Последни новини
Home / Законът / Българският съдия Александър Арабаджиев с трети мандат в Съда на ЕС

Българският съдия Александър Арабаджиев с трети мандат в Съда на ЕС

Defakto.bg

Частично обновяване на състава на Съда и встъпване в длъжност на шестима нови членове на Съда

С решение от 28 февруари 2018 г. представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, подновиха мандата на осем съдии в Съда. Сред тях за трети път е българския съдия  Александър Арабаджиев, който бе предложен от българското правителство в края на миналата година. Неговият мандат и на още седем съдии е за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г., съобщи пресцентърът на Съда. Съдиите и генералните адвокати на Съда  се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години, след консултация с Комитета по чл. 255 от ДФЕС.

По силата на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС)  на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на Европейския съюз като е предвидена възможност съдиите, чийто мандат изтича, да бъдат преизбирани.  В грама, получена от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз – Брюксел в Министерството на правосъдието и в Министерството на външните работи, бе посочено, че  мандатът на четиринадесет съдии и пет генерални адвокати в СЕС изтича на 6 октомври 2018 г. и държавите-членки на Европейския съюз са приканени да излъчат своите кандидатури най-късно до 30 ноември 2017 г.  Сред съдите, чиито мандат изтичаше, бе и този на съдия Арабаджиев, който е с професионално забележимо присъствие в Съда на ЕС.

Днес Арабаджиев бе избран и за председател на състав от петима съдии за три години.

Александър Арабаджиев е извървял стълбицата на професионалната кариера у нас.  Има  безспорни заслуги в реформирането на съдебната система и в утвърждаването на върховенството на закона като принцип в дейността на българските институции. Работи като съдия в Районния съд в Благоевград (1975 – 1983 г.), в Окръжния съд в Благоевград (1983 – 1986г.), във Върховния съд (1986- 1991 г.), в Конституционния съд (1991 – 2000 г.). Бил е член на Европейската комисия по правата на човека (1997 – 1999 г.) на Европейския конвент за бъдещето на Европа (2002 – 2003 г.), както и наблюдател в Европейския парламент. Активно работи и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).  Като съдия в Конституционния съд Арабаджиев бе нашумял с много и  смислени особени мнения.

През 1996 г. той бе съдия докладчик на решението за свободата на словото и правото за сводно изразяване на мнение,   заради което българският КС  бе приет за член на Европейскята мрежа на конституцонните съдии. Арабаджиев бе автор и на решението за завъртането на парламентарната рулетка по чл. 99 от Конституцията при предсрочно прекратяване на мандата на парламента, едно решение,  което служи за настолна книга на юристи и политици при настъпването на политическа криза.

През 2006 г., с решение на МС той бе одобрен за съдия в Съда на Европейските общности, където изпълнява своите функции от 12 януари 2007 г. , а отново с  решение на МС от 29 декември 2011 г. бе преизбран като кандидат на България за съдия в СЕС и неговият мандат бе подновен.

Ето и останалите съдии и генерални адвокати,  с подновени мандати, чиите имена предлагаме, според изписването им в съобщението на Съда:   – Jean-Claude Bonichot,  Thomas von Danwitz,  Carl Gustav Fernlund,  Egils Levits,  Constantinos Lycourgos,  Jiří Malenovský и  Alexandra Prechal.

За нови съдии  от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г., са назначени  Lucia Serena Rossi, Irmantas Jarukaitis, Peter George Xuereb и  Nuno José Cardoso da Silva Piçarra.
Подновени са мандатите на на двама генерални адвокати в Съда, а именно на Yves Bot и на  Maciej Szpunar, за периода от 7 октомври 2018 г. до 6 октомври 2024 г. , а за нови са  назначени Giovanni Pitruzzella  и  Gerard Hogan.

На посочената дата в седалището на Съда на Европейския съюз ще се проведе тържествено съдебно заседание по повод, от една страна, прекратяването на функциите и напускането на шест съдии , и от друга, полагането на клетва от новите членове на институцията и встъпването им в длъжност.
Тържественото съдебно заседание ще се предава пряко от 17,30 ч. на следния интернет адрес: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Професионални биографии на новите попълнения в Съда

Peter George Xuereb
Роден през 1954 г.; диплома по право от Малтийския университет (1977); магистър по право на Лондонския университет (1979); доктор по право на Кеймбриджкия университет (1982); хоноруван преподавател в Ealing College of Higher Education (1982—1984); хоноруван преподавател в Екситърския университет (1984—1990); главен хоноруван преподавател в Лондонския университет, Queen Mary and Westfield College (1990—1993); правен съветник в частния сектор, впоследствие към Малтийския парламент (1993—2016); преподавател и ръководител на катедрата по европейско и по сравнително право в Малтийския университет (1993—2016); директор на Центъра по документация и изследвания на Малтийския университет (1993—2016); председател на малтийската асоциация по европейско право; автор на многобройни публикации; съдия в Общия съд (2016—2018); съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Роден през 1957 г.; диплома по право от Лисабонския университет (1980); магистър по право на Лисабонския университет (1986); доктор по право на университета Nova de Lisbonne
(2003); асистент по право в Лисабонския университет (1981—1986); юрист-лингвист (1986—1987) и юрист-редактор (1987—1990) в Съда; съдебен помощник в Първоинстанционния съд
(1990—1996); гостуващ преподавател в Института по европейски изследвания към Заарландския университет, Германия (1987—1996); национален координатор по делата за свободно движение на лица в европейското пространство, Министерство на външните работи, Португалия (1996—1999); член на комитета K4 на Съвета и на Централната група на структурата за постоянно съгласуване на Шенгенските споразумения (1996—1999); асистент и докторант по право в Нов Лисабонски университет (1999—2003); извънщатен преподавател по право в Нов Лисабонски университет (2003—2008); гост-професор по право в Нов Лисабонски университет (2008—2018); представляващ Португалия член в мрежата FreSsco от независими експерти в областите на свободното движение на работници и на координирането на социалната сигурност в рамките на Европейския съюз (2004—2017) и в академичната мрежа Odysseus за правни изследвания на имиграцията и убежището в Европа (2004—2018); член на управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (2015—2018); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Lucia Serena Rossi

Родена през 1958 г.; диплома по право от университета в Болоня (1982); преподавател по право на Европейския съюз в университета в Болоня; директор на Международния център за изследвания по европейско право към университета в Болоня; адвокат в адвокатската колегия на Болоня; гост-професор по международно право в университета в Урбино (1997—2000);заместник-председател на италианското дружество по международно право и по право на Европейския съюз (2009—2010); член на смесения управителен комитет на китайско-европейското училище по право на китайския университет по политически науки и право (2011—2013); представител на италианското правителство в управителния комитет на Академията по европейско право (2015—2018); автор на многобройни публикации; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

Gerard Hogan

Роден през 1958 г.; диплома по право от University College, Дъблин (LL.M. през 1981 г.); доктор по право на University College, Дъблин (LL.D. през 1997 г.); диплома по право от University of Pennsylvania (LL.M. през 1982 г.); barrister-at-law към Honorable Society of King’s Inns в Дъблин (1984); доктор по право на Trinity College, Дъблин (Ph.D. 2001); доцент по право в Trinity College, Дъблин (1982—2007); junior counsel в ирландската адвокатска колегия (1987—1997); senior counsel в ирландската адвокатска колегия (1997—2010); съдия в High Court, Ирландия (2010—2014); съдия в Court of Appeal, Ирландия (2014—2018); автор на многобройни публикации; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.

Giovanni Pitruzzella
Роден през 1959 г.; диплома по право от университета в Палермо (1982); преподавател по конституционно право в университета в Палермо; преподавател по конституционно право и право на конкуренция в университета LUISS Guido Carli в Рим; правен съветник на италианското правителство (1993—1996); преподавател по публично право в университета в Каляри (1986—1997); председател на комисията за прилагане на специалния статут на област Сицилия (1998—2002); правен съветник на италианското министерство на здравеопазването (2008—2011); член, впоследствие председател на комисията за гарантиране на правото на стачка в сектора на основните обществени услуги (2006—2011); председател на италианския орган за гарантиране на конкуренцията и пазара (2011—2018); назначен от президента на Републиката през април 2013 г. като един от десетимата мъдреци в комисията за институционални, икономически и социални реформи, а през юни същата година назначен от министър-председателя като член на групата от експерти, на която е възложено да предложи проект за конституционни реформи; автор на многобройни публикации по публично, конституционно, административно право и право на конкуренция; генерален адвокат в Съда от 8 октомври 2018 г.

Irmantas Jarukaitis

Роден през 1973 г.; диплома по право от Вилнюския университет (1992—1997); доктор по право на Вилнюския университет (2008); асистент, гост-професор в юридическия факултет на Вилнюския университет (1999—2018); началник на отдел (2002—2003), заместник-главен директор на дирекцията по европейско право на литовското министерство на правосъдието(200 4—2010); съдия във Върховния административен съд на Литва (2010—2018); заместник- председател на Върховния административен съд на Литва (2012—2017); изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд на Литва (2015—2017); автор на многобройни публикации в областта на европейското и конституционното право; съучредител и член на литовската асоциация по европейско право; съдия в Съда от 8 октомври 2018 г.

 

About De Fakto

Проверете също

КПКОНПИ към министър Йорданова: Повторението на кухи фрази прикрива липсата на капацитет и реални закони

„Повторението на едни и същи кухи фрази в публичното пространство от министъра на правосъдието и …

Надежда Йорданова към прокуратурата: Какво става с „кюлчетата и банкнотите“ и автентичността на записите?  

  Очаквам на 8 февруари решението на Конституционния съд по въпроса  дали правосъдният министър може …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.