Последни новини
Home / Законът / Рестартираха избора на европейски прокурор от България

Рестартираха избора на европейски прокурор от България

Defakto.bg

В срок до 17:00 ч. на 1 февруари 2019 г. кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора лично, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка при зачитане на пощенското клеймо на датата на получаване, заедно с изискуемите документи в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул.“Славянска“ №1. Това съобщиха днес от ВСС.

Това е и реалният рестарт на процедурата за подбор на българските кандидати.

Според първоначално обявената процедура до 31 декември м.г. седемчленна комисия трябваше да предложи трима български кандидати за европейски прокурор, които да бъдат одобрени от МС до 15 януари т.г. После имената на тримата трябваше да бъдат представени на специален Комитет по подбора в Брюксел, който да избере един от тях за наш представител в новата европрокуратура.

Кандидатите бяха девет, а в началото на декември шест от тях бяха допуснати до събеседване от нашата комисия, в която влизат представители на МП, ВСС, директора на НИП, преподавател.

В края на миналата година обаче в писмо двама еврокомисари – по правосъдието Вера Йоурова и за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер поканиха българското правителство да представи трите наши кандидатури до края на март 2019 г. Като изрично препоръчаха България да увеличи субектите, които имат правомощие да правят номинации за европейски прокурор. Както и да се проведе публично изслушване.

Това доведе до ново решение на МС от 21 декември за рестарт на процедурата. Но подалите вече документи кандидати няма нужда да ги внасят отново.

Обявлението от днес:

Новата процедурата за подбор на кандидати е обявена във връзка с Решение № 936 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изменение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г. за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България и писмо на Европейската комисия от 6 декември 2018 г.

Подборът на кандидатите ще бъде извършен от Комисията, създадена в изпълнение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г., и ще бъде съобразен с условията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939, на Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на актуализирания Работен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори от 18 декември 2018 г.

Комисията ще извърши подбор на трима кандидати за европейски прокурор от Република България, като процедурата по подбора ще се състои от два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване от Комисията на допуснатите кандидати. Предложените от Комисията кандидатури ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. Въз основа на представените от българското правителство три кандидатури, Комитетът по подбора по чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939, след като проведе присъствено изслушване на тримата кандидати, ще изготви становище относно тяхната квалификация и ще извърши класиране, като укаже реда на предпочитание. Европейският прокурор от България ще бъде избран и назначен от Съвета на Европейския съюз, като изборът не е обвързан от реда на предпочитание, указан от Комитета по подбора.

Съгласно посочения актуализиран Работен документ на Европейската комисия, европейските прокурори ще бъдат назначени като срочно наети служители на Европейската прокуратура съгласно чл. 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), на степен AD13.

Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Обявлението за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Подадените в рамките на предходната процедура документи могат да бъдат ползвани при кандидатстване в настоящата процедура.

About De Fakto

Проверете също

В конституционната комисия: многообразие от различия за разделението на ВСС на прокурорски и съдийски

Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите, бивши конституционни съдии и др. се обявиха против разделянето …

Ниската натовареност на военните съдилища „обрича“ един съдия на пет дела месечно и 6 присъди – средногодишно

Натовареността на военните съдилища с дела продължава да намалява. Те са със  7 % по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 × one =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.