Последни новини
Home / Законът / Шефовете на ВАдС на спешна среща с Данаил Кирилов, искат промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари

Шефовете на ВАдС на спешна среща с Данаил Кирилов, искат промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари

Defakto.bg
Данаил Кирилов и Ралица Негенцова

 По настояване на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова днес, понеделник,  се е провела спешна среща в Народното събрание с председателя на правната комисия Данаил Кирилов.  На нея са обсъдени  задълженията на адвокатите, възникнали от Закона за мерките срещу изпиране на пари. В разговора са участвали и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Стефка Въжарова и Борис Йоцов – главен експертен сътрудник към КПВ.

Данаил Кирилов е „споделил напълно представените мотиви на адвокатурата“, съобщават от  ВАдС.  „Поет е ангажимент в спешен порядък да се направи разширена среща между представители на Висшия адвокатски съвет, Комисията по обществен ред и сигурност към НС, която е водеща  и Комисията по правни въпроси.   От Висшия адвокатски съвет имат готовност с текст, който да бъде внесен при предстоящото изменение на ЗМИП така, че адвокатите да бъдат изключени от кръга на задължените лица по смисъла на този закон“, пише още в съобщението.

Поводът е изтеклия на 15 февруари срок за изпълнение на едно от задълженията на лицата по чл. 4, сред които попадат и адвокатите:

 Чл. 4. Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за: 

  1. лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:

а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:

аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

бб) управление на средства, финансови инструменти или други активи;

вв) откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

гг) набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;

дд) учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;

ее) доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;

в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;

г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

  1. лицата, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква „б“ включително:

аа) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

вв) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

  1. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти;

 Макар адвокатската професия да не е посочена изрично, текстът на закона предизвика вълна от въпроси и възмущение сред многохилядната адвокатска общност.

Поет е ангажимент в спешен порядък да се направи разширена среща между представители на Висшия адвокатски съвет, Комисията по обществен ред и сигурност към НС, която е водеща  и Комисията по правни въпроси. От Висшия адвокатски съвет имат готовност с текст, който да бъде внесен при предстоящото изменение на ЗМИП така, че адвокатите да бъдат изключени от кръга на задължените лица по смисъла на този закон. В разговора участваха и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Стефка Въжарова и Борис Йоцов – главен експертен сътрудник към КПВ.

Припомняме, че на 15 февруари от ръководството на Висшия адвокатски съвет проведоха подобна среща и с ръководството на ДАНС, на която беше уточнено, че изискването на ЗМИП ще изпълни единствено Висшият адвокатски съвет и то няма да задължава отделните адвокати, адвокатски дружества и адвокатските колегии.

Аргументът за исканата промяна от адвокатурата е, че в сегашния си вид ЗМИП противоворечи в тази си част на Конституцията и Европейската конвенция за защита на човешките права.

 Макар адвокатската професия да не е посочена изрично, текстът на закона предизвика вълна от въпроси и възмущение сред многохилядната адвокатска общност, казват от ВАдС.  Сред аргументите на адвокатурата за поисканата промяна е, „че в сегашния си вид ЗМИП противоворечи (в тази си част) на Конституцията и Европейската конвенция за защита на човешките права“.

Десетки адвокати пред Висшия адвокатски съвет днес заявиха готовност за национална стачка срещу задължението им да сътрудничат на спецслужбите. А в писмо до председателката на НС Цвета Караянчева, открито за подписване от защитниците, адвокат Емилия Недева заявява, че  парламентът, като е транспонирал  Директивата на ЕС срещу мръсните пари и финансиране на тероризма,  е пропуснал да даде „важни гаранции на гражданите срещу нарушаване на поверителността в отношенията им с адвокат“.

На 15 февруари  ръководството на Висшия адвокатски съвет проведе  подобна среща и с ръководството на ДАНС, на която беше уточнено, че изискването за планове и мерки срещу прането на пари по  ЗМИП ще изпълнава единствено Висшият адвокатски съвет и то няма да задължава отделните адвокати, адвокатски дружества и адвокатските колегии, напомня съобщението.

„Споразумението“ между ВАдС и ДАНС не променя основния порок на ЗМИП – изискванията за ДОНОСИТЕЛСТВО от страна на адвоката, по отношение на неговите клиенти, остават“, реагира сутринта инициаторът на насрочения за четвъртък пред Народното събрание протест „Адвокати vs ДАНС“ Иван Петров.

About De Fakto

Проверете също

Правителството прие нова наредба за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността …

Увеличават щата на СГП с пет длъжности от спецпрокуратурата, в страната подсилват прокурорските шефове със заместници

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати …

Един коментар

  1. Защо чак сега. ВАдвС мълча почти година за ЗМИП. Опитите за изменения в закона за адвокатурата са неуспешни заради пасивността на Висшия адвокатски съвет.От 21.01.2015г. Зид на ЗА в НС ………..сега сме 18.02.2019г. Делегатите да искат оставката на целия ВАдвС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.