Последни новини
Home / Законът / ВАдС: Предложените промени в Кодекса за застраховането (от Менда Стоянова) са позор за всяка правна система

ВАдС: Предложените промени в Кодекса за застраховането (от Менда Стоянова) са позор за всяка правна система

Defakto.bg

Предложението на  Стоянова е „изцяло лобистко, обслужва само и единствено интересите на застрахователните компании, без да държи сметка за интересите на пострадалите в ПТП граждани“, казват в отделно становище и адвокатите на т. нар. Фейсбук общност

Позор за всяка правна система, безцеремонни, повърхностни и едностранчиви разрешения,  които оставят на пострадалите трохи и  прехвърлят последиците от едни тежки събития върху най-уязвимите и слаби участници в урежданите отношения. Така остро  Висшият адвокатски съвет (ВАдС) оценява в свое становище предложенията на шефката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова за промени в Кодекса за застраховането (КЗ). С тях между първо и второ четене на правителствения проект, по настояване на застрахователите, Стоянова предложи  да се въведат  лимити на обезщетенията за морални вреди при смърт на пътя,  а именно –   максималният размер на еднократното обезщтение за съпрузите, децата и родителите на загиналия да е  20 000 лв.,  15 000 лв. за братя и сестри и 5 000 лв. за други лица по изключение.  До юни т.г. компенсации за неимуществени щети се полагаха само на семейството съпруг, съпруга, деца или родители, но след Тълкувателно решение №1 на ВКС  вече е възможно обезщетение да търсят също братя, сестри, баби, дядовци, внуци и всеки, който докаже трайна емоционална връзка с починалия.  Застрахователите настояват да се въведе таван на обезщетенията, заради огромния скок на заведените дела за търсене на обезщетение след решението на ВКС.

ВАдС  обаче не пести оценки за последствията от подобно лобисткото предложение,  което с един замах ограничава права и наподобява абсурд, при който „престъпният свят дори може да  заменя убийство с престъпление по транспорта“.  Становището им е изпратено до Менда Стоянов и председателката на Народното събрание Цвета Караянчева.  Късно снощи позицията на адвокатите бе получена и от  Дефакто.

Очаква се днес бюджетната комисия да разгледа публично предложенията на Стоянова.  Надеждата,  че  бюджетари и лобисти ще вникнат в онова, което им се казва на академично ниво от професионални юристи.

Не е тайна за обществото, че тази промяна в КЗ съдържа визията на Асоциацията на българските застрахователи и цели да защити интересите на застрахователния бранш от  промените на Тълкувателно решение №1 на ВКС, се казва в становището на ВАдС.   Цели, но не го постига, тъй като предложеният проект съдържа незаконосъобарзно и необосновано засягане на правния ред и сигурност и не държи сметка за останалите  субекти, различни от застрахователите, смятат адвокатите.   Те отбелязват,  че промените са внесени  между  първо и второ четене на правителствения проект за изменения в КЗ, който преследва други цели и има друга филосовия – дори увеличава  минималните размери на застрахователната сума по „Гражданска отговорност“ от 10 млн. лв. на 10.42 млн. лв. (за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт) и от 2 млн. лв. на 2,1 млн. лв. (за вреди на имущество).

 „С предложения чл. 493а КЗ, който кодекс има характер на специален закон, се променя основният институт на непозволеното увреждане – чл. 45 и сл. ЗЗД, чиито разпоредби касаят гражданската отговорност за вреди на всички субекти и във всички хипотези на нейното възникване, в това число и тази на неспособния „да разбира или да ръководи постъпките си, отговорността на родители и осиновители, на възложители на работа, за вреди от вещи и т.н.“, казват адвокатите. Наред  с чл. 45, ал. 1 ЗЗД, който урежда задължението на делинквента да поправи вредите, които виновно е причинил, се създава чл. 493а , ал. 1 КЗ, който гласи, че в случаите на телесно увреждане на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди – текст, който визира само един вид от възможните увреждания, предвидени в ЗЗД.

„Посочените текстове влизат в явно противоречие с чл. 52 ЗЗД, който представлява фундаментът за определяне на размера на обезщетенията за неимуществени вреди“, заявяват от адвокатурата. Като обясняват, че ако бъдат приети текстовете, предложени от Стоянова, съдът ще трябва да приложи принципа за справедливост съгласно методика, предвидена в наредба, която е подзаконов нормативен акт.

ВАдС критикува и промяната в чл. 52 от Закона за задълженията и договорите, която се предлага от Стоянова заедно с измененията в КЗ. Предвижда се създаването на втора алинея на разпоредбата, която да гласи: „При определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в случай на пътнотранспортно произшествие се прилага Кодексът на застраховането”.

„Така в правния мир се намества безцеремонно разрешението, че размерът на обезщетение за неимуществени вреди в общата част на 33Д ще се определя съгласно специалния закон – КЗ и то в случай на ПТП“, отбелязават адвокатите. Те обясняват, че предложението за изменения не се отнася за обезщетенията за смърт, последица от деяния, който нямат връзка с ПТП – например,  умишлено убийство с брадва, непредпазливо причиняване на смърт при упражняване на лекарска професия, трудова злополука и т.н.

 „За всички тях остава общата уредба, или казано по-друг начин да причиниш смърт чрез ПТП ще е по-„евтино” за виновния и покриващия вредите му, сравнено със смърт, последица от други изпълнителни деяния.

Но пък така пред престъпния свят се отваря възможността да се замени убийство по чл. 115 и сл. НК с престъпление по транспорта, за да постигне същия резултат, но с по-ниско ниво на гражданска отговорност, e коментарът на професионалните юристи.  Според адвокатите, пътно-транспортното произшествие се превръща в причина за особен законодателен подход при формирането на понятието справедливост по чл. 52 ЗЗД, различен от този при смърт, настъпила при други обстоятелства.

„Такава правна техника представлява позор за всяка правна система“, е оценката на ВАдС.  Направените предложения за промени в КЗ и ЗЗД обезсмислят и дискредитират с един замах постигнатата вече в законодателството ни завишена защита на участниците в движението, казват защитниците.  Не пестят критики и за  предвиденото обратно действие на лимитите на обезщетенията – за застрахователни събития, настъпили преди влизането в сила на измененията.

„Дискутираната промяна, предлагаща новите, намалени в пъти размери на  обезщетенията да се прилагат и за всички събития, настъпили преди влизането в сила на този закон ще означава тя да доведе до различен правен резултат, дори и спрямо увредените от едно и също ПТП и с приблизително еднакви по вид и интензитет неимуществени вреди – напр. единият родител на загиналия е получил обезщетение от 130 000 лв., но другият ще получи 20 000 лв., равностойност по-малка от 40 работни заплати; по отношение на висящи дела, включително и по такива, по които при разглеждането на делото вече е присъдено обезщетение в значително по-голям размер от едната инстанция, който задължително ще трябва да се намали до посочените в чл. 493а КЗ размери, ако и доколкото това е възможно от процесуална гледна точка“, пише в становището.

ВАдвС отделя специално внимание на  твърдението на Асоциацията на българските застрахователи, че девет адвокатски кантори правят бизнес от трагедиите с летален изход по пътищата и под  формата на хонорари вземат половината или дори 80% от обезщетенията на роднини на жертвите на катастрофи.

„Твърдението, че девет адвокатски кантори имат нелоялни практики не може да бъде причина за срив в системата на застраховането, нито пък да предизвика нуждата от втора поред законодателна промяна след правилата за подсъдността“, пише ВАдС. И посочват, че справянето с  престъпни практики става чрез други правни инструменти.

„Ако е вярно изказаното в публичното пространство, че тези адвокати са били информирани още преди семействата на загиналите, следва да е ясно, че това не може да стане без помощта на съответни длъжностни лица. Няма как същите тези кантори да осигуряват за себе си пълноводен поток от дела, ако те работят в условията на свободна  конкуренция. Няма как претенциите на такива кантори да бъдат удовлетворявани с по-високи по размер обезщетения и по доброволен, и по съдебен ред, без това да породи съмнение, че част от парите не остават в канторите“, пише в становището.

Особено неприемливо в законопроекта на Менда Стоянова е, че той прехвърля последиците върху най-уязвимите и слаби участници в урежданите отношения – пострадалите,смятат защитниците..

„Вместо да им бъде заплатено дължимото обезщетение, ще следва увредените правоимащи лица да се задоволят с трохи, сравнено с вече установени нива и получени от други лица обезщетения“, се посочва в становището.  Освен, че са повърхностни едностранчиви, предложените промени не допринасят с нищо за решаване на конфликтите в тази сфера, категорични са адвокатите от  ВАдвС. Тук – пълният текст на становището на ВАдС

Адвокат Ирина Матева

Проектът „Стоянова“ да бъде оттеглен

Предложението на Менда Стоянова е „изцяло лобистко, обслужва само и единствено интересите на застрахователните компании, без да държи сметка за интересите на пострадалите в ПТП граждани“, заяват в отделно становище  адвокатите на т. нар. Фейсбук общност.  То е съставено от адвокат  Ирина Матева-Кънчева, бивш журналист във в. „Банкеръ“,  Велислав Величков и Петромир Кънчев. Категорични са, че предложената промяна е в нарушение на българското законодателство, тъй като е промушена между първо и второ четене  на Кодекса за застраховането,  в нарушение на правилата и без аргументация или оценка на въздействието.

Защитниците от Фейсбук общността са категорични, че  текстът противоречи на евродирективи и на съдебната практика на Съда на ЕС. Според решение от 24 октомври 2013 г. по дело С-277/12 не се допуска национална правна уредба, според която компенсацията за неимуществени вреди по „Гражданска отговорност“ при смърт да е под минимума от 350 000 евро.

В момента обезщетенията за неимуществени вреди  у нас се определят или от споразумения между застрахователите и пострадалите,   или от съда „по справедливост“ по множество критерии. Внесеното предложение на Стоянова води до пълни абсурди, сочат адвокатите.  „Стига се до абсурдната ситуация за куп  ламарини да се плаща  повече,  отколкото за прегазен човек„, казват те.

Адвокатите питат на каква база Менда Стоянова е определила, че компенсацията за болки и страдания трябва да бъде точно 20 000 лв. „Размерите на присъжданите в момента обезщетения се считат за приемливи от обществото и годни справедливо да възмездят болките и страданията на пострадалите. Не съществува обществена необходимост за промяна на съществуващия до момента ред за определяне на обезщетенията“, категорични са те.  И настояват предложенията на шефката на бюджетната комисия да бъдат оттеглени.

 

About De Fakto

Проверете също

Защитен свидетел по материали на СРП, свързани с Борислав Сарафов, е бил осветен и заплашван

Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за закани с убийство срещу магистрати   Един от …

Общото събрание на адвокатите реши: без пълномощни на изборите, удължена дисциплинарна давност и никакво вписване в адвокатурата без изпит

Общото събрание на адвокатите в страната приключи с решения, които засягат цялата адвокатска общност. За …

Един коментар

  1. Геройчо

    Всъщност по-голям интерес ще имат адвокатите, които въртят далавери от обезщетения

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.