Последни новини
Home / Законът / 123 -ма адвокати с безусловна подкрепа за председателя на ВКС Лозан Панов

123 -ма адвокати с безусловна подкрепа за председателя на ВКС Лозан Панов

Defakto.bg
Председателят на ВКС Лозан Панов

„Лозан Панов е висококвалифициран юрист, който е направил много за независимостта на съда и ефективността на съдебната система. Недопустимо е в една правова държава председателят на най-висшия съдебен орган да бъде подложен на институционален и външен (медиен)  натиск за свои действия в рамките на закона и в защита на Правосъдието!“
Това са редове от декларацията на 123 -ма адвокати от цялата страна, която е отправена до  ВСС, председателя на Висшия адвокатски съвет, президента, омбудсмана,  делегацията на ЕК в България  и медиите с настояване  –  „незабавно да спре  натиска и вмешателството в работата на ВКС и неговия председател от други държавни органи и външни лица! “

Адвокатите апелират също да бъде допусната исканата от съдия Панов проверка за правомерността на действията на прокурорите от СпПР и ВКП, съставили и изпратили  писмо срещу разпоредената проверка от председателя на ВКС . Съгласно закона тя трябваше да провери как е администрирано  скандалното дело за връщането в ареста на Десислава Иванчева и Биляна Петрова и констатира сериозни отклонения от правилата.

Защитниците настояват за тези действия „да се произнесе и Инспекторатът към ВСС, доколкото има крещящи факти за нарушаване на съдийската независимост от една от страните в процеса!“

„Въпреки, че ние, българските адвокати, през погледа на професионалната призма виждаме как правото бива мачкано, поругавано, изтезавано и подигравано от хора без елементарна правна култура, все още не губим надежда в Правосъдието. Вярваме,  че Съдебната система е независима и че българският съд е храм на Правото и Справедливостта. А вие вярвате ли в това?!“,  казват още  защитниците, членове на Фейсбук общност на Бългжарските адвокати.

Ето и цялото й съдържание:

ДО
членовете на Висшия съдебен съвет
Председателя и членовете на Висшия адвокатски съвет
Председателя на Народното събрание
Президента на Република България
Омбудсмана на Република България
Делегацията на ЕК в България
ДО
всички представители на свободните медии и граждани в Република
България

Д Е К Л А Р А Ц И Я
oт членове на
ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ

Уважаеми представители на Съдебната и Законодателната власт, Уважаеми представители на медиите и граждани, Ние, долуподписаните адвокати, като част от свободната и
независима Българска адвокатура, сме силно обезпокоени от някои събития, които се случват през последните няколко години. Свидетели сме на сериозни трусове от правен и социален характер в обществото.
Всички събития касаещи върховенството на правото, законодателната дейност и независимостта на Съда, без да ги назоваваме поименно, създават у българските граждани усещане за безправие, липса на справедливост и безизходица.
Ние, като български адвокати – представители на една конституционно закрепена професия с важна социална роля, въплъщаваща в себе си морал, традиции и история, виждаме всеки
ден как Правото отстъпва пред закона и превратното му прилагане.

Народното събрание се внасят законопроекти, които нямат необходимата юридическа редакция и правна експертиза, а често са и  откровено лобистки, неясни или вътрешно противоречиви. Последното рефлектира в правния свят със своите разрушителни последици.
Станахме свидетели и на пряко погазване на Конституцията, Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата, когато в гр. София бяха извършени противоправни претърсвания и изземвания в
адвокатски кантори и домове на редови адвокати. Тези действия бяха оправдани от „компетентните“ органи с „условия на неотложност“, без никаква законова или каквато и да е фактическа аргументация.
Свидетели сме и на показни, но неефективни акции на правоохранителните органи, при които граждани биват зрелищно задържани и държани с часове на мястото на задържането, с цел
медиен спектакъл.
На 10.01.2019 г. една скандална новина привлече вниманието на юристите в България. Това е предложението на председателя на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да изрази становище по въпроса за възложената от него проверка в Апелативния специализиран наказателен съд.  Предмет на тази проверка е било НОХД №2617/2018г., по което са проверявани движението и админстрирането на частните жалби на подсъдимите, свързани с мерките за неотклонение.  По повод на проверката в Апелативния специализиран съд е получено писмо, подписано от административния ръководител на Специализираната прокуратура, административния ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, прокурор от ВКП и прокурор от АСП. В писмото се препоръчва делото да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС.

Действията на представителите на прокуратурата в този казус нямат никаква правна и законова основа. Напротив! Тази писмена препоръка е пряко вмешателство в работата на съда по най-груб и безпардонен начин.  Чл.117, ал.2 от Конституцията на Република България прокламира независимостта на Съдебната власт. Съгласно чл.124 от Конституцията, Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. В този случай председателят на ВКС Лозан Панов е действал в пълното си право и в съответствие с чл.114, ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт.  За тези свои действия съдия Панов е подложен на натиск от членове на Висшия съдебен съвет и Прокуратурата.
Лозан Панов е висококвалифициран юрист, който е направил много за независимостта на съда и ефективността на съдебната система. Недопустимо е в една правова държава председателят на
най-висшия съдебен орган да бъде подложен на институционален и външен /медиен/ натиск за свои действия в рамките на закона и в защита на Правосъдието!
С тази декларация, като български адвокати, заставаме в подкрепа на Председателя на Върховния касационен съд съдия Лозан Панов и настояваме за незабавното спиране на натиска и вмешателството в работата на ВКС и неговия председател от други държавни органи и външни лица!  Настояваме също да се допусне исканата от съдия Панов проверка за правомерността на действията на прокурорите от СпПР и ВКП, съставили и изпратили цитираното по-горе писмо, като за тези действия се произнесе и Инспекторатът към ВСС, доколкото има крещящи факти за нарушаване на съдийската независимост от една от страните в процеса!
Въпреки, че ние, българските адвокати, през погледа на професионалната призма виждаме как правото бива мачкано, поругавано, изтезавано и подигравано от хора без елементарна
правна култура, все още не губим надежда в Правосъдието. Вярваме, че Съдебната система е независима и че българският съд е храм на Правото и Справедливостта. А вие вярвате ли в това?!

Декларацията е подкрепена от 123 адвокати от цялата страна. Приложеният списък съдържа техните имена, в коя адвокатска колегия членуват и личен адвокатски номер.

1. адв. Гинка Георгиева Друмева, АК Варна, личен № 1000020490
2. адв. Иво Александров Стефанов, АК Благоевград, личен
№1400014127
3. адв. Веселка Генова, САК, личен № 1800004010
4. адв. Александър Александров Пелев, САК, личен № 1600637310
5. адв. Искра Христова Немчева, АК Благоевград, личен №
1500014927
6. адв. Иван Йорданов Добревски, САК, личен № 1900479610
7. адв. Нели Викторова Филипова, САК, личен № 1900474310
8. адв. Стефка Дойчева Атанасова, САК, личен № 1600116610
9. адв. Невена Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790
10. адв. Невена Николова Христова, АК Варна, личен № 1800068890
11. адв. Елена Георгиева Стратиева, ВАК, личен № 1000033590
12. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, личен № 1000623710
13. адв. Тодор Грозданов, САК, личен № 1800241310
14. адв. Христо Милчев Георгиев, САК, личен № 1200683210
15. адв. Ана Тянкова Босолова, САК, личен № 1800448210
16. адв. Сийка Койчева Петрова – Христова, АК Варна, личен
№1400088390
17. адв. Ася Манджукова – Стоянова, АК Видин, личен № 1100014837

18. адв. Стела Караасенова- Дойкова, АК Пловдив, личен
№1000147340
19.адв. Деница Венциславова Колева-Корновска, АК Варна, личен №
1300123390
20. адв. Галин Исаев Исаев, САК, личен № 1200514210
21. адв. Елисавета Минкова Димитрова, АК Варна, личен №
1500034690
22. адв. Мая Георгиева Ценкова, САК, личен №1700302510
23. адв. Петър Панайотов Киряков, САК, личен № 1800666510
24. адв. Любомир Митков Георгиев, АК Благоевград, личен
№1100050027
25. адв. Ирина Дараджанска, АК Пловдив, личен № 1000152040
26. адв. Мария Милкова Соколова, САК, личен № 1900534810
27. адв. Марияна Величкова Попова, САК, личен №1500313210
28. адв. Биляна Христова Димитрова, САК, личен № 1700590910
29. адв. Благовеста Стоянова Ганчева, АК Варна, личен № 1600005690
30. адв. Николина Тодорова Топалова, АК Стара Загора, личен
№1100049260
31. адв. Адриана Балева, САК, личен № 1200245810
32. адв. Иван Георгиев Велов, САК, личен № 1600450910
33. адв. Асен Цветков Асенов, САК, личен № 1500140310
34. адв. Радко Радев Моллов, САК, личен № 1500655110
35. адв. Даниела Цветанова Паунова, САК, личен № 1000305010
36. адв. Детелина Василева Костадинова, САК, личен № 1000143010
37. адв. Катерина Александрова Лютакова, АК Пловдив, личен
№1300154940
38. адв. Мария Захариева, АК Варна, личен № 1300109690
39. адв. Юлиан Любомиров Дацев, САК, личен № 1700421910
40. адв. Мая Симеонова, АК Хасково, личен №1800042063
41. адв. Емил Георгиев, САК, личен № 1000150710
42. адв. Валентина Янкова Велева, АК Шумен, личен № 1400001897
43. адв. Елка Йорданова Стоева, САК, личен № 1300173410
44. адв. Любомир Колев Денев, САК, личен № 1000206910
45. адв. Юлияна Велинова Николова, САК, личен № 1800302210.
46. адв. Камен Добринов Добрев, САК, личен № 1100581210
47. адв. Добрияна Кирова Ковачка, САК, личен № 1400117610.
48. адв. Петя Миткова Белелиева, САК, личен № 1100069610
49. адв. Корнелия Жорова Русева, АК Варна, личен № 1600150390
50. адв. Детелина Кирилова Филипова, АК Варна, личен № 1300103990
51. адв. Васил Глинджурски, АК Благоевград, личен № 1200053127

52. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790
53. адв. Мариана Славчева Митова, САК
54. адв. Методи Димов, АК Благоевград, личен № 1200055027
55. адв. Велик Гогов, АК Благоевград, личен № 1900049227
56. адв. Велислав Величков Величков, САК, личен № 1200344710
57. адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, личен № 1700026480
58. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, личен № 1300002510
59. адв. Ивелина Владимирова, АК Варна, личен № 1200044190
60. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК Варна, личен № 1100078490
61. адв. Пламен Кирилов, САК, личен № 1000355710
62. адв. Валя Разпопова, САК, личен № 1200199910
63. адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК Силистра, личен
№1300013875
64. адв. Маринела Иванова Петрова – Ашикова, САК, личен
№1600619810
65. адв. Ани Стефанова Петкова, личен № 1500014547
66. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен № 1300421030
67. адв. Емил Александров Георгиев, САК, личен № 1500637610
68. адв. Силва Георгиева Михайлова, САК личен № 1300323510
69. адв. Венелина Светлинова Фотева, АК Бургас, личен №
1300005680
70. адв. Галина Пеева Пенчева, АК Добрич, личен № 1200003793
71. адв. Владислав Александров Янев, САК личен № 1300160310
72. адв. Мария Богданова Геренска, АК Благоевград, личен
№1000054127
73. адв. Мария Чавдарова Въльовска, САК, личен № 1100079310
74. адв. Димитър Стоянов Марев, АК Смолян, личен № 1700010147
75. адв. Мирослава Петрова Кръстева, АК Варна, личен № 1700065790
76. адв. Огнян Ванчев Ангелов, АК Хасково, личен № 1700006263
77. адв. Петьо Димитров Славов, САК, личен № 1000022810
78. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, личен № 1200084090
79. адв. Мила Николова Попова, АК Стара Загора, личен №
1900020560
80. адв. Мария Иванова Димитрова, АК Варна, личен № 1900130090
81. адв. Анна Стоянова Димитрова, АК Бургас, личен № 1700001780
82. адв. Момчил Момчилов, АК Бургас, личен № 1600030780
83. адв. Деница Димитрова Панайотова, АК Варна, личен №
1700143790
84. адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, личен № 1900386619
85. адв. Деляна Валериева Христова, АК Варна, личен № 1500146690

86. адв. Веселина Александрова, АК Пловдив, личен № 1000113340
87. адв. Стела Николова, АК Варна, личен № 1400091990
88. адв. Вихрен Николаев Бъчваров, АК Варна, личен № 1100126290
89. адв. Валентина Глинджурска, САК, личен № 1500660610
90. адв. Явор Калчев, АК Варна, личен № 1900114490
91. aдв. Христо Илков Христев, САК, личен № 1800541410
92. адв. Михаела Михайлова Димитрова, САК, личен № 4200165510
93. адв. Биляна Петачка, АК Благоевград, личен № 1700052327
94. адв. Румяна Станкова Кацарска, САК, личен № 1200583910
95. адв. Галина Стоянова Серафимова, АК Варна, личен №1900017490
96. адв. Стоян Бойков Петков, САК, 1800560410
97. адв. Владимир Михайлов Дончев, АК Пловдив, личен №
1200016840
98. адв. Албена Георгиева Койчева, САК, личен № 1700030710
99. адв. Цвета Валентинова Рангелова, АК Благоевград, личен
№1600030227
100. адв. Мария Димитрова Райчева, АК Стара Загора, личен
№1000019660
101. адв. Елена Тодорова Попова, АК Варна, личен № 1100123990
102. адв. Пламен Любомиров Бонев, АК Пловдив, личен №
1700077240
103. адв. Мариана Йорданова, АК Варна, личен №1700138290
104. адв. Людмила Костова Христова, САК, личен № 1200172210
105. адв. Красимира Йорданова Атанасова, АК Варна, личен
№1100129690
106. адв. Румен Василев Петров, САК, личен № 1300279510
107. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, личен № 1100040010
108. адв. Милена Найденова Найденова, АК Варна, личен
№1300064390
109. адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, личен №1000024423
110. адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, личен
№1800026560
111. адв. Иван Чавдаров, АК Бургас, личен № 1000018580
112. адв. Димитър Тенев, САК, личен № 1000161610
113. адв. Цветелина Димитрова Трайкова, АК Пловдив, личен
№1300153440
114. адв. Мариета Георгиева Пешева, САК, личен № 1700474910
115. адв. Явор Валентинов Харизанов, САК, личен №1500520310
116. адв. Никола Иванов, АК Бургас, личен № 1900032880
117. адв. Галина Сталева Гарова, АК Бургас, личен № 120008280

118. адв. Милена Колева Димитрова, АК Варна, личен № 1000064190
119. адв. Виолета Манолова- САК личен № 1500405810
120. адв. Даниела Павлова Андреева, САК, личен № 1100246510
121. адв. Емилия Любомирова Сидерова, АК Варна, личен
№1700106190
122. адв. Добромира Полименова, Бургаска АК, номер 1000065880
123. адв. Светозар Благоев Тричков, АК Кюстендил, 1200030025

About De Fakto

Проверете също

Наръчник за правна помощ на непридружени деца бежанци ще помага на адвокати

  Националното бюро за правна помощ (НБПП) е назначило представители на 9676 непридружени малолетни и …

ВКС е насрочил за разглеждане делото на Боян Расате, осъден за нападението срещу „Рейнбоу Хъб

  ВКС е насрочил за 08.12.2023 г., наказателно дело срещу Боян  Расате  за непристойни действия, …

Един коментар

  1. МАРИЯ КОЛЕВА

    БИХ ЖЕЛАЛА ДА ПОДКРЕПЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС. ВСС Е ЕДИН РЕКЕТИРАЩ ОРГАН,КОЙТО ТОЛЕРИРА КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Не знам как да подпиша декларацията, но личният ми номер е 1700319410, адв.Мария Петрова Колева -адвокат при САК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three + fifteen =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.