Последни новини
Home / Законът / Генерален адвокат: Новите германски разпоредби, ограничаващи интернет търсачките, да не се прилагат

Генерален адвокат: Новите германски разпоредби, ограничаващи интернет търсачките, да не се прилагат

Defakto.bg

Съдът трябва да постанови, че не следва да се прилагат новите германски разпоредби, които забраняват на интернет търсачки да предоставят откъси от периодични издания без предварително разрешение от издателя – това е заключението на  генералния адвокат Hogan по германско дело пред Съда на ЕС.

Тези разпоредби е трябвало да бъдат нотифицирани на Комисията, тъй като представляват технически регламент, специално насочен към конкретна услуга на информационното общество, а именно, доставката на периодични издания чрез използване на интернет търсачки

През 2013 г. Германия въвежда за издателите на периодични издания право, сродно на авторското право, без да нотифицира законопроекта на Комисията. Новите разпоредби  предвиждат, че за разлика от другите потребители, в това число търговци, търговците, управляващи интернет търсачки (а също и търговците—доставчици на услуги за обработване на съдържание), нямат право да публикуват без съответно разрешение откъси от текст, изображения и видео съдържание, предоставени от издателите на периодични издания, освен ако не става въпрос за отделни думи или съвсем кратки откъси от текст.
VG Media е германска организация за колективно управление на авторското право и сродните му права, по-специално за издателите на периодични издания. От името на своите членове VG Media предявява пред Landgericht Berlin (Областен съд, Берлин) срещу Google иск за обезщетение поради това че считано от 1 август 2013 г. Google1 използва откъси от текст, изображения и видеоматериали от пресата и медийно съдържание, произведени от членове на VG Media, без да плаща за това.
Берлинският областен съд счита, че предявеният пред него от VG Media иск е поне частично основателен, а изходът на висящото пред него производство зависи от това дали новите германски разпоредби могат да се считат за технически регламент, специално насочен към конкретна услуга на информационното общество, който поради това — за да бъде приложим — трябва да бъде нотифициран на Комисията съгласно Директива 98/342

Ето защо по този въпрос той иска от Съда тълкуване на Директивата. В своето заключение от генералният адвокат Gerard Hogan счита, че въпросните нови германски разпоредби относно правото на издателите на периодични издания, сродно на авторското право, представляват технически регламент по смисъла на Директива 98/34.

Тези разпоредби не могат да се считат просто за условие, което регламентира упражняването на професионална дейност, каквото е например изискването за  предварително разрешение. На практика в резултат от тези разпоредби доставчикът на  услугата рискува да му бъде разпоредено да преустанови неправомерното използване или да плати парично обезщетение по искане на издателя на вестници или списания. Вярно е разбира се, че операторът, управляващ интернет търсачката, може да ползва изключението за авторското право, но само ако публикацията се ограничава до отделни думи или съвсем кратък откъс от текст.
По-нататък генералният адвокат счита, че въпросните германски разпоредби са насочени специално към услугите на информационното общество. Тяхната основна цел и предмет е да се уреди въпросът с ефекта от интернет търсачките, като се има предвид, че медийното съдържание все повече се чете и разглежда онлайн, както и да се предвиди специално правило в областта на авторското право относно доставяните от операторите на интернет търсачки онлайн услуги, свързани с периодични издания.
Генералният адвокат Hogan е съгласен, че въпросните разпоредби са приети, за да се подобри закрилата на правата върху интелектуална собственост на издателите на периодични издания и съответно, за да се насърчат както медийният плурализъм, така и свободата на печата.  Повсеместното присъствие на интернет и широкият достъп до персонални компютри и смартфони промениха драстично в рамките на половин поколение отдавна установените преди това потребителски практики що се отнася до потреблението на медийни продукти, и не на последно място, до реалната покупка на новинарски издания.
Ето защо законодателят във всяка една държава членка по принцип има право да отговори на тези променящи се потребителски навици. Свободният и динамичен печат е част от жизнената сила на демокрацията, която е в основата на Съюза и неговите държави членки.  Твърде нереалистично е да се очаква висококачествена и разнообразна журналистика, която се придържа към най-високите стандарти за медийна етика и зачита истината, ако новинарските издания и останалите медии нямат устойчиви приходи. Би било глупаво и наивно да не се признае, че през последните двадесет години традиционният търговски модел на новинарските издания в целия Съюз, а именно продажби и реклами, бе изместен от четенето на потребителите на онлайн новинарски издания, практика, която на свой ред бе улеснена от появата на мощни интернет търсачки като управляваната от Google.
Всичко това обаче не означава, че държавите членки имат право да заобиколят изискванията за нотифициране съгласно Директива 98/34.  Фактът, че тази директива изисква нотифицирането на такъв законодателен проект, сам по себе си не означава непременно, че проектозаконът не спазва или е спорен от гледна точка на правилата за вътрешния пазар. Всъщност целта на Директивата е Комисията (и съответно останалите държави членки) да бъде запозната с предложението и още на ранен етап да обмисли евентуалното му отражение върху функционирането на вътрешния пазар.
Ето защо според генералния адвокат Съдът трябва да постанови, че национални разпоредби като разглежданите, които забраняват единствено на търговците, управляващи интернет търсачки, и на търговците—доставчици на услуги за обработване на съдържание, но не и на други потребители, в това число търговци, да разгласяват периодични издания или части от тях (с изключение на отделни думи или съвсем кратки откъси от текст), представляват правило, което е специално насочено към услугите на информационното общество. Освен това такива национални
разпоредби представляват технически регламент, който следва да бъде нотифициран съгласно тази директива.
Следователно, при положение че националните разпоредби не са нотифицирани на Комисията, тези германските норми от областта на авторското право не могат да бъдат прилагани от  германските съдилища.

Съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.

1Чрез интернет търсачката Google search в домейните www.google.de и www.google.com и услугата Google News, която в Германия е достъпна отделно в домейните news.google.de или news.google.com.
2 Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 1998 г., стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 23, стр. 207), изменена с Директива 2006/96/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за   адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния (ОВ L 363, 2006 г., стр. 81; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 57, стр. 176).

About De Fakto

Проверете също

В Женева България активно участва в дискусиите по международно спортно право

  Адв.Ивайло Дерменджиев коментира  въпроса за допустимостта на изкуствен интелект в  арбитражните производства В Женева …

В Перник откриха изложба „Пробуждане между редовете“ в подкрепа на пострадалите от домашно насилие

Важно е да изградим механизми за разпознаване на домашното насилие, а държавата да осъществява ефективна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ten − 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.