Последни новини
Home / Законът / Наказателната колегия във ВКС е организирана и ефективна, приключва делата в срок, казва проверка на Инспектората

Наказателната колегия във ВКС е организирана и ефективна, приключва делата в срок, казва проверка на Инспектората

Defakto.bg

Няма  оправдателни присъди по дела с предмет корупционни престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности

Инспекторатът към ВСС извърши комплексната планова проверка на дейността на Наказателната колегия на Върховния касационен съд и тематична проверка, предвидени в Годишната програма на ИВСС за 2018 г. Проверката обхваща периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2017 г.  Срещу Акта за резултати не са подадени възражения и той е окончателен, съобщи пресцентърът на институцията.

И още:

Проверката показва добра организация на административната дейност на съда. Не са установени нарушения при образуването, разпределението, движението и приключването на делата. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран.

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор и в съответствие с действащите в съда правила. В Наказателна колегия няма обособени постоянни състави. Те се формират на случаен принцип с компютърен подбор два пъти годишно.

Проверката не констатира нарушения при образуването и разпределението на делата.

Насрочването на делата се извършва от председателите на отделения в Наказателната колегия, като се съобразява техния брой с правната и фактическата им сложност. Делата се насрочват в срок от 30-40 дни от образуването им, в първия възможен свободен заседателен ден на съдията-докладчик.

Разглеждането и приключването на делата се извършва по реда и в сроковете, предвидени в НПК.

Делата, най-често се разглеждат и приключват в едно съдебно заседание. Отлагат се само при наличието на законоустановените предпоставки.

През проверявания период няма спрени и прекратени по давност наказателни производства, както и разгледани по реда на чл. 354, ал. 5 НПК, с възобновено съдебно следствие.

Няма постановени оправдателни присъди по дела с предмет корупционни престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности.

Съдебните актове се изготвят в срок. Констатираните изключения са единични случаи, предимно по дела с фактическа и правна сложност или при наличие на обективни причини, което не се отразява на дейността на колегията като цяло.

Запазва се съотношението между свършените и разгледаните дела през всяка от проверените години, като през 2016 г. е 82.5%, а през 2017 г. – 80.5%. През 2016 г. са разгледани 1638 дела, а през 2017 – 1637. Приключените със съдебен акт дела през 2016 г. са 1352, а през 2017 г. – 1317.

С оглед спазване принципа на разглеждане и решаване на делата в разумен срок, председателят на ВКС е издавал заповеди,  с които е задължавал заместник-председателите на ВКС и председателите на колегии в определен срок да представят писмен доклад за необявените съдебни актове по делата и за причините, довели до забавеното им изготвяне и е определял срок, в който съдиите да изготвят съдебните актове. От статистичеките данни се установява, че предприетите мерки от председателя и заместник-председателя и ръководител на Наказателната колегия са се оказали ефективни и са постигнали необходимия резултат.

Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка председателят на ВКС и председателят на Наказателната колегия  да продължат предприетите мерки за контрол по спазването на сроковете за изготвяне на съдебните актове  по чл. 354, ал. 4 НПК до преодоляване на забавянията.

About De Fakto

Проверете също

Двама надзиратели от ареста на Националното следствие са отстранени от длъжност за тежки дисциплинарни нарушения

Двама надзиратели от ареста на Националната следствена служба (НСлС) са отстранени от длъжност заради тежки …

Специализираният съд насрочи разпоредително заседание по делото срещу Лиляна Деянова на 2 юли

В разпоредително заседание на 2 юли Специализираният съд ще преценява прецизността на разледването срещу Лиляна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.