Последни новини
Home / Законът / Дело за кражба на три крави е продължило над 22 години, прекратено поради изтичане на абсолютната давност

Дело за кражба на три крави е продължило над 22 години, прекратено поради изтичане на абсолютната давност

Defakto.bg

 

Наказателното производство за кражба на три крави , прекратено поради изтичане на абсолютната погасителна давност 22 години, 5 месеца и 16 дни след образуването му, е сред най-продължителните производства, установени от Инспектората към ВСС при проверка на 96 заявления от граждани за забавени дела, извършена в периода 1 юли  – 30 септември 2018 г. 

70 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от Закона за съдебната власт (ЗСВ) са основателни – 33 са по наказателни дела, 37 са по граждански, търговски и административни дела, съобщава пресслужбата на институцията. 

Безспорен уникат е делото за  кражбата на три крави от обор на  частен дом в софийския кв. „Враждебна” чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (чл. 195, ал.1, т. 3 от Наказателния кодекс), е започнало през септември 1995 г. и е прекратено през февруари 2018 г. поради изтичане на абсолютната погасителна давност за наказателно преследване.

През този период е проведено досъдебно производство и делото е разгледано от първоинстанционния съд (Софийски районен съд). Пострадалият от престъплението е подал заявление по глава Трета „а” от ЗСВ за обезщетяване на нарушеното му право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Във фазата на досъдебното производство, продължило 14 години, 4 месеца и 6 дни, са допуснати съществени забавяния. Разследването по делото не е извършвано ритмично, не е организирано добре и е било неефективно. През продължителен период от време са проведени ограничен брой действия по разследването и не са събрани достатъчно доказателства за установяване на фактическата обстановка и за разкриване на обективната истина.

Следователят не е извършил нито едно действие по разследването в продължение на 6 години и 4 месеца. По делото са се сменили 8 наблюдаващи прокурора, които не са използвали правомощията си да осъществяват постоянен надзор за законосъобразното и своевременно провеждане и завършване на разследването.

Производството по делото е спирано четири пъти, за общ период от 4 години, 4 месеца и 12 дни, поради различни причини – неразкриване на извършителя на престъплението, невъзможност за установяване адресите на местоживеене на обвиняемите и на свидетели и изтичане на законоустановения срок за разследване. През периодите, през които делото е било спряно, разследващите органи не са изпълнявали задълженията си за извършване на справки с цел установяване евентуално отпадане на основанията за спиране. Така общата продължителност на наказателното  производство се е увеличила по вина на разследващите органи и прокурора с около 12 години и 5 месеца.

В съдебната фаза на процеса, продължила 8 години, 1 месец и 10 дни, делото е разгледано само от една инстанция. По делото в Софийския районен съд, образувано през 2010 г., три пъти е сменян съдията-докладчик. Поради промяна на членовете на съдебния състав и с оглед спазване изискването на чл. 258 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) за неизменност на състава, разглеждането на делото е започвало два пъти отначало.

По делото са насрочени общо 26 съдебни заседания. Третият определен по делото съдия-докладчик не е създал добра организация при предварителната подготовка за съдебните заседания. От общо насрочените от него 12 съдебни заседания, 9 са в периоди между 4 и 5 месеца, в нарушение на законоустановения 3-месечен срок по чл. 271, ал. 10 от НПК.

Съдът не е предприел всички възможни действия за призоваване на свидетел, чиито показания е приел за важни за разкриване на обективната истина. Многократно е отлагал делото за друга дата, като в 5 заседания е разпореждал да бъдат изисквани идентични справки от различни институции с цел установяване на актуалния адрес на лицето.

В период от 10 месеца по делото не са провеждани заседания поради назначаването на съдията-докладчик в друг съд и липсата на решение на ВСС за възлагане разглеждането на започнатите от него наказателни дела в СРС. С разпореждане от май 2017 г. съдията-докладчик (на основание решение на ВСС, с което му е възложено да довърши започнатите с негово участие наказателни дела в СРС, по които е даден ход на съдебното следствие), е насрочил делото за юли 2017 г.

В последващо съдебно заседание през февруари 2018 г. съдът е прекратил наказателното производство на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК поради изтичане на абсолютната погасителна давност за наказателно преследване. По този начин общата продължителност на наказателното производство се е увеличила по вина на съда със 6 години и 7 месеца.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета „а” от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 юли – 30 септември 2018 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС –  http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 53 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 173 500 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.

 

About De Fakto

Проверете също

В конституционната комисия: многообразие от различия за разделението на ВСС на прокурорски и съдийски

Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите, бивши конституционни съдии и др. се обявиха против разделянето …

Ниската натовареност на военните съдилища „обрича“ един съдия на пет дела месечно и 6 присъди – средногодишно

Натовареността на военните съдилища с дела продължава да намалява. Те са със  7 % по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

seventeen − 11 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.