Последни новини
Home / Законът / ВАС разпореди Алексей Трифонов веднага да оглави СГС (допълнена)

ВАС разпореди Алексей Трифонов веднага да оглави СГС (допълнена)

Defakto.bg
Алексей Трифонов

Върховният административен съд допусна предварително изпълнение на решението за избора на Алексей Трифонов начело на Софийския градски съд.

Определението на Наталия Марчева, Георги Георгиев – докладчик и Тодор Тодоров от ВАС е окончателно и се изпълнява веднага. Така от утре временното ръководство на най-големия окръжен съд в страната СГС ще бъде заменено от титуляря, чийто избор обаче се оспорва и казусът е висящ.

Произнасянето на ВАС не е изненадващо, напротив – бе очаквано. Както е известно, то е по безпредецентното искане на Съдийската колегия на ВСС, избрала Трифонов, за предварително изпълнение на собственото й решение, което е атакувано в съда. И то при положение, че по изборните казуси за административни ръководители ВАС вече се прознася само на една инстанция, а делото е насрочено по същество за 26 декември.

До късно определението бе недостъпно за публиката, защото бе „в процес на обезличаване на лични данни“.

Чу се обаче, че тримата върховни съдии са се мотивирали с това, че отговорният СГС бил без титулярно ръководство от година и три месеца (не по-малко отговорният Софийски апелативен съд стоя без титуляр над две години), което не позволява на новоизбрания председател да изпълнява концепцията, с която е бил избран и само по себе си създавало дестабилизация.

По закон предварително изпълнение се допуска при доказано застрашаване на важен държавен и обществен интерес, което би повлякло непредотвратими последици.

В края на работния ден текстът на определението на ВАС бе публикуван. От него стана ясно, че избраният Алексей Трифонов не е изразил становище по казуса.

Мотивите на ВАС:

„Разпоредбата на чл. 167, ал. 1 АПК предвижда, че при всяко положение на делото по искане на страна съдът може да допусне предварителното изпълнение на административния акт при условията, при което може да бъде допуснато от административния орган. В чл. 60, ал. 1 АПК са посочени хипотезите, в които се преценява дали се налага допускане на предварително изпълнение, включително за защита на особено важни обществени интереси и когато от закъснение на изпълнението може да последва значителна вреда.
Така цитирана уредбата дава право на всяка от страните по делото да иска предварително изпълнение в хипотезите и на основанията в закона, наличието на които следва да бъдат преценени в конкретния съдебен правен спор.

За правния интерес на Съдийската колегия на ВСС

Решението на СК на Висшия съдебен съвет, чието предварително изпълнение се иска, е постановено в резултат на изпълнение на едно от функционалните му правомощия по чл. 130а, ал. 5 от КРБ и по чл. 30, ал. 5 ЗСВ. Тези правомощия го характеризират като кадрови колективен орган включително и по определяне броя, назначаване и освобождаване на административните ръководители и техните заместнии в органите на съдебната власт и да решават въпроси за организацията и дейността на съответната система от органи на съдебната власт. Характеристиката на тези правомощия, наред с останалите водят до извода, че структурирането, управлението и контролът по отношение на работата на звената в съдебната система и в нейната в цялост е непрекъснат процес в който кадровият орган е непрекъснато ангажиран.

Поради това, след постановяване на решението за избор на административен ръководител СК на ВСС продължава да е ангажирана с изпълнението на това решение и оценка на изпълнението му от избрания кандидат. Това определя и съдържанието на правният интерес в случая да иска предварително изпълнение от съда на решението си. Това право е предоставено по чл. 167, ал. 1 АПК и не е поставено в зависимост от обстоятелството дали е било упражнено от органа при издаване на акта, а в зависимост от предвидените в чл. 60 АПК материални предпоставки.

По конкретното искане следва да се прецени тяхното наличие, а именно защита на важен обществен интерес и дали от закъснение на изпълнението на акта могат да настъпят значителни вреди.

Значимостта на съда не е самостоятелен аргумент

Искането е мотивирано на първо място с обстоятелството, че забавянето засяга най големия окръжен съд в страната и съдебната власт като цяло с оглед броя и значимостта на делата, които се разглеждат в него. Тези доводи самостоятелно не могат автоматично да доведат до извода, че е наложително предварително изпълнение на акта за избор на административен ръководител, защото най-важният обществен интерес в случая е да бъде законно избран, което е предмета на спора по същество. Ако предварителното изпълнение на решението за избор на административен ръководител на този съд е от особена важност само поради характеристиката на звеното от съдебната власт, то не имало пречка да е предвидено предварително изпълнение по закон, което не е направено.

Но дефицитът в управленския екип нанася вреди

Преценката на този довод обаче следва да бъде извършена наред с останалите доводи. Те са, че дълго време – година и три месеца длъжността не се заема от титуляр и управленският екип се е разпаднал и на практика го няма, което прави невъзможно изграждане и изпълнение на стратегическа управленска програма с разпределение на функциите между членовете на екипа. Наред с това, че е невъзможно да бъде изпълнявана концепцията на избрания административен ръководител.

Тези доводи в конкретния случай са основателни. В разпоредбата на чл. 194б, ал. 1 т. 2 ЗСВ е предвидено, че кандидатите в рамките на събеседването се преценяват за управленска компетентност като административни ръководители, за което защитават концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт. Законово е предвидено каква да е структурата на звената на съдебната власт и органите за тяхното управление. Изпълнението на функциите на и.ф. административни ръководители е временно правно състояние, което е допустимо от закона и равнозначно на управлението от титуляр, но особеностите на конкретния случай са извън хипотезата на закона.

Временното изпълнение не следва да е повече от техническото време за избор на титуляр и при условие, че няма промяна/влошаване/ в останалите параметри на управлението на звеното от съдебната система. Текучеството на зам. председатели и свободни длъжности за зам. председатели неминуемо се отразява на работата СГС както структурно, така функционално с оглед залагането на цели и оптимизиране на работата, както се твърди в искането. Този извод се налага и без да се прилагат доказателства.

Неоснователен е доводът, че без ръководен екип съдът се е справял много добре, видно от статистическите отчети за 2017 и 2018г. Такъв довод обезмисля функцията на административния ръководител, която съществува по закон и само поради това е неоснователен.

От друга страна, преценката относно работата на съда е изключително в правомощията на СК на ВСС относно перспективите на звеното, управленската обезпеченост, материална обезпеченост и ефективността на правораздаването. Екипността в управлението на звената от съдебната система е правило в управлението й, и изключенията от това правило, макар и да не са се отразили на отделни звена, не може да служи като пример и основание да не се приложи правилото, както неоснователно поддържа жалбоподателят във възражението си.
Предвид изложеното дефицитът в управленския екип, изразяващ се в продължително изпълнение на длъжността от временно изпълняващ, неокомплектованост на екипа и липса на стратегия в управлението следва да се приеме, че винаги се отразява негативно на работата на СГС, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настъпят значителни вреди. Тези вреди могат да се изразяват по различен начин – неблагоприятно влияние в прякото и непосредствено организиране на функционирането на звеното от съдебната система, оптимизиране на работата, създаване и поддържане на оптимални материални условия за работата на магистратите и др. които параметри са в преценката на кадровия орган и което обосновава правният интерес от искане на предварително изпълнение на акта.
Предвид изложеното следва дабъде допуснато предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС.
Воден от горното и на основание чл. 167, ал. 1 АПК, ВАС шесто отделение

ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА предварително изпълнение на решение на Съдийската колегия /СК/ на Висшия съдебен съвет /ВСС/ по т. 2 от Протокол № 37 от 27.11.2018г. за избор на председател на СГС до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 14988/2018г. по описа на Върховен административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

About De Fakto

Проверете също

Президентът връчи мандат на Асен Василев, кандидат за премиер на „Продължаваме промяната“

Очаквам адекватни решения и отстояване на националния интерес за изграждане на свободна, демократична, просперираща и …

В Съюза на юристите обсъждат как ефикасно да се усъвършенства конституционния модел на съдебната власт

В залата на Съюза на юристите се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.