Последни новини
Home / Законът / Делото за АПК: Цацаров срещу „закритите“ дела, адвокатите – и срещу таксите, подсъдността и др.

Делото за АПК: Цацаров срещу „закритите“ дела, адвокатите – и срещу таксите, подсъдността и др.

Defakto.bg

Главният прокурор Сотир Цацаров и Висшият адвокатски съвет са изпратили становищата си за оспорваните промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в Конституционния съд. Това става ясно от страниците на институциите.

След сериозния ремонт на АПК през лятото и отхвърлено президентско вето, най-конфликтните поправки бяха атакувани от Румен Радев, депутати от опозицията и омбудсмана Мая Манолова. Пред КС бяха оспорени драстичното поскъпване на административното правосъдие, въвеждането на „закрити“ дела във ВАС, орязването на втората инстанции по ред казуси, новите родова и местна подсъдност.

След кадровата ротация в КС на 13 ноември делото за АПК бе разпределено на новия конституционен съдия Павлина Панова.

А прегледът на становищата показва – Цацаров подкрепя само две от възраженията срещу поправките, адвокатите – всички.

Становището на главния прокурор

Сотир Цацаров се обявява срещу „закритите дела“ във Върховния административен съд и срещу нормата, която предвиди, че законосъобразността на подзаконов нормативен акт се преценява не към момента на неговото издаване, а към момента на постановяване на съдебното решение.

За „закритите дела“. Промените (чл. 217, ал.2 АПК) предвидиха касационните дела на тричленните състави на Върховния административен съд да се разглеждат не в публични, а в закрити заседания без участие на страните. С уговорката, че по преценка на докладчика или изрично искане на страна може да се насрочи и открито заседание. Поправката се появи по време на обсъжданията в правната комисия, бе припозната от депутати и приета на второ четене, въпреки възраженията на самия ВАС.

В становището до КС Цацаров заявява, че тази разпоредба е в разнобой с конституционния принцип за публичност на правосъдието, с Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, отклонява се от принципите на самия АПК за „достъпност, публичност и прозрачност“. Главният прокурор напомня и че Конституцията допуска отклонения от публичността само в изрично определени със закон случаи и то когато това се прави за защита на особено значими обществени интереси.

„Такова ограничение не е оправдано особено по отношение на касационното производство, в което се осъществява контрол на решение на първоинстанционния съд и ВАС действа като последна редовна инстанция, чието решение е окончателно. С активна процесуална легитимация разполагат много повече лица – страните, за които решението е неблагоприятно, без ограничение дали са участвали в първоинстанционното производство, главният прокурор или неговият заместник. Тези специфики на административното производство по касационни дела изискват публичност на процеса и възможност за участие на страните в него“, заявява Сотир Цацаров.

За другия текст, чиято противоконституционност открива (чл. 192а АПК), главният прокурор сочи, че пост фактум се санира изначална незаконосъобразност на подзаконов нормативен акт, което обезсмисля изискванията за съответствие на нормативните актове, както и съдебния контрол върху тях.

Без възражения обаче обвинител №1 приема новите такси по касационни административни дела – от 10 на 70 лв. за граждани, ЕТ и др и 370 лв. за организации. За първи път бе въведена и пропорционална такса по административни дела от 0,8 % при определяем материален интерес, с горни граници 1 700 лв. или 4 500 лв.

Според Сотир Цацаров високите такси не препятстват достъпа до правосъдие, понеже е въведено изключение да не се заплащат от социално слаби и други уязвими категории лица.

Той не вижда противоконституционност и в премахването на касационна инстанция по ред казуси, понеже основният закон не уреждал изрично броя на инстанциите, през които трябва да премине определено дело.

Главният прокурор отхвърля и всички останали възражения срещу АПК.

Становището на Висшия адвокатски съвет

ВАдС смята за основателни исканията по конституционното дело и подкрепя изложените от вносителите аргументи за противоконституционност и несъответствие с редица международни договори, по които България е страна, категорични са адвокатите. Нещо повече – още преди приемането на проекта за АПК е следвало законодателят да направи задълбочен анализ за неговото съответствие с Конституцията и международните договори. Но това не се е случило, а множество от приетите разпоредби са в разрез с принципите за правовата държава, правото на защита, социалната държава, принципа за публичността на съдебните заседания и др.

За промяната на родовата подсъдност (чл. 132, ал. 2 АПК), при която подсъдни на ВАС като първа инстанция остават само актовете на премиер, министри, МС, издадени при упражняване на правомощията им „по ръководство и осъществяване на държавното управление“. Този уредба е неясна, създава правна несигурност и нарушава принципа на правовата държава, заявяват адвокатите.

На този текст особено настояваха от ВАС и се позоваваха на тълкувателното решение на КС, образувано по тяхно искане.

Текстът в АПК излиза извън тълкуването на Конституционния съд, неясните правила за подсъдността ще доведат до значителни затруднения при оспорванията на актовете на правителството, а това нарушава гарантираното от основния закон право на защита, подчертават от Висшия адвокатски съвет.

За местната подсъдност при оспорването на индивидуални административни актове (чл. 133 АПК) по постоянния адрес на гражданина жалбоподател или седалището на адресата на акта. Тук авторството бе на опозицията – Крум Зарков и негови колеги от БСП, с идеята за достъпност на правосъдието (и по-равномерно разпределение на административните дела в страна). Досега подсъдността бе по седалището на административния орган, чийто акт се оспорва.

Всъщност новата уредба не облекчава, а затруднява достъпа до правосъдие, което е в разрез с принципите на правовата държава и правото на защита, смятат адвокатите.

За „закритите заседания“ от ВАдС се присъединяват към възраженията за погазване на принципа за публичност на правосъдието.

За таксите. „Въведените нови такси са прекомерни, несъразмерни и непропорционални, а това противоречи на принципа на правовата държава“, категорични са адвокатите.

С оспорените разпоредби законодателят е създал и социална несправедливост, заявяват от ВАдС. И напомнят, че прокламираната в преамбюла на Конституцията решимост за създаване на социална държава изисква от законодателя при приемането на правни норми от действащото законодателство винаги да бъде отчитана социалната функция на държавата.

Новите такси нарушават и принципа на правовата държава, който предвижда включително законите да запазват човешкото достойнство и да постигат свобода, справедливост и социална сигурност. А в случая законодателят не се съобразил с материалната справедливост.

За премахването на касационното обжалване по някои специални закони (т.е „освобождаването“ на ВАС от тяхното гледане)

Адвокатите заявяват категоричното си несъгласие с това законодателно решение и сочат конкретни възражения по групите специални закони.

По ДОПК, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за опазване на околната среда –  нарушава се правото на защита, защото ограничаването му само до една съдебна инстанция е допустимо единствено за балансиране с друга конституционна ценност. В случая може да се стигне до постановяване на нищожни, недопустими или неправилни решения на първата инстанция, които няма да могат да бъдат оспорени, а така ще бъдат засегнати основни конституционни права.

По Закона за правната помощ, Кодекса за социално осигуряване, Закона за достъп до обществена информация, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца – премахването на касационното обжалване лишава гражданите от възможността за ефективна защита на техни основни социални права, а това е в разрез с принципа за социалната държава, казват адвокатите.

About De Fakto

Проверете също

Министър Йорданова е включила за четвъртък в дневния ред на ВСС предложенията за отстраняване на Гешев

За отговорността на главния прокурор аз предприемам всички възможни законови стъпки. В насрочения пленум на …

Гешев пред прокурорите: Във време на разпад на държавността,  ние сме последната преграда пред беззаконието (допълнена)

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на четирима членове в Прокурорската колегия на следващия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.