Последни новини

Всички дружно срещу съда за гражданската конфискация

Defakto.bg

Само БСП и „Воля“ не подкрепиха „спешния“ проект на Данаил Кирилов 

Върховният касационен съд у нас пречи на справедливостта, пренаписва законите и слага пръти в устоите на правовата държава. Това е впечатлението след днешното заседание на правната комисия на парламента. Тезите – с вариации в патоса, отчасти и в остротата – бяха заявени от председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев, министрите на правосъдието и на вътрешните работи Цецка Цачева и Младен Маринов, главния прокурор Сотир Цацаров, депутати от управляващите и от ДПС.

Единственият представител на ВКС, съдия Борислав Белазелков запази самообладание и се опита да разясни какво е казал съдът. Но беше сам – нито един от ръководството на Върховния касационен съд не дойде в правната комисия, а нападките се очакваха.

Поводът е известен – тълкувателното решение на Гражданската колегия на ВКС от миналия петък, в което с мнозинство магистратите обявиха, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка пред иск за гражданска конфискация.

В ответ в началото на тази седмица шефът на правната комисия на НС Данаил Кирилов внесе проект за промени в действащия антикорупционен закон, с който тълкуването на ВКС се зачертава (макар че то не е по новия, а по отменения вече закон за незаконното имущество)  и на поправките се придава обратна сила – от 23 януари 2018 г. Нещо повече – изпреварващо се записват норми за сроковете за имотни проверки, извършвани от КПКОНПИ, по които също има тълкувателно, но нерешено дело във ВКС. И, заради един – поне известен – засега пример за прекратеното дело за конфискация срещу Христо Бисеров, изрично се записва, че и влязлата в сила оправдателна присъда не спъва гражданската конфискация. С две думи – и извършилите престъпления, и неизвършилите ги, ще се мерят с един аршин. Стига КПКОНПИ да е открила 150 хил.лв.  несъответствие между приходи и доходи след проверка, която може да трае до година и половина, през което време проверяваният не може да се защити.

Това, впрочем, отдавна е и прокламираната цел на гражданската конфискация у нас, каквато няма в Европа и за която тепърва ще се произнася Съдът на ЕС в Люксембург. А българският Върховен касационен съд каза, че за да е отнемането на имущество справедливо, не е достатъчна презумпцията на повдигнато някога обвинение от прокуратурата, все пак се иска и друго.

А днес в правната комисия всички без БСП и „Воля“ подкрепиха поправките на Кирилов, още в петък те влизат за първо четене в пленарна зала. Целта е да бъдат окончателно приети преди разпускането на НС в коледна ваканция и да станат факт. Единствената спънка би била вето от президента Румен Радев – опасението бе изказано от Пламен Георгиев.

В спешен порядък

Че препускането в законотворчеството в този случай очевидно е неизбежно, стана ясно още в началото на днешното заседание. Филип Попов (БСП) настоя за отлагане и изтъкна, че е крайно време да се сложи край на порочната практика да се иска от депутатите да се произнасят веднага по законопроекти, вкарани преди ден, вместо „в спокойна среда да се обсъдят промените, така че да не се налагат последващи“.

Вносителят Данаил Кирилов илюстрира неотложността с красноречив пример – тя е толкова неотложна, че не е имало време дори и други депутати да се подпишат под проекта. Но нещата са били пришпорени от „петъчното решение на ВКС, което преурежда законодателната воля от три парламента назад“. Обяви, че на финалната права бил обширен проект за изменения на действащия едва от 23 януари т.г. антикорупционен закон, от който „в ситуация на спешност“ се наложило да извадят три параграфа и да ги оформят в настоящата законодателна инициатива. Щото последиците вече или налице – има прекратени дела.

Данаил Кирилов не пропусна да подчертае отсъствието на Лозан Панов, неудомяваше защо с тълкуването се е занимавала само Гражданската колегия на ВКС (делото беше образувано по искане на неин състав и казусите на гражданската конфискация застават само пред нея) и обяви, че е изцяло съгласен с „особеното мнение“ на 11-те съдии от ВКС, сиреч с несъгласните с тълкувателното решение.

Къде отива правовата държава?!

Думата бе дадена на гостите на парламента.

„Това решение е изключително опасно – прекроява волята на законодателя, обръща я, къде отива разделението на властите? Дали ще има гражданска конфискация можете да кажете, вие, законодателите, но не съдът. Законът е абсолютно ясен, дори не разбирам защо е повдиган такъв тълкувателен въпрос“, разгневи се Пламен Георгиев.

Цитира решението на Конституционния съд от 2012 г., което не откри противоконституционност в новия тогава закон за незаконното богатство (но под условие за последващите еврорешения). В прочита на Пламен Георгиев ситуацията звучи така: „С това тълкувателно решение се отменя и волята на КС. За един юрист е недопустимо да критикува решение на КС, къде отива правовата държава?! Днес вие, депутатите, трябва да отстоите разделението на властите и да обявите, че неспазването на решенията на КС застрашават принципа на правовата държава!“

Пламен Георгиев не каза обаче, а и никой не го попита, как се вписва в правовия ред и в принципа за разделение на властите зачертаването на решение на върховен съд. А отговорът е известен – никак.

Георгиев изчисли също, че до влизането в сила на поправките ще се амнистират хора, които не могат да докажат доходите си и щетите ще надхвърлят обявените вече от КПКОНПИ 22 млн.лв. „Ако не се даде обратна сила на поправките, случаят „Бисеров“ ще е приключен за комисията“, илюстрира той.

Председателят на КПКОНПИ се прехвърли на тълкувателното дело на ВКС за сроковете за имотни проверки, адмирирайки предложеното от Данаил Кирилов решение тяхното надвишаване също да не застрашава гражданската конфискация. „Проверяваното лице не търпи никакви вреди по време на проверката на комисията, те започват едва след налагане на обезпечителните мерки. Но тълкувателното дело за сроковете касае и най-първия закон „Петканов“ – т.е. ако до 10 месеца не сме внесли иск, няма как да го направим, това означава вече да не можем да внесем нито един иск по закона „Петканов“. Обезсилваме законите с тълкувателни решения!“, изреждаше Георгиев.

С две ръце „за“ проекта на Кирилов

Изпълнителната власт беше изцяло в подкрепа на спешния проект.

Правосъдният министър Цецка Цачева припомни мотивите на МС, че „гражданската конфискация не представлява наказание за лицето“ и трябва да се разграничи от наказателното производство. „В много от случаите е трудно да се съберат достатъчно и годни доказателства за осъдителна присъда, но в тези случаи необяснимото богатство може да бъде установено, а плодовете му отнети. Това е целта на гражданската конфискация като нов институт в европейското право“, обяви Цачева.

Припомни и че в новия антикорупционен закон възможностите за започване на производство за конфискация са доразширени с конфликт на интереси,  административно нарушение, годно да създаде значими облаги, неподаване на имотни декларации.

Правосъдният министър защити обратната сила на поправките така: „В българския правен ред няма изрична норма, която да забранява обратното действие, по изключение. Единствената изрична забрана е в чл. 5, ал.3 от Конституцията – да се търси наказателна отговорност за действие, което не е било обявено за престъпление в момента на извършването му. А Законът за нормативните актове казва, че не може с обратна сила да се предвиждат санкции, по-тежки от отменените. За всичко останало може, при преценка на конкуренция на ценностите, в случая става дума за възстановяване на справедливостта“.

Вътрешният министър Младен Маринов, с дебют в правната комисия, обяви, че МВР изцяло подкрепя проекта на Кирилов.

Справедливостта е крещящо нарушена!

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска да се изкаже след представителя на ВКС. За пригледност го поместваме тук – още повече, че цялата зала трепетно чакаше думите му.

А Цацаров каза: „Позицията на прокуратурата е пределно ясна и тя е и в особеното мнение на 11-те несъгласни съдии. Подобно тълкуване не отговаря на целта на закона, казано е, че гражданска конфискация се провежда независимо от наказателното проризводство. А Конституционният съд казва, че гражданската конфискация на имущество с неизвестен източник не е обвързана с наказателния процес и влязла в сила присъда.

Тълкувателното решение е въпреки закона и волята на законодателя, въпреки ясното решение на КС, то не дописва, а променя закона. С цялото ми уважение към съда, той не пише закони, а ги прилага. Справедливостта е крещящо нарушена с това тълкувателно решение„.

Решението е за „основателното предположение“

Какво все пак каза представителят на Върховния касационен съд, участвал във вземането на отреченото тълкувателно решение?

Съдия Борислав Белазелков:

Обръщам ви внимание, че не само Наказателната, но и Гражданската колегия на ВКС смятат, че престъпленията трябва да бъдат преследвани, а придобитото от проститутки, наркотици, корупция – отнети. Убеден съм, че не бива да се отменя законът  – смисълът му е да се отнеме онова, което неправомерно е отнето от обществото. Ние така разбираме този смисъл. Подписалите с „особено мнение“ са уважавани наши колеги, броят им няма значение.

Спорът, който разреши това тълкувателно решение, е какво е значението на прекратяването на наказателното преследване – дали за допустимостта или за основателността на иска за гражданска конфискация. ВКС казва – значението е за основателността на иска.

Онова, което притеснява съда, е ефективността на закона. Прекратяването на наказателното производство има значение за основателното  предположение. Съмнявам се, че е достатъчно за един съд единствено записът, че то е налице при определена констатирана разлика“.

По проблема за сроковете на имотната проверка съдия Белазелков каза:

„За сроковете тълкувателно решение още няма – не знам какво ще е то, ние сме малко като НС, решава мнозинството. Но ме притеснява, че в конституционното решение, на което всички се позоваваме е казано, че наличието на предварителна проверка е гаранция и вторият закон (за отнемане на незаконно придобито имущество – б.р.)  не е противоконституционен, защото е пропорционален именно благодарение на предварителната проверка. Не трябва да позволяваме тази предварителна проверка да бъде сведена до нула, ако предварително обявим, че тя нищо не значи, как ще обосноваваме пропорционалността на закона?“

За „отвързването“

В последвалите дебати, с предизвестен резултат, Хамид Хамид (ДПС) се усъмни в нуждата от изрично придаване на обратно действие на ппоравките, които неговата група подкрепя.

„На парламентарна група дискутирахме, колеги изразиха резерви към ретроактивното действие, дори и охравдано с обществения интерес. Не може да се сравнява с друг закон, в който аз бях съвносител, по който общественият интерес беше огромен (известен като Закона Пеевски за КТБ – б.р.)“, каза Хамид. не се заблуждавайте обаче – обструкцията е за техниката, не за същността. Като вариант депутатът от ДПС дори предложи сроковетте за имотните проверки, ако трябва, да се удължат двойно, „за да може комисията да си свърши работата“.

Крум Зарков (БСП) бе очевидно сложен за залата. Но всъщност предупреди, че предлаганите промени може и да обрекат целия антикорупционен закон след произнасянето на Съда в Люксембург. И – логично -попита – защо все пак е бързането, ако поправките ще важат от 23 ануари 2018 г.

„Отворен“ остана въпросът как ще се именува проектът на Кирилов – за промени или като „тълкувателен закон“. Главоболенето остана за второ четене.

About De Fakto

Проверете също

Радев към множеството българи на Шипка: Обединени опазихте Трети март от посегателство и разсеяхте лепкавата политическа мъгла от костите на нашите предци

Десетки хиляди българи се събраха край Паметника на свободата по повод отбелязването на националния празник …

3 Март! От урва на урва и от век на век честваме славата му дивна като някой ек: Честит национален празник, българи! (снимки)

Честит национален празник, българи! Честваме 146 г.  от  Освобождението на България от турско робство. Поклон …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.