Последни новини
Home / Законът / Отвод на съдия по делото за избора на шеф на СГС

Отвод на съдия по делото за избора на шеф на СГС

Defakto.bg

Ще има смяна на съдии във ВАС по делото срещу избора на Алексeй Трифонов за председател на Софийския градски съд.

Това следва от днешно определение на тричленния състав на Върховния административен съд, поел казуса. Делото бе образувано по жалба на другия кандидат за ръководител на СГС, номиниран от Общото събрание на съдиите там, Евгени Георгиев.

По последните правила на съдебния закон казусите за избор на административни ръководители в Темида се разглеждат и решават от тричленен състав на ВАС, като неговото произнасяне е окончателно.

На 22 януари Георгиев поиска  отвод на Юлия Тодорова от състава на ВАС. Мотивите му бяха, че тя не е титуляр, а е командирована във върховния съд, като в същото време участва и в конкурс за повишение във ВАС. А окончателното назначение се извършва от Съдийската колегия на ВСС, чийто акт е оспорен от Георгиев и трябва обективно и безпристрастно да се реши от Върховиня административен съд.

Останалите от състава на ВАС са Георги Георгиев, председател и докладчик и Тодор Тодоров.

Днес те заявяват, че изложените от Георгиев обстоятелства не доказват пристрастност на съдия Тодорова, но отводът й се налага, за да няма съмнения в окончателното решение кой да ръководи едно от най-големите съдилища в България, чиито дела са от съществен обществен интерес.

Извън това, по същия казус на 22 януари самата Съдийска колегия на ВСС поиска предварително изпълнение на решението си за назначаването на Алексей Трифонов. Т.е. моменталното му встъпване в длъжност, преди да се е произнесъл ВАС. По това искане Върховният административен съд ще се произнася отделно.

Из мотивите за отвода:

Изложените обстоятелства относно правното положение на съдия Тодорова като допуснат участник в конкурс за повишаване в длъжност и командирован съдия във Върховен административен съд, не водят автоматично до съмнение в безпристрастността й. Това е така, тъй като командироването е извършено в предвидена от закона хипотеза и при наличие на материалноправните предпоставки. От друга страна, функционирането на Висшия съдебен съвет като колективен кадрови орган се изразява и в участието на членовете му в различни помощни органи, комисии, включително и по провеждането на конкурси и от това не следва, че те формират отношение към участниците извън необходимото за целта по обявения конкурс, в който съдията има право да участва. Наред с това съдията, разглеждащ дела по спорове за законосъобразност на актове на ВСС не може да има принципно съмнение в законосъобразността на действията му, когато се решава негов въпрос и това да предопределя поведението му.
Независимо от изложеното по – горе, в конкретния случай съдия Юлия Тодорова следва да бъде отведена от разглеждането на делото.
Това се налага от съображения за преустановяване на съмненията в страната жалбоподател относно безпристрастността на съдията от съдебния състав – Юлия Тодорова при разрешаване на спора по конкретното дело, отнасящ се до избора на административен ръководител на едно от най – големите звена в съдебната система, и поради това свързано с висок обществен интерес. Наред с това се отчита и съчетаването на обстоятелствата в качествата на съдия Тодорова на командирован и на участник в конкурс за повишаване и преместване за длъжност „съдия във ВАС“, наслагването на които обективно внушава на страната съмнение в нейната безпристрастност.
Воден от гореизложеното и на осн.чл. 22, ал.1, т.6 ГПК във вр. с чл.144 АПК, Върховен административен съд, шесто отделение,
ОПРЕДЕЛИ:
ОТВЕЖДА съдия Юлия Тодорова от състава на съда, който разглежда адм.д.№ 14988 от 2018 г. по описа на Върховен административен съд, шесто отделение.
Делото да се докладва на Председателя на шесто отделение на Върховния административен съд, за определяне на друг съдия в състава, след което делото да се докладва на съдията докладчик, за произнасяне по останалите искания.

About De Fakto

Проверете също

С две особени мнения Конституционният съд отхвърли искане на състав на ВАС срещу oтнетия лиценз на „Делта гард“

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност …

ССБ уточнява: Пленумът на ВСС може да бъде заменен от извънредно Общо събрание на Съдебния и Прокурорския съвет

В допълнително становище на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България  по законопроекта за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.