Последни новини
Home / Законът / Евгени Георгиев допълни жалбата срещу избора на председател на СГС, иска разпит на четирима кадровици

Евгени Георгиев допълни жалбата срещу избора на председател на СГС, иска разпит на четирима кадровици

Defakto.bg

Алексей Трифонов не е решил дали ще иска предварително изпълнение

Евгени Георгиев

Нови факти в подкрепа на твърдението, че изборът на председател на Софийския градски съд е бил непрозрачен, немотивиран и в отклонение от правилата за обективност и безпристраност, е изложил кандидатът на съдиите Евгени Георгиев. Той е допълнил жалбата си до Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на Съдийската колегия на ВСС от 27 ноември. И е поискал ВАС да разпита четирима кадровици, подкрепили опонента му, за да се прецени тяхната безпристрастност.

На 27 ноември с 9 срещу 4 гласа членовете на Съдийската колегия избраха за председател на СГС Алексей Трифонов. А на 3 декемри Георгиев оспори това решение пред ВАС. По закон жалбата спира изпълнението му, освен ако съдът реши друго.

Алексей Трифонов

„Ще видим, не съм решил“ – така Алексей Трифонов отговори на въпрос на Де факто дали ще иска предварително изпълнение на решението – има това право. И помоли да не бъде безпокоен – докато не встъпи в длъжност, няма да прави никакви изявления.

Както вече писахме, в жалбата си до ВАС Евгени Георгиев изрежда ред основания за касиране на избора за председател на Софийския градски съд. Той изброява включително 9 избора на административни ръководители, при които действащите кадровици са се съобразявали с мнението на Общото събрание на въпросния съд, както и с неговата номинация, ако е имало такава. Един от примерите бе препотвърденият избор на Георги Чолаков за председател на ВАС.

Допълненията

Едно от твърдяните от Георгиев нарушения е предубеденост към неговата кандидатура от страна на Боян Новански от ВСС (който отказа отвод), както и у анонимния кадровик, разговарял с избрания Алексей Трифонов да участва в процедурата за СГС. Без техните два гласа, нужното мнозинство от поне 8 „за“ в съдийската колегия на съвета нямаше да е налице.

След запознаване с пълния протокол от заседанието на ВСС на 27 ноември, Евгени Георгиев изпраща на ВАС следните цитати:

„При изслушването на съдия Трифонов от СК на ВСС на 27.11.2018 г. той е бил запитан от съдия Лозан Панов, Председател на ВКС: [в] интервю за „Сега“, на въпроса дали сте имали контакт, разговори с член от ВСС Вие отговаряте: „Единствено един колега от Съвета ме помоли да помисля дали да не се кандидатирам.“ Бихте ли ни казали този колега от Съдийската колегия ли е, от Прокурорската колегия ли е? Всъщност, кой е колегата с който сте разговарял и който Ви е помолил да помислите дали да не се кандидатирате?”
Съдия Трифонов е отговорил: „Искам да подчертая нещо: първо, става въпрос за член на Съдийската колегия и второ, което е много важно – когато този член на Съдийската колегия ми каза да си помисля дали желая, той не беше част от Съдийската колегия. Не мисля, че е редно да го кажа, но ако вие считате, че… Защото това е колега, с който сме работили в една стая.
След това е последвал въпрос на съдия Красимир Шекерджиев: [к]оето значи, че не стои на тази маса…“ (става въпрос за колегата на съдия Трифонов, който го е помолил да се кандидатира за председател на СГС, с когото са били в един кабинет и, който е член на СК на ВСС). Съдия Трифонов е отговорил: ,,[в] момента стои на тази маса“ .
От заявеното от съдия Трифонов недвусмислено се установява, че член на СК на ВСС, който е присъствал на изслушването на кандидатите за председател на СГС на 27.11.2018 г., извън конкурсната процедура е казал на съдия Трифонов да си помисли да се кандидатира за председател на СГС.
Този член на ВСС е бил предубеден и е следвало да се отведе от участие в избора на председател на СГС, приключил на 27.11.2018 г., заявява Георгиев.

За подкрепите и мотивите

В подкрепа на съдия Трифонов са се изказали четирима членове на СК на ВСС – съдия Магдалинчев, съдия Имова, съдия Марчева и съдия Мавров, сочи още в допълнението към жалбата си Евгени Георгиев.
„В изказването на съдия Магдалинчев липсват каквито и да е данни за по-голяма управленска компетентност на съдия Трифонов. В изказването на съдия
Имова са налице неточности при сравняването на двамата кандидати: първо,
съдия Имова е заявила: [и] двамата показаха един висок професионализъм като
магистрати със сравнително еднакъв магистратски опит в органите на съдебната власт. Но, за разлика от колегата Георгиев колегата Алексей Трифонов през целия си магистратски стаж е отдавал своите сили, своите знания, своя опит, квалификация, за българското правораздаване„.
Твърдението на съдия Имова включва в себе си внушението, че другият кандидат не е правил това. След юни 2001 г. досега съм работил единствено като български съдия Не само не съм упражнявал правораздавателна дейност, но не съм и работил в чужбина, ако това въобще може да бъде някакъв негатив, заявява Георгиев.
„Подобни неточности“ съществуват и в изказването на съдия Марчева, твърди още той. И цитира: ,,[т]ова, което бих искала да кажа по отношение на вътрешния кандидат, външния кандидат (да се присъединя просто) – да, Общото събрание на СГС включва 148 съдии, от които 56 са гласували за колегата Георгиев, така ли беше? И 28 „за“. Така пише в протокола на Общото събрание 148 съдии, които имат право на глас, т.е. приблизително малко повече от една трета са гласували за колегата Георгиев“.
Отговорът му: „Колко са били всъщност съдиите с право на глас на Общото събрание на съдиите от СГС на 19.11.2018 г.? Те са били 125. Това изрично е отразено в протокола, с който съдия Марчева се е запознала. В гласуването са участвали 92 съдии или 73,6% от съдиите с право на глас. От гласувалите съдии на Общото събрание на съдиите от СГС на 19.11.2018 г.: 25 са гласували за съдия Трифонов; 56 за мен; трима за двамата кандидати; осем са гласували против двамата кандидати. Така за съдия Трифонов са гласували 28 съдии с право на глас, за мен 59 съдии с право на глас или 30% за съдия Трифонов и 64% за мен от гласувалите съдии.
За сравнение при втория избор на членове на СК на ВСС през юни 2017
г. от 1 922 гласували съдии за настоящите членове на СК на ВСС са гласували:
– 29,97% съдия Мавров (576 съдии);
– 35,9% съдия Димитрова (690 съдии);
– 36,89% съдия Керелска (709 съдии);
– 42,09% съдия Дишева (809 съдии);
– 43,44% съдия Шекерджиев (835 съдии). При първия избор от 1 945
гласували съдии за съдия Пашкунова са гласували 51% (988 съдии).“

Подобно омаловажаване на резултата от съдийския вот за председател на СГС Георгиев вижда и в изказването на Севдалин Мавров, сравнил подкрепата за него с тази за Павлина Панова при издигането й за председател на ВКС.

Накрая призовава ВАС:

„Изказванията на четиримата членове на СК на ВСС в подкрепа на съдия Трифонов потвърждават твърдението ми, че обжалваното решение не е съобразено с целта на закона, постановено е в нарушение на принципа за последователност и предвидимост и не е мотивирано. Нещо повече, в ущърб на моята кандидатура изказванията на трима от тях – съдия Имова, съдия Марчева и съдия Мавров – съдържат неточности и омаловажаване на резултата от
Общото събрание на съдиите от СГС от 19.11.2018 г. Това не само прави техния
избор немотивиран, но внася съмнение относно тяхната безпристрастност.
Липса на безпристрастност съществува у г-н Новански.
Затова ви моля:
а) да допуснете разпита на г-н Новански, съдия Имова, съдия Марчева и съдия Мавров. Чрез него бих искал да установя дали те са имали разговори с трети лица относно процедурата за избор на председател на СГС и как те ще гласуват в нея, които да им повлияят на безпристрастността;
б) след разпитите на посочените от мен четирима членове на СК на ВСС и при необходимост, да ми дадете възможност да направя допълнителни доказателствени искания, чрез които да се провери достоверността на показанията им“.

About De Fakto

Проверете също

ВКС окончателно оправда Огнян Донев и Борис Борисов по обвинение за укрити и неплатени данъци

  Върховният касационен съд (ВКС) окончателно оправда изпълнителния директор на „Софарма“ Огнян Донев и заместника …

КС реши, че е недопустимо да се прекрати дейността на Инспектората към ВСС заради изтеклия му мандат

 За да не се подрива демократичния ред под върховенство на правото, Конституционният съд  не допусна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.