Последни новини
Home / Гостува ни / Промени в съдебния закон: Нови мандати в Инспектората, изваждане на КАК от конкурсните комисии

Промени в съдебния закон: Нови мандати в Инспектората, изваждане на КАК от конкурсните комисии

Defakto.bg

Промени в Закона за съдебната власт, свързани с конкурсите, дисциплинарното производство, кадровите решения, мандатите в Инспектората, предлагат шестима депутати от всички парламентарни групи без БСП.

Подписите си под промените са сложили Данаил Кирилов (ГЕРБ), Емил Димитров и Явор Нотев (Обединени патриоти), Йордан Цонев и Хамид Хамид (ДПС) и Симеон Найденов („Воля“). Всички са членове на правната комисия на НС. Предложенията идват, докато в Министерството на правосъдието отдавна функционира работна група (включително с участието на магистрати и членове на ВСС) също за изменения в съдебния закон.

Похватът промени да се прокарват чрез депутати обаче стана обичаен за този парламент и „спестява“ тяхното обществено обсъждане. А, съдейки по експертността на текстовете, те вероятно са били подсказани на народните избраници от съдебни кадровици и похватът е избран и за „бързина“.

Но бие на очи говоряща липса – в проекта няма нито едно предложение за нови текстове, уреждащи отстраняването на магистрати от длъжност, след като КС отмени „задължителното“ отстраняване.

Измененията

 • Предлага се занапред, ако кадрово решение (за назначаване, повишаване, преместване) не събере нужното квалифицирано мнозинство в която и да е от двете колегии, да се смята, че е налице решение за отхвърлянето му. И то може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Тези решения се смятат за приети, ако са събрали минимум 8 „за“ в съдийската колегия на ВСС и минимум 6 „за“ – в прокурорската колегия. Проблемът беше как да се интерпретират кадровите решения, не получили нужното мнозинство, в които обаче гласовете „за“ преобладават. В мотивите си депутатите заявяват, че така се изчиства противоречивата практика на ВАС по тези казуси и се уеднаквява режимът с този на други колективни органи, например ЦИК.

 • Всички кадрови решения на колегиите на ВСС, с изключение на тези по дисциплинарни производства, ще се разглеждат на една инстанция, от тричленен състав на Върховния административен съд, е друго изменение. Отпада и изискването жалбата да се разгледа в едномесечен срок от постъпването на преписката.

В момента вече на една инстанция са решенията за избор на административни ръководители, конкурсните процедури и атестирането. 

Вносителите заявяват, че се постига бързина и ритмична кадрова обезпеченост, но не е много ясно кои точно кадрови решения се добавят в каталога.

 • Друга промяна е, че занапред, при избор на нов инспектор или главен инспектор, ако има предсрочно прекратяване на мандат, „новите“ няма да изкарват мандата на „старите“, а ще карат собствен мандат – съответно 4 години за инспектор и 5 години за главен инспектор.

Тук се казва, че конституционно изискване за довършване на мандат има само за членовете на ВСС, но не и за Инспектората. От създаването на Инспектората досега обаче предсрочно прекратяване на мандати там не е имало, обратното – имаше забавени избори на „нови“, и „старите“ по принуда оставаха и след мандата.

Уточнява се, че при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата главният инспектор и инспекторите  се възстановят от ВСС на заеманата или равна по степен магистратска длъжност в 14-дневен срок.

Отменя се текстът, че главният инспектор и инспекторите встъпват в длъжност в деня на изтичане на мандата на лицата, на чието място са избрани.

 • В съдебния закон изрично се добавя, че ВАС разглежда като касационна инстанция обжалваните актове по дела на административните съдилища и актове по дела на тричленен състав на Върховния административен съд, за които е предвидено касационно обжалване.

Така се уеднаквява режимът с процесуалния закон – АПК, се сочи в мотивите.

 • В текстовете, уреждащи правомощията на председателите на съдилища на всички нива – от районно до върховно, се записва, че разпорежданията на председателя и утвърдените от него правила за организацията на работата на съда са задължиттелни за всички съдии и служители.

Проектът предвижда и уточняване на момента на встъпването в длъжност на новоизбран административен ръководител.

 • Встъпването става в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на съответната колегия на ВСС, е предложението.

В момента е предвидено встъпването да е в 14-дневен срок от постановяване на решението за избора. В същото време обаче тече и срок за обжалването му, което спира изпълнението. Постига се яснота за точния момент на встъпването на новоизбраните и се избягва рискът те да пропуснат срока, заявяват вносителите.

 • Решенията за избор на председатели на ВКС и на ВАС и на главен прокурор незабавно се изпращат на президента на републиката, е следваща промяна. Уточнението не е мотивирано, но при последния избор на председател на ВАС имаше известни колебания за изпращането на решението.

Променят се съставите на конкурсните комисии за младши магистрати и за повишаване и преместване на останалите.

 • В състава на конкурсните комисии вече няма да влиза член на Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) към съответната колегия на ВСС. Така в тях ще има по един хабилитиран учен и четирима действащи съдии, прокурори или следователи (според конкурса). Започналите конкурси обаче се довършват по досегашния ред.

Вносителите заявяват, че КАК осигурява организацията и  провеждането на конкурсите и не би трябвало неин член да участва и при самата преценка на професионалните качества на кандидадите. Всъщност по темата имаше дебати в съдийската колегия, където кадровици поставяха въпроса за участието на членове на КАК заради евентуален конфликт на интереси, но въпросът изглеждаше изчистен с приемането на правила.

 • Промени има и за комплексната оценка при атестиране на магистрати.

Записва се, че при постъпило възражение съответната колегия на ВСС изразява писмено становище по възражението, събира допълнителна информация и след изясняване на всички обстоятелства може да предложи коригирана комплексна оценка. Запазва се изсушването на подалия възражението магистрат, като след това колегията има три варианта: да го отхвърли, да върне преписката на КАК за нова комплексна оценка или директно да гласува нова комплексна оценка. Записва се също, че и новата оценка подлежи на обжалване пред ВАС, на една инстанция, с окончателно решение. В момента може да се обжалва само отказът да се уважи възражението.

За дисциплинарните наказания се предлага занапред членовете на ВСС сами да могат да налагат най-леката санкция „забележка“, вместо в тези случаи да връщат преписката на административния ръководител.

 • Последната промяна е за ранговете на служителите в съда и прокуратурата. Записва се, че в съответните правилници за администрацията се определя не само редът за тяхното присъждане и повишаването в ранг, но и за понижаването в ранг.

 

About De Fakto

Проверете също

Прокуратурата е образувала 19 досъдебни производства за търговия с гласове, един е с повдигнато обвинение

Прокуратурата съобщи, че  подновява практиката си от предишни избори да оповестява информация за образуваните дела …

А.Василев и Т. Йорданов по взаимно съгласие спряха делото за клевета, заведено за 250 хил. лв., от първия срещу втория

По взаимно съгласие бившият финансов министър Асен Василев ( „Продължаваме промяната“) и Тошко Йорданов, зам.-председателя …

Един коментар

 1. „Дpyгa пpoмянa e, чe зaнaпpeд, пpи избop нa нoв инcпeĸтop или глaвeн инcпeĸтop, aĸo имa пpeдcpoчнo пpeĸpaтявaнe нa мaндaт, „нoвитe“ нямa дa изĸapвaт мaндaтa нa „cтapитe“, a щe ĸapaт coбcтвeн мaндaт – cъoтвeтнo 4 гoдини зa инcпeĸтop и 5 гoдини зa глaвeн инcпeĸтop.“

  Този подход води до невъзможност за спазване на политическия баланс при избор на инспектори.Сменяйки един по един инспекторите управляващите ще доминират, а това ще доведе до политизиране на Инспектората.В резултат ИВСС ще бъде подложен на политически атаки и фактически бламиран.Една от причините за доверието към Инспектората е възможността за намиране на баланс между избраниците на парламентарните групи.Доверието беше част от неговия авторитет и спомогна за дисциплиниране на съдебната власт.Премахвайки тази възможност Парламентът го обрича на недоверие.Това ли е целта?Инспектората да бъде блокиран?А и когато НС избира нов председател на мястото на стария, за 5 години ли го избира или до края на мандата. Същото е и с народните представители.Когато някой влиза на мястото на друг за 5 години ли влиза или до края на мандата?Досега съдебната власт беше сравнително спокойна.Изглежда управляващите са решили да предизвикат скандал и в нея.Може би са се уморили да управляват и са решили да загубят изборите.Пълно безумие!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.