Последни новини
Home / Законът / Общият съд на ЕС отмени решение на ЕК, обявило за държавна помощ данъчния режим на четири испански гранда

Общият съд на ЕС отмени решение на ЕК, обявило за държавна помощ данъчния режим на четири испански гранда

Defakto.bg

Комисията е допуснала грешка в преценката на фактите и не е изпълнила  задължението си да докаже, че спорната мярка осигурява недопустимо предимство на  ползващите се от нея футболни клубове. Това обяви Общия Съд на ЕС по делата T-679/16, Athletic Club/Комисия, и T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Комисия

Историята

Всички испански професионални футболни клубове са задължени да се преобразуват в спортни акционерни дружества (наричани по-нататък „САД“) по силата на закон от 1990 г. с цел насърчаване на по-отговорно управление на дейността им. Предвидено е обаче едно изключение: професионалните спортни клубове с положителен финансов резултат през финансовите години, предшестващи приемането на закона, могат да продължат да действат като спортни клубове.

Четири испански професионални футболни клуба, а именно Fútbol Club Barcelona (Барселона), Club Atlético Osasuna (Памплона), Athletic Club (Билбао) и Real Madrid Club de Fútbol (Мадрид), се възползват от тази възможност. Така в качеството си на юридически лица с нестопанска цел и за разлика от САД те се ползват от специална данъчна ставка върху доходите, която до 2016 г.  продължава да е по-ниска от ставката, приложима по отношение на САД.

С решение от 2016 г.1 Комисията обявява, че Испания е въвела неправомерно помощ под формата на корпоративна данъчна привилегия в полза на посочените четири професионални футболни клуба. Според Комисията този режим не е съвместим с вътрешния пазар. Поради това тя разпорежда Испания да го прекрати и да възстанови незабавно и ефективно сумата на предоставената помощ.

Fútbol Club Barcelona и Athletic Club обжалват решението на Комисията пред Общия съд на Европейския съюз.

Решение

С днешното си решение по дело T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Комисия, Общият съд отменя решението на Комисията.  За сметка на това жалбата на Athletic Club по дело

T-679/16 е отхвърлена.

Общият съд разглежда както благоприятните, така и неблагоприятните позиции на  твърдяното предимство. Съдът подчертава, че мярката, предмет на обжалваното решение, се свежда до

стесняване на персоналното приложно поле на данъчния режим на организациите с нестопанска цел в сектора на испанския професионален спорт, действащ при приемането на закона от 1990 г. Затова проверява дали Комисията е доказала в достатъчна степен, че данъчният режим на организациите с нестопанска цел, разгледан като цяло, може да постави ползващите се от него лица в по-благоприятно положение, отколкото ако действаха като САД.

Общият съд отбелязва, че както Комисията подчертава в решението си, за четирите клуба, ползващи се от спорната схема, от 1990 г. до 2015 г. се прилага преференциална номинална данъчна ставка в сравнение с клубовете, действащи като САД.  При все това разглеждането на произтичащото от нея предимство не може да се отдели от останалите компоненти от данъчния режим на организациите с нестопанска цел. В това отношение Общият съд подчертава по-специално, че в хода на проведеното от Комисията административно производство Real Madrid Club de Fútbol отбелязва, че данъчният кредит за реинвестиция на изключителни печалби е по-висок за САД отколкото за организациите с нестопанска цел.

Мадридският клуб посочва, че размерът на този кредит може да е значителен предвид практическите аспекти на трансфера на играчи, тъй като печалбата може да се реинвестира в придобиването на нови играчи, и по този начин между 2000 и 2013 г. данъчният режим за организациите с нестопанска цел е бил „много по- неблагоприятен“ за него в сравнение с режима за САД.

Същевременно Комисията изключва компенсирането с относителното предимство, произтичащо от по-високия таван на данъчните кредити, приложим за САД, на преференциалната ставка на облагане, от която се ползват организациите с нестопанска цел, тъй като по-специално липсват доказателства, че системата на данъчни кредити „би била по-благоприятна по принцип и в дългосрочен план“.

Според Общия съд обаче, Комисията, която носи тежестта да докаже наличието на предимство, произтичащо от данъчния режим на организациите с нестопанска цел, е можела да направи извод, че е налице такова предимство, само ако докаже, без да излиза извън границите на нейните задължения за разследване, че въвеждането на горна граница за данъчните кредити, която е в размер, по-неблагоприятен за организациите с нестопанска цел отколкото за САД, не може да компенсира предимството, изведено от по-ниската номинална данъчна ставка.

Комисията разчита също на данните от изследване, предоставено от Испания в хода на административното производство. На това основание тя твърди, че през повечето финансови години ефективното данъчно облагане на професионалните футболни клубове като организации с нестопанска цел е било по-ниско отколкото на сравними организации, за които се прилага общият данъчен режим. Данните обаче са окрупнени и се отнасят за всички сектори и оператори, като обхващали само четири финансови години, а за разлика от това спорният режим е действал в периода 1990—2015 г.

Въз основа на това Общият съд приема, че Комисията е допуснала грешка в преценката на фактите.

На следващо място Общият съд проверява дали въпреки тази грешка Комисията е имала  право да се основе само на данни, предоставени от Испания, за да стигне до извода, че е налице необосновано предимство. Общият съд отбелязва, че тези данни е трябвало да се съпоставят с други фактически обстоятелства, представени пред Комисията, например данните, изнесени от Real Madrid Club de Fútbol относно размера на данъчните кредити за професионални футболни клубове във връзка с практическите аспекти на трансферите на играчи. Според Общия съд в момента на приемане на решението Комисията е имала на разположение данни, очертаващи спецификата на съответния сектор, що се отнася до размера на данъчните кредити, а това е трябвало да я накара да се усъмни във възможността за прилагане в този сектор на констатациите, отнасящи се за всички сектори, изведени във връзка с ефективното данъчно облагане съответно на организациите с нестопанска цел и на организациите по общия данъчен режим.

Следователно Общият съд констатира, че Комисията не е изпълнила в достатъчна степен задължението да докаже, че спорната мярка осигурява предимство на ползващите се от нея.

 

 1 Решение (ЕС) 2016/2391 на Комисията от 4 юли 2016 година относно държавна помощ SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), приведена в действие от Испания за някои футболни клубове (ОВ L 357, 2016 г., стр. 1); вж. прессъобщение на Комисията IP/16/2401.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Комисарят по човешките права на СЕ призовава властите за по-добра защита на жертвите от домашно насилие

В писмо до българските власти комисарят по човешките права към Съвета на Европа Дуня Миятович …

ВКС с тълкувателно решение за постановленията при възлагане на недвижими имоти при публична продан

   С Тълкувателно решение № 6/2020 г. от 20.05.2022 г. по Тълкувателно дело № 6/2020 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.