Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС отмени решения на Общия съд и Комисията, с които е отказана регистрация на 1-милионна гражданска инициатива

Съдът на ЕС отмени решения на Общия съд и Комисията, с които е отказана регистрация на 1-милионна гражданска инициатива

Defakto.bg

Европейската комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, като е отказала регистрация на европейската гражданска инициатива за подобряване на положението на регионите с национални малцинства. Това е решевие на Съда на ЕС по  дело C-420/16 P Balázs-Árpád Izsák и Attila Dabis/Комисия
По тази причина Съдът  отменя решението на Общия съд и решението на Комисията

Съгласно Договора за ЕС, в рамките на европейска гражданска инициатива (наричана по- нататък „ЕГИ“) най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на една четвърт от държавите членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да представи предложение на законодателя на Съюза в рамките на предоставените ѝ правомощия за приемане на правен акт с цел изпълнение на Договорите.   Преди да могат да започнат събирането на необходимия брой подписи, организаторите на ЕГИ трябва да я регистрират в Комисията, която проверява включително нейния предмет и цели. Комисията може да откаже регистрация на ЕГИ, по-специално когато нейният предмет очевидно не попада в правомощията ѝ. В съответствие с тези правила през юни 2013 г. в съдружие с пет други лица г-н BalázsÁrpád Izsák и г-н Attila Dabis представят на Комисията предложение за ЕГИ с наслов „Политика на сближаване за равенството на регионите и запазването на регионалните култури“1.  Целта на инициативата е политиката на сближаване на Съюза да обърне специално внимание на географските райони, чиито етнически, културни, религиозни или езикови особености са различни от тези на заобикалящите ги райони (наричани по-нататък „регионите с национални малцинства“).  В този смисъл основната цел на инициативата е да позволи на регионите с национални малцинства да получат достъп под формата на мерки за подкрепа, опазване или развитие до предимствата, произтичащи от тази политика, за да не се допуска поставянето им в икономически по-неблагоприятно положение в сравнение със заобикалящите ги региони. В този контекст организаторите на ЕГИ твърдят по-специално че прилагането на политиката на сближаване на Съюза застрашава специфичните етнически, културни, религиозни или езикови особености на регионите с национални малцинства и тези особености представляват сериозни и постоянни неблагоприятни демографски условия, на които Съюзът следва да противодейства в рамките на своята на политика на сближаване.

С решение от 25 юли 2013 г.2 Комисията отказва да регистрира предложението на ЕГИ с аргумента, че не е в  нейните правомощия да предложи правен акт на законодателя на Съюза. Г-н Izsák и г-н Dabis сезират Общия съд на Европейския съюз с искане за отмяна на решението на Комисията.

С решение от 10 май 2016 г.3 обаче Общият съд отхвърля жалбата срещу това решение на Комисията, тъй като  организаторите не са доказали наличие на цитираната заплаха и неблагоприятни условия.

Впоследствие г-н Izsák и г-н Dabis подават до Съда жалба срещу решението на Общия съд.

С днешното си решение Съдът напомня, че ЕГИ има за цел да насърчи участието на гражданите и да направи Съюза по-достъпен, поради което те трябва лесно да могат да ползват този инструмент.
В това отношение Съдът констатира, че по въпроса дали политиката на сближаване може да съставлява правно основание за отчитане на нивото на Съюза на интересите на регионите с национални малцинства, които считат, че са в по-неблагоприятно положение или дори че са застрашени от тази политика, Общият съд е приел, че отговорът на този въпрос трябва да произтича от преценката на фактите, за чието доказване тежест носят организаторите на ЕГИ, и на съответните доказателства. Съдът отбелязва обаче, че с изложените съображения Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото във  връзка с условието за регистрация на ЕГИ и разпределението на задачите между организаторите на ЕГИ и Комисията в рамките на процеса по регистрация.
Всъщност въпросът дали предлаганата в рамките на ЕГИ мярка попада в правомощията на Комисията представлява не фактически въпрос или въпрос, свързан с преценката на
доказателства, попадащ поради това под действието на правилата относно тежестта на доказване, а най-вече въпрос на тълкуване и прилагане на съответните разпоредби от Договорите.
В този смисъл, когато Комисията е сезирана с искане за регистрация на предложение за ЕГИ, на този етап тя не следва да се уверява в доказването на всички изтъкнати фактически
обстоятелства, нито пък че мотивите в подкрепа на предложението и предложените мерки са достатъчни.

Тя трябва само да изследва дали от обективна гледна точка мерките, разглеждани абстрактно, биха могли да бъдат приети на основание на Договорите.
С оглед на тези обстоятелства Съдът отменя решението на Общия съд и обжалваното решение на Комисията.
Съдът обаче потвърждава констатацията на Общия съд, че специфичните етнически, културни, религиозни или езикови особености на регионите с национални малцинства не попадат в понятието „постоянни неблагоприятни демографски условия“ и поради това не могат да се вземат предвид като част от него за целите на политиката на сближаване.

1 Оригиналният наслов на английски е „Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures“.
2 Решение C(2013) 4975 окончателно на Комисията от 25 юли 2013 г. по искането за регистрация на
европейската гражданска инициатива „Политика на сближаване за равенството на регионите и запазването на
регионалните култури“.
3 Решение на Общия съд от 10 май 2016 г., Balázs-Árpád Izsák и Attila Dabis/Комисия (T-529/13), вж. също ПС
50/16.
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Една година по-късно: ВСС решава заслужил е Иван Гешев поста на главен прокурор или трябва да бъде отстранен

Близо година след като във ВСС бе внесено първото искане за отстраняване на Иван Гешев …

Правителството прие нова наредба за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.