Последни новини
Home / Казуси / Спонтанното самозапалване на паркиран автомобил не лишава пострадалите от обезщетение за щети

Спонтанното самозапалване на паркиран автомобил не лишава пострадалите от обезщетение за щети

Defakto.bg

Генералният адвокат Yves Bot предлага на Съда на ЕС да обяви, че случай, при който спонтанно е възникнал пожар в превозно средство, паркирано в продължение
на повече от 24 часа в частен гараж, попада в обхвата на понятието „използване на превозни средства“.  Това се казва в съобщение на пресцентъра на Съда.

Казусът

През август 2013 г. превозно средство, което не е било в движение в продължение на
повече от 24 часа и е било паркирано в гаража на еднофамилна къща, се възпламенява и
причинява щети на къщата.  Причина за пожара е електрическата система на превозното
средство. Гражданската отговорност във връзка с използването на превозното средство е
покрита от застраховка, сключена с Línea Directa Aseguradora, S.A. (наричано по-нататък
„Línea Directa“).  Къщата е застрахована в Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros (наричано по-нататък „Segurcaixa“) и дружеството, което е неин собственик,
получава обезщетение в размер на 44 704,34 EUR за поправяне на имуществените щети,
причинени на недвижимия имот от пожара в превозното средство.

През март 2014 г. Segurcaixa предявява иск срещу Línea Directa пред Juzgado de Primera
Instancia de Vitoria-Gazteiz (Първоинстанционен съд, Витория-Гастеис, Испания), като иска
дружеството  да бъде осъдено да възстанови платеното обезщетение, с мотива че причина за
произшествието е използването на превозно средство, покрито от неговата автомобилна
застраховка. Този съд приема, че пожарът не може да се квалифицира като „произшествие
при използването на пътно превозно средство“ и отхвърля иска на Segurcaixa.  Сезиран с
жалба, подадена от Segurcaixa срещу това решение, Audiencia Provincial de Álava
(Апелативен съд на провинция Алава, Испания) отменя решението и уважава иска на
Segurcaixa, като приема, че „пожарът на временно паркирано превозно средство от
собственика му на паркомясто, когато пожарът е възникнал поради причини, свързани с
превозното средство, без да е налице действие на трето лице“ представлява „произшествие
при използването на пътно превозно средство“.
Línea Directa подава касационна жалба срещу това решение пред Tribunal Supremo
(Върховен съд, Испания). Тъй като изпитва съмнения относно тълкуването на понятието
„използване на превозни средства“ в Директивата за застраховката „Гражданска
отговорност“ при използването на моторни превозни средства1, ВС съд на Испания  

поставя преюдициални въпроси на Съда.

Заключението

В  заключението на  генералният адвокат Yves Bot приема, че разглежданото положение

попада в обхвата на понятието „използване на превозни средства“.

Той припомня преди всичко, че това е самостоятелно понятие на правото на
Съюза, чието тълкуване не може да бъде оставено на преценката на всяка отделна
държава членка. Според генералния адвокат при настоящата практика на Съда няма
съмнение, че това понятие обхваща положенията, при които вредите са причинени,
докато превозното средство е било паркирано в частно паркомясто, предназначено за
тази цел.
Общото между различните разгледани от Съда дела обаче е участието на превозно
средство, което е било използвано или току-що е било използвано. Следователно трябва
да се прецени дали неизползването на превозното средство в интервал от време,
достатъчно близък до момента на настъпването на произшествието, може да
представлява основание да не се приложи защитата, предоставена с правната уредба
на Съюза в областта на застраховката „Гражданска отговорност“ при използване на
превозни средства.

Генералният адвокат счита, че това не е така, тъй като що се отнася
до прилагането на защитата на пострадалите при произшествия с превозни средства
законодателят на Съюза не е предвидил времеви ограничения за настъпването на
произшествие и практиката на Съда има за цел да отрази целта за защита, винаги и все по-
настойчиво преследвана от законодателя на Съюза, при положение че превозно средство е
използвано или се използва в съответствие с функцията му на средство за транспорт. Освен
това да се анализира за всеки отделен случай продължителността на предварителното
използване на превозното средство би било източник на правна несигурност в противоречие
с тази цел.  От това генералният адвокат заключава, че само положенията, при които
произшествието настъпва, докато превозното средство се използва или се е използвало за
други цели, различни от транспорт, например като работна машина или като оръжие, или
като жилище, не попадат в обхвата на понятието „използване на превозни средства“.
Остава да се изясни дали трябва да се определят ограничения, свързани с причината
за настъпване на вредите, а именно механизмите на превозното средство, които са
необходими за функцията му на средство за транспорт.

Генералният адвокат констатира, от една страна, че законодателят на Съюза не е установил такива условия.

От друга страна, тъй като пожарът е причинен спонтанно от превозното средство, според него е
достатъчно да се приеме участието му.  Той добавя, че след като този вид риск е присъщ на
функцията на средство за транспорт на превозното средство, не е необходимо да се търси
каквото и да било действие или конкретна причина за щетата. Според генералният адвокат
това тълкуване е в съответствие с целта да се гарантира на пострадалите от произшествия,
причинени от превозни средства, сходно третиране, независимо от мястото на територията
на Съюза, на което е настъпило произшествието. При тези обстоятелства генералният
адвокат счита, че участието на превозното средство, което се използва в съответствие
с функцията му на средство за транспорт, следва от самата констатация, че то е
допринесло, независимо на какво основание, за настъпването на произшествието.

1 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2009 година относно
застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху
задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 2009 г., стр. 11).

*Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните
адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им
е поверено. Съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде
постановено на по-късна дата.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

ВКС образува тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков кредит с различни падежи на вноските

Във ВКС е образувано тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

thirteen − 11 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.