Последни новини
Home / Законът / Ралица Негенцова: Адвокатите не са длъжни да пращат до ДАНС планове за мерки срещу прането на пари

Ралица Негенцова: Адвокатите не са длъжни да пращат до ДАНС планове за мерки срещу прането на пари

Defakto.bg

Адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии не са длъжни да подават отделно от Висшия адвокатски съвет индивидуални планове за въвеждащо обучение във връзка  със ЗМИП и Правилника за прилаганеот му.  Това става ясно от съобщение в  сайта на Висшия адвокатски съвет, подисано от председателя му Ралица Негенцова. 

В него тя уведомява адвокатската колегия в цялата страна, че в петък се е провела среща на ръководствата на Съвета и на ДАНС, на която са обсъдени изискванията ва ЗМИП и Правилника не неговото прилагане спрямо защитиниците. 

В резултат на разговорите бе уточнено, че Висшият адвокатски съвет единствен е длъжен да представи План за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии, по чл. 67 от ППЗМИП.“, посочва Негенцова. 

Правилникът за прилагането на ЗМИП предвижда, че голяма група лица, сред които са и адвокатите, изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Той се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС до 15 февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

На сайта на ВАдс е публикуван  плана,  който Съветът е  изготвил за 2019 г. (Виж по долу) 

По-рано днес Де Факто съобщи за  протест „Адвокати vs ДАНС“,  организиран от защитници по повод изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилника към него, които превръщат адвокатите в агенти, длъжни да „докладват“ клиентите си на финансовото разузнаване, заявиха адвокатите.   Инициативата бе на адвокат Иван Петров, бивш апелативен прокурор на София, и набира сили във фейсбук.   Кой позволи закон да превръща адвоката в доносник на ДАНС, публично попита в четвъртък  адвокат Емилия Недева Висшия адвокатски съвет още повече. 

С интерес се очаква отговорът на гилдията след съобщението на председателя на ВАдС . 

Ето и Планът на  Висшия адвокатски съвет 

за въвеждащо и продължаващо обучение на адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии  за 2019 г.

Изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ППЗМИП)

 • Запознаване с мотивите и основното съдържание на директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона, включително, но не изчерпателно: (i) „действителен собственик“ (ii) «контрол“; (iii) «група от предприятия“; (iv) «делово взаимоотношение“; (v) «свързани операции“; (vi) «случайна операция или сделка“;
 • Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от адвокатите, адвокатските дружества, адвокатските съдружия и адвокатските колегии относно:
 • Взаимодействие с компетентните органи при установяване на съмнителни операции от страна на клиенти, приготовление към извършване на такива операции, както и при възникване на съмнение за законния произход на средствата, с които клиент участва в определени действия и операции;
 • Обученията по плана ще се извършват от адвокатските колегии по места. За проведеното въвеждащо обучение ще бъдат изготвени съответни протоколи, които ще бъдат представени на Висшия адвокатски съвет в 7-дневен срок след извършването на съответното обучение.
 • Адвокатските колегии по места ще предприемат необходимите организационни мерки с оглед до 30.06.2019 г. да бъдат сведени до знанието на индивидуалните адвокати, адвокатските дружества и адвокатските съдружия, изготвените от Висшия адвокатски съвет Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (подлежащи на изменение в съответствие с новите изисквания на ЗМИП, обн. ДВ 27/27.03.2018 г.). Всички новоприети адвокати и новосъздадени адвокатски дружества, и адвокатски съдружия, след 30.06.2019 г. следва да преминат обучение във връзка с новите Правила за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в непродължителен срок след полагането на адвокатска клетва, съответно след учредяването на съответното адвокатско дружество или адвокатско съдружие;
 • Продължаващото обучение на адвокатите, адвокатските дружества и адвокатските съдружия се провежда веднъж годишно и е задължително. Формата на извършване на обучението се определя от Председателя на Висшия адвокатски съвет с оглед обстоятелството дали са настъпили изменения и допълнения в нормативната уредба и в практиката по прилагането на ЗМИП.
 • Извършването на всички обучения се документира писмено, като документацията се съхранява за отчитане на изпълнението по чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.
 • Този план е одобрен от Висшия адвокатски съвет на 15 февруари 2019 г.
 • Комплексната проверка и идентификация на клиентите, включително воденето и своевременното осъвременяване на регистрите на клиентите;
 • Съдържание на документи, свързани с идентификацията и дейността на клиентите, съхраняване на предоставените от клиента и изготвените от адвокатите документи за целите на изпълнението на изискванията на ЗМИП и нормативните актове по прилагането му, мерки за поддържане и съхранение на конфиденциалната информация в светлината на Общия регламент за защита на личните данни и съответния български Закон за защита на личните данни и нормативните актове по прилагането му;
 • Идентифициране на действителния собственик, поредност и систематизиране на действията по идентифицирането му;
 • Действия при съмнение във верността, актуалността и адекватността на предоставените идентификационни данни на клиентите и при установяването на техния действителен собственик;
 • Оценка на рисковия профил на клиентите, критерии за оценка;
 • Действия в случай на съмнение за действия или операции, които потенциално може да са свързани с изпирането на пари;
 • Специфични правила за действие по отношение на клиенти, чийто рисков профил показва завишен риск от извършване на съмнителни операции във връзка с изпирането на пари;
 • Критерии за оценка на завишения риск от съмнителни операции на определени клиенти;
 • Критерии за прилагане на правилата за опростена комплексна проверка на клиента;
 • Критерии за прилагане на правила за разширена комплексна проверка по отношение на клиенти – видни политически личности и при участие на клиенти в сложни или необичайно големи сделки или операции;
 • Изясняване на произхода на средствата, с които клиентът заплаща цената по сделки, сключени с участието на адвоката, както и при заплащането на собственото му възнаграждение;

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ: РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

 

About De Fakto

Проверете също

Съкращават щатове на спецпрокуратурата и ги разкриват в Националното следствие, ВАП и АП – София 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати …

Правителство одобри законопроект за финансова и битова независимост на прокурорите на Кьовеши

С промени в Закона за съдебната власт, приети от правителството, ще се гарантира независимост и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.