Последни новини
Home / Законът / ВКС отговори на въпроси за несъстоятелността

ВКС отговори на въпроси за несъстоятелността

Defakto.bg

В тълкувателно решение по Тълкувателно дело № 1 от 2017  г. Общото събрание на Търговската колегия на ВКС отговори на няколко въпроса за несъстоятелността.

Те бяха поставени от Инспектората, адвокатурата, както и от състави на самия Върховен касационен съд заради наличието на неясна и противоречива практика в производствата по търговска несъстоятелност.

Съобщението на ВКС:

С Тълкувателно решение № 1/2017 г. от 03.12.2018 г., постановено по Тълкувателно дело № 1/2017 г., Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

  1. Процесуалният ред, по който се развива производството по молба по чл. 625 от Търговския закон (ТЗ), депозирана от кредитор, при подготовката й за разглеждане в открито съдебно заседание, е редът, предвиден в специалните норми на чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ, а не редът, предвиден в общите норми на чл. 131 – 133 ГПК.
  2. Предвиденото в чл. 673, ал. 3 ТЗ изискване за представяне на убедителни писмени доказателства, за да бъде предоставено право на глас в събранието на кредиторите, се отнася не само за кредиторите по чл. 637, ал. 3 ТЗ, но и за кредиторите със спорни (приети и неприети) вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ.
  3. Не е допустимо провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване на списъка по реда на чл. 692 ТЗ.
  4. В производството по чл. 692, ал. 3 ТЗ са допустими всички доказателства, а не само писмените.
  5. Отклонява предложението за постановяване на тълкувателно решение по въпроса: Допустимо ли е списъкът по чл. 668, ал. 1, т. 1 ТЗ да бъде съставян и по други критерии, освен посочените в закона и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по търговските книги на длъжника, как се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите.
  6. Определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ не подлежи на обжалване.
  7. Срокът по чл. 698, ал. 1 ТЗ за предлагане на оздравителен план тече от момента на обявяване в търговския регистър на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по чл. 688, ал. 1 ТЗ.
  8. Определението по чл. 674 ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите, не подлежи на обжалване.
  9. Сумите, получени от продажбата на имущество, върху което е учредена ипотека или залог, не могат да служат за покриване на предплатените от кредиторите разноски по чл. 629б ТЗ или на разноските по чл. 722, ал. 1, т. 3 ТЗ (и в частност възнаграждения на синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото не е достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с привилегия по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ.
  10. Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините, по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец – юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго.

Към тълкувателното решение са депозирани особени мнения по т. 6, т. 8 и т. 10.

Пълният текст на решението е публикуван в страницата на ВКС.

About De Fakto

Проверете също

Гешев критикува Зарков за искането до КС срещу тоталния адм. контрол на прокуратурата над изпълнителната власт

След закриване на спецправосъдието, наркотици заляха улиците, а дрогирани шофьори убиват децата ни, казва главният …

Адв. Михаил Екимджиев: Скандално Конституционният съд  даде пожизнен мандат на съдебната номенклатура

Когато парламентът е неспособен да  излъчва свои  представители в държавни органи, президентът да поема временно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.