Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: ДЕВИН, име на български град, може да бъде регистрирано като марка на Съюза за минерална вода

Съдът на ЕС: ДЕВИН, име на български град, може да бъде регистрирано като марка на Съюза за минерална вода

Defakto.bg

Географското наименование  остава на свободно разположение на третите лица не само за описателно използване, като рекламата на туризма в този град, но и като отличителен знак в случай на „основателна причина“ и на липса на вероятност от объркване . Това обяви днес Съдът на  ЕС по дело T-122/17 Девин / EUIPO

Казусът

През януари 2011 г. дружеството „Девин“ АД получава от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) регистрация на словната марка на Европейския съюз „DEVIN“ („ДЕВИН“) за безалкохолни напитки.
През юли 2014 г. Хасковската търговско-промишлена палата подава до EUIPO искане за обявяване на недействителност на оспорваната марка.
С решение от 2 декември 2016 г. EUIPO констатира по същество, че българският град Девин е познат на широката общественост в България и на значителна част от потребителите в съседните страни, като Гърция и Румъния, по-специално като известен балнеологичен курорт, и че заинтересованите среди свързват името на този град с категорията стоки, обхванати от оспорваната марка, и в частност минералните води.  Вследствие на това EUIPO обявява оспорваната марка за изцяло недействителна.

„Девин“ сезира Общия съд на Европейския съюз с искане за отмяна на решението на EUIPO.

Решението на Съда

С постановеното на днешна дата решение Общият съд отменя решението на EUIPO.
Най-напред Общият съд отбелязва по отношение на българския потребител, че макар той да разпознава думата „девин“ като географско наименование, изглежда съвсем неправдоподобно марката „ДЕВИН“ да не е придобила в България поне нормален отличителен характер, без дори да се разглежда въпросът за нейната репутация.
Що се отнася до средния гръцки и румънски потребител, Общият съд  приема, че  наличието на „туристически профил в интернет“ само по себе си не е достатъчно, за да се докаже, че съответните потребители в чужбина познават даден малък град.  На следващо място фактът, че град Девин има „мащабна туристическа инфраструктура“, не дава основание да се направи извод, че такъв потребител би могъл да познава града извън границите или да направи пряка връзка с него.
Общият съд подчертава, че съсредоточавайки се неправилно върху чуждестранните туристи, по-специално гръцки или румънски, които посещават България или Девин, EUIPO не е отчела съвкупността от съответните потребители, която се състои от средния потребител от Съюза, по-специално от посочените държави членки. В тази насока Общият съд смята, че средният потребител на минерална вода и напитки в Съюза няма тясна специализация по география или по туризъм и няма конкретно доказателство, въз основа на което да може да се направи извод, че той възприема думата „девин“ като географско място в България.
По отношение на възможността третите лица свободно да ползват географското наименование Общият съд констатира, че съгласно законодателството и съдебната практика е допустимо описателното използване на наименованието „Девин“, за да се рекламира градът като туристическа дестинация, и че поради това оспорваната марка няма как да препятства икономическите усилия, положени с цел репутацията на термалните води на град Девин да се повишава и отвъд границите на България.
Общият съд припомня също, че правото на Съюза предвижда, в самата дефиниция на предоставеното с дадена марка изключително право, предпазни механизми, чиято цел е да защитят интересите на третите лица. От една страна, защитата на функцията на означение за произход на марката обхваща само използването ѝ за идентични или сходни стоки (или услуги) и изисква да е налице вероятност от объркване в съзнанието на съответните потребители, която се презумира в случай на двойна идентичност на знаците и на стоките. От друга страна, защитата на рекламната функция на марката с репутация обхваща и стоки, които не са сходни, но изисква да е налице вероятност от размиване или от паразитизъм, и освен това не се отнася до случаите на използване, за което има „основателна причина“.

Следователно в настоящия случай името на град Девин остава на свободно разположение на третите лица не само за описателно използване, като рекламата на туризма в този град, но и като отличителен знак в случай на „основателна причина“ и на липса на вероятност от объркване.
Ето защо общият интерес да се запази възможността за свободно ползване на географско наименование като това на балнеоложкия град Девин може да бъде защитен чрез допускането на описателно използване на такива наименования и чрез предпазните механизми, ограничаващи изключителното право на притежателя на оспорваната марка, без да е необходима отмяната на тази марка. Според Общия съд именно този необходим баланс между правата на притежателите и интересите на третите лица позволява регистрацията на марки с произход от епонимно географско наименование, като марките на Съюза „VITTEL“ и „EVIAN“, при определени условия.
Общият съд заключава, че EUIPO не е доказала, че средният потребител от Съюза, в частност гръцкият или румънският, разпознава в достатъчна степен град Девин. Частта от потребителите на Съюза, които познават град Девин, трябва да се счита за незначителна. От това следва, че EUIPO е допуснала грешка в преценката, като е заключила, че оспорваната марка е описателна за географски произход, що се отнася до средния потребител от съседни на България страни, а именно Гърция и Румъния, както и от всички останали държави — членки на Съюза.

Марката на Съюза има действие на цялата територия на Европейския съюз и съществува едновременно с националните марки. Заявката за регистрация на марка на Съюза се подава в EUIPO. Решенията на тази служба подлежат на обжалване пред Общия съд.  Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

About De Fakto

Проверете също

ВАС върна частично случаят „Жоси“ за разглеждане от ВСС, ограничи „Йончева и „Баневи“ до избора на Гешев за гл. прокурор

  Частично Върховният административен съд върна за разглеждане на ВСС казуса „Жоси“и  отхвърли като неоснователни …

Организация на прокурорите изразява изненада и тревога от закриването на спецправосъдието у нас

В специална декларация, Постоянната конференция на прокурорите, занимаващи се с организирана корупция и престъпност, в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.