Последни новини
Home / Законът / Кой важен интерес защитава бързането за новия шеф на Софийския градски съд?

Кой важен интерес защитава бързането за новия шеф на Софийския градски съд?

Defakto.bg

Въпросът дали ще бъде разпоредено предварително изпълнение на решението за избора на Алексей Трифонов за председател на Софийския градски съд (СГС) скоро ще бъде разрешен.

В края на работния ден миналия петък изтече дадения от Върховния административен съд (ВАС) срок за представяне на становища. Страните по това дело са Съдийската колегия на ВСС, която именно поиска предварително изпълнение на собственото си решение, избраният Алексей Трифонов и атакувалият избора кандидат Евгени Георгиев, зад който бе застанало Общото събрание на СГС.

Става дума за процедура, различна от произнасянето по съществото на казуса дали изборът за СГС, проведен на 27 ноември м.г., е бил законосъобразен и прозрачен. Това дело е насрочено за 26 февруари.

На 25 януари Георгиев вече изпрати във ВАС аргументи срещу предварителното изпълнение, без да чака да му бъде поискано становище, и ги направи публично достояние.

Сега ги е допълнил с нови съображения по два ключови за това производство въпроса: кой е важният обществен интерес, който трябва да бъде защитен с предварителното изпълнение и дали бързането се налага заради влошени показатели на съда, както твърдяха кадровици.

Из становището на Евгени Георгиев:

Бих искал да добавя следното: към искането на СК на ВСС за
допускане на предварително изпълнение не са представени никакви
доказателства, че чрез допускането на предварителното изпълнение ще се
защити особено важен обществен интерес и, че без допускането на
предварително изпълнение ще настъпят значителни вреди от липсата на
предварително изпълнение на решението на СК на ВСС за избор на
председател на СГС. При липсата на доказателства няма как да се направи
обоснован извод, че от закъснението на изпълнението на решението на СК на
ВСС ще се засегне особено важен обществен интерес и ще настъпят
значителни вреди.
СК на ВСС е представила единствено:
1. документи за отстъпване от длъжност на г-н Калоян Топалов, г-жа Биляна Балинова, съдия Радостина Данаилова и съдия Мина Мумджиева;
документи за встъпване в длъжност на съдия Десислава Попколева и съдия
Албена Ботева; щатното разписание на СГС.
2. анализ за дейността на съдилищата за 2017 г.
От първата група документи се установява само, че:
а) в СГС щатът за заместник-преседатели е шест. Този щат обаче не е
бил запълнен дори и преди подаването на оставка от г-н Топалов и г-жа
Балинова, когато заместник-председателите са били петима;
б) през октомври 2017 г. СК на ВСС е назначила съдия Попколева за
изпълняващ функциите председател на СГС, а през май 2018 г. съдия Ботева;
в) съответно от 15.10.2018. и от 06.11.2018 г. СК на ВСС е освободила
съдия Радостина Данаилова и съдия Мина Мумджиева от длъжностите
заместник-председатели на СГС. Така към 27.11.2018 г., датата на решението
на СК на ВСС за избор на председател на СГС, назначеното от СК на ВСС
ръководство на СГС се е състояло от: и. ф. председател съдия Попколева;
заместник-председател съдия Даниела Борисова-Райчинова; и. ф. заместник-председател съдия Ботева.

Ако в СГС е имало хаос, реакцията е закъсняла

Въпреки че още към 27.11.2018 г. на СК на ВСС е било известно, че
заместник-председателите на СГС, назначени от СК на ВСС, са по-малко от
тези по щат, тя не е допуснала предварително изпълнение на решението за
избор на председател на СГС. Тя не е направила това и непосредствено след
вземането на решението за избор на председател на СГС.
Защо това е била така? На първо място, защото поради създадената
организация на работата в СГС нейният ритъм не е бил нарушен и не е било
необходимо допускането на предварително изпълнение на решението за
избор на председател на СГС.
На второ място, защото дори много по-високостепенен съд като ВАС,
сравним по численост и натовареност със СГС, е работил продължително
време без нито един заместник-председател или изпълняващ функциите на
такъв, назначени от СК на ВСС. Към есента на 2017 г. заместник-председателите на ВАС са били двама: съдия Румяна Монова, ръководеща
Първа колегия; съдия Боян Магдалинчев, ръководещ втора колегия
(автобиографията на съдия Магдалинчев, публикувана на страницата на
Народното събрание1). Съдия Магдалинчев е встъпил като член на СК на
ВСС на 03.10.2018 г.2. Съдия Румяна Монова е била освободена от
длъжността заместник-председател на ВАС на 28.11.2017 г. (т. 16 от
решението на СК на ВСС от 28.11.2017 г.3).
СК на ВСС е назначила на 27.03.2018 г. съдия Надежда Джелепова за
заместник-председател на ВАС и ръководител на Втора колегия (т. 1 от
решение на СК на ВСС от 27.03.2018 г.4), а на 08.05.2018 г. съдия Мариника
Чернева за заместник-председател на ВАС и ръководител на Първа колегия
(т. 1 от решение на СК на ВСС от 08.05.2018 г.5). В периодите от 03.10.2017 г. до 27.03.2018 г. и от 28.11.2017. г. до 08.05.2018. – повече от шест месеца –
СК на ВСС не е назначавала изпълняващи функциите заместникпредседатели на ВАС (липсва такова решение на СК на ВСС по чл. 30, ал. 5,
т. 4 от ЗСВ).
Очевидно, тогава преценката на СК на ВСС е била, че не се е
застрашавал обществен интерес и не са могли да настъпят вреди, защото не е
назначила заместник-председател на ВАС или изпълняващ функциите му по-рано. Следователно при липсата на каквито и да е обективни данни за
обратното, това не би могло да се случи в СГС, в който добрата организация
и ефективното участие на съдиите в управлението на съда компенсира
обстоятелството, че за около пет месеца заместник-председателите,
назначени от СК на ВСС, ще са по-малко от тези по щат.

Без доказателства за влошени показатели

От втората група документи – анализа за дейността на съдилищата за
2017 г. – не може да се установи, че СГС е с влошени показатели през 2018 г.
спрямо предходни години, защото по делото липсват съпоставими данни за
2018 г. Нещо повече, съгласно обобщените статистически таблици за
дейността на съдилищата за първото полугодие на 2017 г. и за второто
полугодие на 2018 г., които са публикувани от СК на ВСС, ефективността в
работата на СГС се е подобрила. Така през първото полугодие на 2018 г.
свършените дела в срок до три месеца в СГС са 58%, срещу 53% за първото
полугодие на 2017 г. През първото полугодие на 2018 г. са по-малко и
останалите несвършени дела спрямо първото полугодие на 2017 г. (вж.
статистическите таблици за всеки от горепосочените периоди, Приложения
№ 47, налични на сайта на ВСС, раздел „Съдебна статистика, регистри“ ).
След допълнението на чл. 187, ал.1 от ЗСВ, публ. ДВ, бр.62/2016 г., в
сила от 09.08.2016 г., жалбата срещу решението за избор на административен
ръководител спира изпълнението на решението. Затова за разлика от
предишния режим, допускането на предварително изпълнение следва да
става само по изключение и при наличие на извънредни обстоятелства,
каквито в случая със СГС няма. Затова моля да отхвърлите искането на СК на
ВСС за допускане на предварително изпълнение на решението за избор на
председател на СГС.

About De Fakto

Проверете също

Радев към множеството българи на Шипка: Обединени опазихте Трети март от посегателство и разсеяхте лепкавата политическа мъгла от костите на нашите предци

Десетки хиляди българи се събраха край Паметника на свободата по повод отбелязването на националния празник …

3 Март! От урва на урва и от век на век честваме славата му дивна като някой ек: Честит национален празник, българи! (снимки)

Честит национален празник, българи! Честваме 146 г.  от  Освобождението на България от турско робство. Поклон …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.