernlund,  Egils Levits,  Constantinos Lycourgos,  Jiří Malenovský и  Alexandra Prechal.

За нови съдии  от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г., са назначени  Lucia Serena Rossi, Irmantas Jarukaitis, Peter George Xuereb и  Nuno José Cardoso da Silva Piçarra.
Подновени са мандатите на на двама генерални адвокати в Съда, а именно на Yves Bot и на  Maciej Szpunar, за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г. , а за нови са  назначени Giovanni Pitruzzella  и  Gerard Hogan.

На посочената дата в седалището на Съда на Европейския съюз ще се проведе тържествено съдебно заседание по повод, от една страна, прекратяването на функциите и напускането на шест съдии , и от друга, полагането на клетва от новите членове на институцията и встъпването им в длъжност.
Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 17,30 ч. на следния интернет адрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Професионални биографии на новите попълнения в Съда

Peter George Xuereb
Роден през 1954 г.; диплома по право от Малтийския университет (1977); магистър по право на Лондонския университет (1979); доктор по право на Кеймбриджкия университет (1982); хоноруван преподавател в Ealing College of Higher Education (1982—1984); хоноруван преподавател в Екситърския университет (1984—1990); главен хоноруван преподавател в Лондонския университет, Queen Mary and Westfield College (1990—1993); правен съветник в частния сектор, впоследствие към Малтийския парламент (1993—2016); преподавател и ръководител на катедрата по европейско и по сравнително право в Малтийския университет (1993—2016); директор на Центъра по документация и изследвания на Малтийския университет (1993—2016); председател на малтийската асоциация по европейско право; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд (2016—2018); съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Роден през 1957 г.; диплома по право от Лисабонския университет (1980); магистър по право на Лисабонския университет (1986); доктор по право на университета Nova de Lisbonne
(2003); асистент по право в Лисабонския университет (1981—1986); юрист-лингвист (1986—1987) и юрист-редактор (1987—1990) в Съда; съдебен помощник в Първоинстанционния съд
(1990—1996); гостуващ преподавател в Института по европейски изследвания към Заарландския университет, Германия (1987—1996); национален координатор по делата за свободно движение на лица в европейското пространство, Министерство на външните работи, Португалия (1996—1999); член на комитета K4 на Съвета и на Централната група на структурата за постоянно съгласуване на Шенгенските споразумения (1996—1999); асистент и докторант по право в Нов Лисабонски университет (1999—2003); извънщатен преподавател по право в Нов Лисабонски университет (2003—2008); гост-професор по право в Нов Лисабонски университет (2008—2018); представляващ Португалия член в мрежата FreSsco от независими експерти в областите на свободното движение на работници и на координирането на социалната сигурност в рамките на Европейския съюз (2004—2017) и в академичната мрежа Odysseus за правни изследвания на имиграцията и убежището в Европа (2004—2018); член на управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (2015—2018); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Lucia Serena Rossi

Родена през 1958 г.; диплома по право от университета в Болоня (1982); преподавател по право на Европейския съюз в университета в Болоня; директор на Международния център за изследвания по европейско право към университета в Болоня; адвокат в адвокатската колегия на Болоня; гост-професор по международно право в университета в Урбино (1997—2000);заместник-председател на италианското дружество по международно право и по право на Европейския съюз (2009—2010); член на смесения управителен комитет на китайско-европейското училище по право на китайския университет по политически науки и право (2011—2013); представител на италианското правителство в управителния комитет на Академията по европейско право (2015—2018); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Gerard Hogan

Роден през 1958 г.; диплома по право от University College, Дъблин (LL.M. през 1981 г.); доктор по право на University College, Дъблин (LL.D. през 1997 г.); диплома по право от University of Pennsylvania (LL.M. през 1982 г.); barrister-at-law към Honorable Society of King’s Inns в Дъблин (1984); доктор по право на Trinity College, Дъблин (Ph.D. 2001); доцент по право в Trinity College, Дъблин (1982—2007); junior counsel в ирландската адвокатска колегия (1987—1997); senior counsel в ирландската адвокатска колегия (1997—2010); съдия в High Court, Ирландия (2010—2014); съдия в Court of Appeal, Ирландия (2014—2018); автор на многобройни публикации; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.

Giovanni Pitruzzella
Роден през 1959 г.; диплома по право от университета в Палермо (1982); преподавател по конституционно право в университета в Палермо; преподавател по конституционно право и право на конкуренция в университета LUISS Guido Carli в Рим; правен съветник на италианското правителство (1993—1996); преподавател по публично право в университета в Каляри (1986—1997); председател на комисията за прилагане на специалния статут на област Сицилия (1998—2002); правен съветник на италианското министерство на здравеопазването (2008—2011); член, впоследствие председател на комисията за гарантиране на правото на стачка в сектора на основните обществени услуги (2006—2011); председател на италианския орган за гарантиране на конкуренцията и пазара (2011—2018); назначен от президента на Републиката през април 2013 г. като един от десетимата мъдреци в комисията за институционални, икономически и социални реформи, а през юни същата година назначен от министър-председателя като член на групата от експерти, на която е възложено да предложи проект за конституционни реформи; автор на многобройни публикации по публично, конституционно, административно право и право на конкуренция; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.

Irmantas Jarukaitis

Роден през 1973 г.; диплома по право от Вилнюския университет (1992—1997); доктор по право на Вилнюския университет (2008); асистент, гост-професор в юридическия факултет на Вилнюския университет (1999—2018); началник на отдел (2002—2003), заместник-главен директор на дирекцията по европейско право на литовското министерство на правосъдието(200 4—2010); съдия във Върховния административен съд на Литва (2010—2018); заместник- председател на Върховния административен съд на Литва (2012—2017); изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд на Литва (2015—2017); автор на многобройни публикации в областта на европейското и конституционното право; съучредител и член на литовската асоциация по европейско право; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

 

About De Fakto

Проверете също

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Президентът поканен да поеме патронажа на 30-ия конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE)

Предстоящият 30-и конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE), който ще се проведе в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.