Последни новини
Home / Законът / 123 -ма адвокати с безусловна подкрепа за председателя на ВКС Лозан Панов

123 -ма адвокати с безусловна подкрепа за председателя на ВКС Лозан Панов

Defakto.bg
Председателят на ВКС Лозан Панов

„Лозан Панов е висококвалифициран юрист, който е направил много за независимостта на съда и ефективността на съдебната система. Недопустимо е в една правова държава председателят на най-висшия съдебен орган да бъде подложен на институционален и външен (медиен)  натиск за свои действия в рамките на закона и в защита на Правосъдието!“
Това са редове от декларацията на 123 -ма адвокати от цялата страна, която е отправена до  ВСС, председателя на Висшия адвокатски съвет, президента, омбудсмана,  делегацията на ЕК в България  и медиите с настояване  –  „незабавно да спре  натиска и вмешателството в работата на ВКС и неговия председател от други държавни органи и външни лица! “

Адвокатите апелират също да бъде допусната исканата от съдия Панов проверка за правомерността на действията на прокурорите от СпПР и ВКП, съставили и изпратили  писмо срещу разпоредената проверка от председателя на ВКС . Съгласно закона тя трябваше да провери как е администрирано  скандалното дело за връщането в ареста на Десислава Иванчева и Биляна Петрова и констатира сериозни отклонения от правилата.

Защитниците настояват за тези действия „да се произнесе и Инспекторатът към ВСС, доколкото има крещящи факти за нарушаване на съдийската независимост от една от страните в процеса!“

„Въпреки, че ние, българските адвокати, през погледа на професионалната призма виждаме как правото бива мачкано, поругавано, изтезавано и подигравано от хора без елементарна правна култура, все още не губим надежда в Правосъдието. Вярваме,  че Съдебната система е независима и че българският съд е храм на Правото и Справедливостта. А вие вярвате ли в това?!“,  казват още  защитниците, членове на Фейсбук общност на Бългжарските адвокати.

Ето и цялото й съдържание:

ДО
членовете на Висшия съдебен съвет
Председателя и членовете на Висшия адвокатски съвет
Председателя на Народното събрание
Президента на Република България
Омбудсмана на Република България
Делегацията на ЕК в България
ДО
всички представители на свободните медии и граждани в Република
България

Д Е К Л А Р А Ц И Я
oт членове на
ФЕЙСБУК ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДВОКАТИ

Уважаеми представители на Съдебната и Законодателната власт, Уважаеми представители на медиите и граждани, Ние, долуподписаните адвокати, като част от свободната и
независима Българска адвокатура, сме силно обезпокоени от някои събития, които се случват през последните няколко години. Свидетели сме на сериозни трусове от правен и социален характер в обществото.
Всички събития касаещи върховенството на правото, законодателната дейност и независимостта на Съда, без да ги назоваваме поименно, създават у българските граждани усещане за безправие, липса на справедливост и безизходица.
Ние, като български адвокати – представители на една конституционно закрепена професия с важна социална роля, въплъщаваща в себе си морал, традиции и история, виждаме всеки
ден как Правото отстъпва пред закона и превратното му прилагане.

Народното събрание се внасят законопроекти, които нямат необходимата юридическа редакция и правна експертиза, а често са и  откровено лобистки, неясни или вътрешно противоречиви. Последното рефлектира в правния свят със своите разрушителни последици.
Станахме свидетели и на пряко погазване на Конституцията, Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата, когато в гр. София бяха извършени противоправни претърсвания и изземвания в
адвокатски кантори и домове на редови адвокати. Тези действия бяха оправдани от „компетентните“ органи с „условия на неотложност“, без никаква законова или каквато и да е фактическа аргументация.
Свидетели сме и на показни, но неефективни акции на правоохранителните органи, при които граждани биват зрелищно задържани и държани с часове на мястото на задържането, с цел
медиен спектакъл.
На 10.01.2019 г. една скандална новина привлече вниманието на юристите в България. Това е предложението на председателя на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да изрази становище по въпроса за възложената от него проверка в Апелативния специализиран наказателен съд.  Предмет на тази проверка е било НОХД №2617/2018г., по което са проверявани движението и админстрирането на частните жалби на подсъдимите, свързани с мерките за неотклонение.  По повод на проверката в Апелативния специализиран съд е получено писмо, подписано от административния ръководител на Специализираната прокуратура, административния ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, прокурор от ВКП и прокурор от АСП. В писмото се препоръчва делото да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС.

Действията на представителите на прокуратурата в този казус нямат никаква правна и законова основа. Напротив! Тази писмена препоръка е пряко вмешателство в работата на съда по най-груб и безпардонен начин.  Чл.117, ал.2 от Конституцията на Република България прокламира независимостта на Съдебната власт. Съгласно чл.124 от Конституцията, Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. В този случай председателят на ВКС Лозан Панов е действал в пълното си право и в съответствие с чл.114, ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт.  За тези свои действия съдия Панов е подложен на натиск от членове на Висшия съдебен съвет и Прокуратурата.
Лозан Панов е висококвалифициран юрист, който е направил много за независимостта на съда и ефективността на съдебната система. Недопустимо е в една правова държава председателят на
най-висшия съдебен орган да бъде подложен на институционален и външен /медиен/ натиск за свои действия в рамките на закона и в защита на Правосъдието!
С тази декларация, като български адвокати, заставаме в подкрепа на Председателя на Върховния касационен съд съдия Лозан Панов и настояваме за незабавното спиране на натиска и вмешателството в работата на ВКС и неговия председател от други държавни органи и външни лица!  Настояваме също да се допусне исканата от съдия Панов проверка за правомерността на действията на прокурорите от СпПР и ВКП, съставили и изпратили цитираното по-горе писмо, като за тези действия се произнесе и Инспекторатът към ВСС, доколкото има крещящи факти за нарушаване на съдийската независимост от една от страните в процеса!
Въпреки, че ние, българските адвокати, през погледа на професионалната призма виждаме как правото бива мачкано, поругавано, изтезавано и подигравано от хора без елементарна
правна култура, все още не губим надежда в Правосъдието. Вярваме, че Съдебната система е независима и че българският съд е храм на Правото и Справедливостта. А вие вярвате ли в това?!

Декларацията е подкрепена от 123 адвокати от цялата страна. Приложеният списък съдържа техните имена, в коя адвокатска колегия членуват и личен адвокатски номер.

1. адв. Гинка Георгиева Друмева, АК Варна, личен № 1000020490
2. адв. Иво Александров Стефанов, АК Благоевград, личен
№1400014127
3. адв. Веселка Генова, САК, личен № 1800004010
4. адв. Александър Александров Пелев, САК, личен № 1600637310
5. адв. Искра Христова Немчева, АК Благоевград, личен №
1500014927
6. адв. Иван Йорданов Добревски, САК, личен № 1900479610
7. адв. Нели Викторова Филипова, САК, личен № 1900474310
8. адв. Стефка Дойчева Атанасова, САК, личен № 1600116610
9. адв. Невена Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790
10. адв. Невена Николова Христова, АК Варна, личен № 1800068890
11. адв. Елена Георгиева Стратиева, ВАК, личен № 1000033590
12. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, личен № 1000623710
13. адв. Тодор Грозданов, САК, личен № 1800241310
14. адв. Христо Милчев Георгиев, САК, личен № 1200683210
15. адв. Ана Тянкова Босолова, САК, личен № 1800448210
16. адв. Сийка Койчева Петрова – Христова, АК Варна, личен
№1400088390
17. адв. Ася Манджукова – Стоянова, АК Видин, личен № 1100014837

18. адв. Стела Караасенова- Дойкова, АК Пловдив, личен
№1000147340
19.адв. Деница Венциславова Колева-Корновска, АК Варна, личен №
1300123390
20. адв. Галин Исаев Исаев, САК, личен № 1200514210
21. адв. Елисавета Минкова Димитрова, АК Варна, личен №
1500034690
22. адв. Мая Георгиева Ценкова, САК, личен №1700302510
23. адв. Петър Панайотов Киряков, САК, личен № 1800666510
24. адв. Любомир Митков Георгиев, АК Благоевград, личен
№1100050027
25. адв. Ирина Дараджанска, АК Пловдив, личен № 1000152040
26. адв. Мария Милкова Соколова, САК, личен № 1900534810
27. адв. Марияна Величкова Попова, САК, личен №1500313210
28. адв. Биляна Христова Димитрова, САК, личен № 1700590910
29. адв. Благовеста Стоянова Ганчева, АК Варна, личен № 1600005690
30. адв. Николина Тодорова Топалова, АК Стара Загора, личен
№1100049260
31. адв. Адриана Балева, САК, личен № 1200245810
32. адв. Иван Георгиев Велов, САК, личен № 1600450910
33. адв. Асен Цветков Асенов, САК, личен № 1500140310
34. адв. Радко Радев Моллов, САК, личен № 1500655110
35. адв. Даниела Цветанова Паунова, САК, личен № 1000305010
36. адв. Детелина Василева Костадинова, САК, личен № 1000143010
37. адв. Катерина Александрова Лютакова, АК Пловдив, личен
№1300154940
38. адв. Мария Захариева, АК Варна, личен № 1300109690
39. адв. Юлиан Любомиров Дацев, САК, личен № 1700421910
40. адв. Мая Симеонова, АК Хасково, личен №1800042063
41. адв. Емил Георгиев, САК, личен № 1000150710
42. адв. Валентина Янкова Велева, АК Шумен, личен № 1400001897
43. адв. Елка Йорданова Стоева, САК, личен № 1300173410
44. адв. Любомир Колев Денев, САК, личен № 1000206910
45. адв. Юлияна Велинова Николова, САК, личен № 1800302210.
46. адв. Камен Добринов Добрев, САК, личен № 1100581210
47. адв. Добрияна Кирова Ковачка, САК, личен № 1400117610.
48. адв. Петя Миткова Белелиева, САК, личен № 1100069610
49. адв. Корнелия Жорова Русева, АК Варна, личен № 1600150390
50. адв. Детелина Кирилова Филипова, АК Варна, личен № 1300103990
51. адв. Васил Глинджурски, АК Благоевград, личен № 1200053127

52. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790
53. адв. Мариана Славчева Митова, САК
54. адв. Методи Димов, АК Благоевград, личен № 1200055027
55. адв. Велик Гогов, АК Благоевград, личен № 1900049227
56. адв. Велислав Величков Величков, САК, личен № 1200344710
57. адв. Мариана Трифонова, АК Бургас, личен № 1700026480
58. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, личен № 1300002510
59. адв. Ивелина Владимирова, АК Варна, личен № 1200044190
60. адв. Пламен Стоянов Велчев, АК Варна, личен № 1100078490
61. адв. Пламен Кирилов, САК, личен № 1000355710
62. адв. Валя Разпопова, САК, личен № 1200199910
63. адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК Силистра, личен
№1300013875
64. адв. Маринела Иванова Петрова – Ашикова, САК, личен
№1600619810
65. адв. Ани Стефанова Петкова, личен № 1500014547
66. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен № 1300421030
67. адв. Емил Александров Георгиев, САК, личен № 1500637610
68. адв. Силва Георгиева Михайлова, САК личен № 1300323510
69. адв. Венелина Светлинова Фотева, АК Бургас, личен №
1300005680
70. адв. Галина Пеева Пенчева, АК Добрич, личен № 1200003793
71. адв. Владислав Александров Янев, САК личен № 1300160310
72. адв. Мария Богданова Геренска, АК Благоевград, личен
№1000054127
73. адв. Мария Чавдарова Въльовска, САК, личен № 1100079310
74. адв. Димитър Стоянов Марев, АК Смолян, личен № 1700010147
75. адв. Мирослава Петрова Кръстева, АК Варна, личен № 1700065790
76. адв. Огнян Ванчев Ангелов, АК Хасково, личен № 1700006263
77. адв. Петьо Димитров Славов, САК, личен № 1000022810
78. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, личен № 1200084090
79. адв. Мила Николова Попова, АК Стара Загора, личен №
1900020560
80. адв. Мария Иванова Димитрова, АК Варна, личен № 1900130090
81. адв. Анна Стоянова Димитрова, АК Бургас, личен № 1700001780
82. адв. Момчил Момчилов, АК Бургас, личен № 1600030780
83. адв. Деница Димитрова Панайотова, АК Варна, личен №
1700143790
84. адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, личен № 1900386619
85. адв. Деляна Валериева Христова, АК Варна, личен № 1500146690

86. адв. Веселина Александрова, АК Пловдив, личен № 1000113340
87. адв. Стела Николова, АК Варна, личен № 1400091990
88. адв. Вихрен Николаев Бъчваров, АК Варна, личен № 1100126290
89. адв. Валентина Глинджурска, САК, личен № 1500660610
90. адв. Явор Калчев, АК Варна, личен № 1900114490
91. aдв. Христо Илков Христев, САК, личен № 1800541410
92. адв. Михаела Михайлова Димитрова, САК, личен № 4200165510
93. адв. Биляна Петачка, АК Благоевград, личен № 1700052327
94. адв. Румяна Станкова Кацарска, САК, личен № 1200583910
95. адв. Галина Стоянова Серафимова, АК Варна, личен №1900017490
96. адв. Стоян Бойков Петков, САК, 1800560410
97. адв. Владимир Михайлов Дончев, АК Пловдив, личен №
1200016840
98. адв. Албена Георгиева Койчева, САК, личен № 1700030710
99. адв. Цвета Валентинова Рангелова, АК Благоевград, личен
№1600030227
100. адв. Мария Димитрова Райчева, АК Стара Загора, личен
№1000019660
101. адв. Елена Тодорова Попова, АК Варна, личен № 1100123990
102. адв. Пламен Любомиров Бонев, АК Пловдив, личен №
1700077240
103. адв. Мариана Йорданова, АК Варна, личен №1700138290
104. адв. Людмила Костова Христова, САК, личен № 1200172210
105. адв. Красимира Йорданова Атанасова, АК Варна, личен
№1100129690
106. адв. Румен Василев Петров, САК, личен № 1300279510
107. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, личен № 1100040010
108. адв. Милена Найденова Найденова, АК Варна, личен
№1300064390
109. адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, личен №1000024423
110. адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, личен
№1800026560
111. адв. Иван Чавдаров, АК Бургас, личен № 1000018580
112. адв. Димитър Тенев, САК, личен № 1000161610
113. адв. Цветелина Димитрова Трайкова, АК Пловдив, личен
№1300153440
114. адв. Мариета Георгиева Пешева, САК, личен № 1700474910
115. адв. Явор Валентинов Харизанов, САК, личен №1500520310
116. адв. Никола Иванов, АК Бургас, личен № 1900032880
117. адв. Галина Сталева Гарова, АК Бургас, личен № 120008280

118. адв. Милена Колева Димитрова, АК Варна, личен № 1000064190
119. адв. Виолета Манолова- САК личен № 1500405810
120. адв. Даниела Павлова Андреева, САК, личен № 1100246510
121. адв. Емилия Любомирова Сидерова, АК Варна, личен
№1700106190
122. адв. Добромира Полименова, Бургаска АК, номер 1000065880
123. адв. Светозар Благоев Тричков, АК Кюстендил, 1200030025

About De Fakto

Проверете също

Окончателно: ВАС отхвърли спора за дипломата на главния прокурор Иван Гешев като „юрист“

Състав на Върховния административен съд (ВАС)  отхвърли като недопустимо оспорването на   дипломата на главния прокурор …

Омбудсманът поиска от държавата спешна компенсация за тройно по-високите сметки за газ

Омбудсманът Диана Ковачева настоя пред служебния министър-председател Гълъб Донев и служебния министър на енергетиката Росен …

Един коментар

  1. МАРИЯ КОЛЕВА

    БИХ ЖЕЛАЛА ДА ПОДКРЕПЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС. ВСС Е ЕДИН РЕКЕТИРАЩ ОРГАН,КОЙТО ТОЛЕРИРА КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Не знам как да подпиша декларацията, но личният ми номер е 1700319410, адв.Мария Петрова Колева -адвокат при САК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.