Последни новини
Home / Законът / Евгени Георгиев поиска отвод на съдия по делото за председателя на СГС

Евгени Георгиев поиска отвод на съдия по делото за председателя на СГС

Defakto.bg

Искане за отвод на член на състава от Върховния административен съд, който ще решава казуса за председателя на СГС, е внесъл Евгени Георгиев.

Както е известно, той оспори решението на Съдийската колегия на ВСС от 27 ноември да избере на поста Алексей Трифонов. Самият Георгиев бе номинацията на Общото събрание на СГС.

По закон жалбите срещу тези кадрови решения спират изпълнението им, а делата вече се гледат на една инстанция от ВАС, чието произнасяне е окончателно.

По казуса с избора на председателя на СГС вече се развиват няколко драматични сюжета.

Първо, кадровикът Драгомир Кояджиков безпрецедентно предложи колективният орган Съдийска колегия на ВСС да поиска предварително изпълнение на собственото си решение. Точката е в дневния ред на колегията днес.

Междувременно обаче Евгени Георгиев е внесъл във ВАС свое искане за отвод на единия от съдиите му.

Ето искането:

„Уважаеми върховни съдии,

Заявявам, че са налице основания за отвод на съдия Юлия Тодорова, член на състава на съда, разглеждащ настоящото дело. Затова отправям искане тя да се отведе от разглеждането на делото. Основанията ми са следните:

  1. ОБСТОЯТЕЛСТВА И ФАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ
  2. Обстоятелства

На 21.01.2019 г. Висшият съдебен съвет (ВСС) обяви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за повишаване и заемане на девет длъжности „съдия“ във ВАС (<http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/dopustimost-site-VAS.pdf>). На четвърто място в списъка на допуснатите кандидати е съдия Юлия Георгиева Тодорова от Административен съд – София град, която на 22.11.2018 г. е подала документи за участие в конкурса.

Преди това, на 07.01.2019 г. състав на шесто отделение на ВАС постанови определение по доказателствата по настоящото дело. Съставът е от съдия Георги Георгиев-докладчик, съдия Тодор Тодоров и съдия Юлия Тодорова. Определението се намира по делото и е публикувано на интернет страницата на ВАС (<http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/4f9248185b07f2e8c225837b002f75cc?OpenDocument>). На интернет страницата на ВАС също е обявено, че трети състав на шесто отделение на ВАС е от съдия Георги Георгиев, съдия Тодор Тодоров и съдия Юлия Тодорова (<http://www.sac.government.bg/pages/bg/secondCollege>). Настоящото дело е било образувано на 11.12.2018 г. по моя жалба, подадена на 03.12.2018 г. (<http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/0e1ee889dea4bc46c22583600034d0ad?OpenDocument>)

  1. Фактически изводи въз основа на изложените обстоятелства

Съдия Юлия Георгиева Тодорова, която е допусната до участие в конкурса за съдия във ВАС, е съдия Юлия Тодорова, която е член на състава на ВАС, разглеждащ настоящото дело. Решението за нейното повишаване ще бъде взето от СК на ВСС (чл. 193, ал. 3 от ЗСВ), по мотивирано предложение на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) (чл. 193, ал. 2 от ЗСВ), което пък се направи и въз основа на становище от Комисията по професионална етика (КПЕ) на СК на ВСС (чл. 193, ал. 1 от ЗСВ). Както в КАК, така и в КПЕ участват членове на ВСС (чл. 37, ал. 3 от ЗСВ).

След като съдия Юлия Тодорова е допусната до участие в конкурс за повишаване в съдия във ВАС, към 22.11.2018 г., а и към настоящия момент тя не е титулярен съдия във ВАС. Единствената възможност тя да може да правораздава във ВАС е като командирована.

Командироването на съдии от по-нискостепенен съд във ВАС се извършва след преценка единствено от Председателя на ВАС и с негова заповед (чл. 123, ал. 1 от ЗСВ). Председател на ВАС е съдия Георги Чолаков, който участва във вземането на решението от СК на ВСС, което е предмет на настоящата жалба.

  1. ПРАВНИ ДОВОДИ

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, не може да участва като съдия по делото лице, относно което са налице обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие. Нормата е приложима и по отношение на съдиите, разглеждащи административни дела (чл. 144 от АПК).

В случая са налице две групи от обстоятелства, които пораждат основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова. Първата група е свързана с нейното участие в конкурса за повишаване в съдия във ВАС. Решението за повишаването ѝ се взема от СК на ВСС, чието решение е предмет на обжалване.  Нещо повече, членове на СК на ВСС участват и в поредица от подготвителни дейности, свързани с вземането на това решение – мотивираното предложение на КАК и становището на КПЕ. След като евентуалното предстоящо кариерно развитие на съдия Юлия Тодорова зависи пряко от решението на СК на ВСС, която е страна по настоящото дело, това е обстоятелство, което поражда основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова.

Втората група от обстоятелства, пораждащи основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова, е свързана с това, че тя правораздава във ВАС, като командирована. Решението за командироването на съдия Юлия Тодорова се взема единствено от Председателя на ВАС съдия Георги Чолаков. Същевременно съдия Георги Чолаков е член на СК на ВСС, участвал е във вземането на решението, предмет на настоящото дело, и е гласувал негативно за мен. Макар и временно, командироването е кариерно израстване за съдия Юлия Тодорова, а решението за това и неговата продължителност зависи от член на СК на ВСС, участвал в гласуването на обжалваното решение на СК на ВСС. Това отново поражда основателно съмнение относно безпристрастността на съдия Юлия Тодорова.

Възможно е тезата да се доведе до абсурд – че командировани съдии и такива, участващи в конкурс за повишение във ВАС, не биха могли да правораздават във ВАС. Не твърдя това. Заявявам, че за командировани съдии и за съдии, които участват в конкурс за повишение във ВАС, са налице основателни съмнения за безпристрастността им, ако те разглеждат дела, чийто предмет е обжалване на решения на СК на ВСС.  Затова отправям искане съдия Юлия Тодорова да се отведе от разглеждането на настоящото дело.

 

гр. София                                                           С уважение,

22.01.2019 г.                                                     /Евгени Георгиев/

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е образувала 19 досъдебни производства за търговия с гласове, един е с повдигнато обвинение

Прокуратурата съобщи, че  подновява практиката си от предишни избори да оповестява информация за образуваните дела …

А.Василев и Т. Йорданов по взаимно съгласие спряха делото за клевета, заведено за 250 хил. лв., от първия срещу втория

По взаимно съгласие бившият финансов министър Асен Василев ( „Продължаваме промяната“) и Тошко Йорданов, зам.-председателя …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.