Последни новини
Home / Законът / Пак сблъсък за съдебния бюджет: МФ реже 100 милиона, „пести“ от парите за дрехи на служители (допълнена)

Пак сблъсък за съдебния бюджет: МФ реже 100 милиона, „пести“ от парите за дрехи на служители (допълнена)

Defakto.bg

Служителите на ВСС и на прокуратурата с протестна декларация

Както всяка година, разчетите на ВСС и на правителството за съдебния бюджет за догодина се разминаха, със 100 милиона лева. Нещо повече – в заключителни разпоредби на проектобюджета за 2019-а, изготвен от Министерството на финансите, се предлагат и две промени в Закона за съдебната власт.

С едната се режат парите, които ежегодно се изплащат на съдебните служители за облекло. МФ настоява занапред те да не са в размер на „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“, а „до 450 лв.“

С втората се „посяга“ на бонусите до 6 заплати, които трябваше да се изплащат на съдиите и прокурорите от спецправосъдието, както и на служителите там. От МФ настояват тези бонуси да не са задължителни, а пожелателни. Като се вкара записът че ВСС „може“ да определи допълнителни възнаграждения в спецпрокуратурите и спецсъдилищата.

Разминаванията в разчетите и законодателните инициативи провокираха реакция на ВСС. В понеделник кадровиците се събират на извънреден пленум по въпроса (традиционно пленумът заседава в четвъртък, но днес съветът е във Варна по повод юбилей и има „работно“ заседание).

А съдебни служители излязоха с протестна декларация (виж по-долу).

Разминаванията

Бюджетът на съдебната власт е единственият, за който в парламента отиват два проекта – на МФ и на Висшия съдебен съвет и те се гласуват поотделно. Дотук обаче не се е случвало депутатите да одобрят разчетите на ВСС.

За 2019 г. съветът бе поискал 769 400 000 лева за разходи, в които влиза и увеличение на заплатите на магистратите със 17 %. Размерът на увеличението бе обяснен със закъсняващата индексация на регламентираните в закона най-ниски заплати – на младшите съдии, прокурори и следователи, които трябва да са равни на две средномесечни заплати в бюджетния сектор. По последни данни най-ниските възнаграждения трябва да достигнат 2400 лева, с които да стартират през 2019 г. Заплатите на останалите магистратив зависимост от нивото – районно, окръжно, апелативно, върховно също нарастват с коефициенти, определяни в таблица от ВСС (тази таблица, уви, отдавна не е публична). Кадровиците бяха пресметнали, че именно за увеличение на възнагражденията, както и за изплащането на бонусите в спецправосъдието ще отидат около 100 млн.лв.

Точно с толкова по-нисък бюджет предлагат от МФ. Техният проект предвижда разходите за съдебната власт за догодина да са 666 317 000 лв. Плюс двете поправки в съдебния закон.

Реакцията

„Комисията по бюджет и финанси предлага проект на решение на Пленума на ВСС, с което да се изрази несъгласие по проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. в частта за разходите, в т. ч. предлаганите изменения в § 15 от законопроекта относно измененията на чл. 233, ал. 6, изр. 1 и в чл. 352  от ЗСВ относно работното облекло на съдебните служители. В съответствие с посоченото общият недостиг по бюджета на съдебната власт при приемане становището на Министерски съвет би достигнал 13.1 млн. лв, а при отпадане на предлаганите промени с § 15, т. 1 и т. 2 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. би достигнал 39.6 млн. лв.“, съобщиха от ВСС.

Както всяка година, представители на ВСС ще защитават разчетите си и пред парламентарни комисии.

Декларация: Удар по независимостта!

Днес служителите в администрацията на ВСС и на прокуратурата разпространиха следната декларация:

Законът за съдебната власт регламентира, че при осъществяване на своите правомощия органите на съдебната власт се подпомагат от съдебна администрация, като статутът и изискванията към съдебните служители са регламентирани в чл. 340а от ЗСВ. Предвид професионалните задължения и изисквания за заемане на длъжност в съдебната администрация, законодателят е въвел завишени изисквания и ограничения към възможността за допълнителна трудова дейност, част от които са аналогични с изискванията за заемане на магистратска длъжност (чл. 340а, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6). Също като магистратите съдебните служители носят отговорност по реда на ЗПКОНПИ, ежегодно подават декларация за имущество и интереси и са длъжни да спазват високи стандарти за морално-етично поведение, съобразно Етичния кодекс на съдебните служители.

Съдебната администрация наравно с магистратите е длъжна да отстоява върховенството на закона и авторитета на съдебната власт, като не допуска уронване на престижа ѝ.

В настоящия момент, когато обществото е силно разколебано в доверието си към съдебната власт, когато отделни магистрати и съдебната система са подложени на непрекъснат и системен натиск, когато се създават внушения и манипулативно се интерпретират факти, свързани с правораздаването, правоприлагането и независимостта на съдебната власт, подкрепата от държавата е не само очаквана, но и задължителна.

Същевременно провежданата съдебна реформа цели и осигуряване на високоефективна, качествено работеща, отговаряща на европейските стандарти съдебна администрация.

Разбирането на законодателя за нейната роля и значение е вложено в нормите, уреждащи нейните функции, статут и правомощия в устройствения закон на съдебната власт (чл. 348-чл. 354). Израз на грижата, съдебният служител да отговаря на високите законови изисквания, са и разпоредбите на чл. 352 за ежегодно изплащане на сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, и чл. 345, ал. 5 за изплащане на допълнително възнаграждение на служителите в специализираните органи на съдебната власт. Тези норми са в синхрон със стандартите, въведени в страните от ЕС, за достойни и адекватни доходи на съдебната администрация, като основна антикорупционна мярка.

 Предлаганите промени в Проекта на ЗДБРБ за 2019 г., включително в § 15 от преходните и заключителни разпоредби, за изплащане на съдебните служители на средства за облекло до 450 лв., грубо незачитат и погазват  основната конституционна норма за независимостта на съдебната власт. Те нарушават чл. 117, ал. 3 от КРБ, гарантиращ самостоятелен бюджет на съдебната власт, отнемат значимостта на съдебния служител, пренебрегват законово определения му статут като му придават несвойствено съдържание, аналогично на държавния служител.

 За пореден път с проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г. се демонстрира отношението на изпълнителната власт към равнопоставената ѝ съдебна власт, която по Конституция е независима и има самостоятелен бюджет.

 Ежегодно повтарящият се дебат за недофинансирането на съдебната власт, както и формирането на обществено мнение за нереално високи и несъответстващи на полагания труд доходи на магистратите и съдебните служители отново създават усещане, че съдебната власт не разполага с независимост при вземане на решение за разпореждане със самостоятелния си бюджет, а е поставена в зависимост от дискреционните решения на изпълнителната власт.  Нарушаването на правните норми поражда правна несигурност и руши баланса на държавната власт.          Висшият съдебен съвет  неизменно спазва фискалната дисциплина и полага усилия да отстоява стандартите за независимост на съдебната власт, гарантирани с Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт.

Оставаме с надежда и вяра, че институциите в държавата и Народното събрание, ще гарантират конституционно установената независимост на съдебната власт, а решенията ще бъдат взети с аргументите на ВСС, експертите и установените в ЗСВ норми.

25 октомври 2018 година

 

About De Fakto

Проверете също

20 съдии и съдебни служители с остра декларация срещу идеята да бъде закрит районния съд в Каварна

  Двадесет съдии и служебни служители от Районен съд Каварна остро протестират срещу предложението на  …

Изборни времена за нов състав на ВСС

Иван Брегов, Институт пазарна икономика За да сме убедени, че съдиите, прокурорите и следователите са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.