Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС отмени решения на Общия съд и Комисията, с които е отказана регистрация на 1-милионна гражданска инициатива

Съдът на ЕС отмени решения на Общия съд и Комисията, с които е отказана регистрация на 1-милионна гражданска инициатива

Defakto.bg

Европейската комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, като е отказала регистрация на европейската гражданска инициатива за подобряване на положението на регионите с национални малцинства. Това е решевие на Съда на ЕС по  дело C-420/16 P Balázs-Árpád Izsák и Attila Dabis/Комисия
По тази причина Съдът  отменя решението на Общия съд и решението на Комисията

Съгласно Договора за ЕС, в рамките на европейска гражданска инициатива (наричана по- нататък „ЕГИ“) най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на една четвърт от държавите членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да представи предложение на законодателя на Съюза в рамките на предоставените ѝ правомощия за приемане на правен акт с цел изпълнение на Договорите.   Преди да могат да започнат събирането на необходимия брой подписи, организаторите на ЕГИ трябва да я регистрират в Комисията, която проверява включително нейния предмет и цели. Комисията може да откаже регистрация на ЕГИ, по-специално когато нейният предмет очевидно не попада в правомощията ѝ. В съответствие с тези правила през юни 2013 г. в съдружие с пет други лица г-н BalázsÁrpád Izsák и г-н Attila Dabis представят на Комисията предложение за ЕГИ с наслов „Политика на сближаване за равенството на регионите и запазването на регионалните култури“1.  Целта на инициативата е политиката на сближаване на Съюза да обърне специално внимание на географските райони, чиито етнически, културни, религиозни или езикови особености са различни от тези на заобикалящите ги райони (наричани по-нататък „регионите с национални малцинства“).  В този смисъл основната цел на инициативата е да позволи на регионите с национални малцинства да получат достъп под формата на мерки за подкрепа, опазване или развитие до предимствата, произтичащи от тази политика, за да не се допуска поставянето им в икономически по-неблагоприятно положение в сравнение със заобикалящите ги региони. В този контекст организаторите на ЕГИ твърдят по-специално че прилагането на политиката на сближаване на Съюза застрашава специфичните етнически, културни, религиозни или езикови особености на регионите с национални малцинства и тези особености представляват сериозни и постоянни неблагоприятни демографски условия, на които Съюзът следва да противодейства в рамките на своята на политика на сближаване.

С решение от 25 юли 2013 г.2 Комисията отказва да регистрира предложението на ЕГИ с аргумента, че не е в  нейните правомощия да предложи правен акт на законодателя на Съюза. Г-н Izsák и г-н Dabis сезират Общия съд на Европейския съюз с искане за отмяна на решението на Комисията.

С решение от 10 май 2016 г.3 обаче Общият съд отхвърля жалбата срещу това решение на Комисията, тъй като  организаторите не са доказали наличие на цитираната заплаха и неблагоприятни условия.

Впоследствие г-н Izsák и г-н Dabis подават до Съда жалба срещу решението на Общия съд.

С днешното си решение Съдът напомня, че ЕГИ има за цел да насърчи участието на гражданите и да направи Съюза по-достъпен, поради което те трябва лесно да могат да ползват този инструмент.
В това отношение Съдът констатира, че по въпроса дали политиката на сближаване може да съставлява правно основание за отчитане на нивото на Съюза на интересите на регионите с национални малцинства, които считат, че са в по-неблагоприятно положение или дори че са застрашени от тази политика, Общият съд е приел, че отговорът на този въпрос трябва да произтича от преценката на фактите, за чието доказване тежест носят организаторите на ЕГИ, и на съответните доказателства. Съдът отбелязва обаче, че с изложените съображения Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото във  връзка с условието за регистрация на ЕГИ и разпределението на задачите между организаторите на ЕГИ и Комисията в рамките на процеса по регистрация.
Всъщност въпросът дали предлаганата в рамките на ЕГИ мярка попада в правомощията на Комисията представлява не фактически въпрос или въпрос, свързан с преценката на
доказателства, попадащ поради това под действието на правилата относно тежестта на доказване, а най-вече въпрос на тълкуване и прилагане на съответните разпоредби от Договорите.
В този смисъл, когато Комисията е сезирана с искане за регистрация на предложение за ЕГИ, на този етап тя не следва да се уверява в доказването на всички изтъкнати фактически
обстоятелства, нито пък че мотивите в подкрепа на предложението и предложените мерки са достатъчни.

Тя трябва само да изследва дали от обективна гледна точка мерките, разглеждани абстрактно, биха могли да бъдат приети на основание на Договорите.
С оглед на тези обстоятелства Съдът отменя решението на Общия съд и обжалваното решение на Комисията.
Съдът обаче потвърждава констатацията на Общия съд, че специфичните етнически, културни, религиозни или езикови особености на регионите с национални малцинства не попадат в понятието „постоянни неблагоприятни демографски условия“ и поради това не могат да се вземат предвид като част от него за целите на политиката на сближаване.

1 Оригиналният наслов на английски е „Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures“.
2 Решение C(2013) 4975 окончателно на Комисията от 25 юли 2013 г. по искането за регистрация на
европейската гражданска инициатива „Политика на сближаване за равенството на регионите и запазването на
регионалните култури“.
3 Решение на Общия съд от 10 май 2016 г., Balázs-Árpád Izsák и Attila Dabis/Комисия (T-529/13), вж. също ПС
50/16.
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Единственият кандидат за ВСС се зарече да брани независимостта, призивите за бойкот на избора ще имат обратен ефект

Общо четири въпроса отправиха прокурори към Евгени Иванов Единственият кандидат за член на Прокурорската колегия …

Иван Гешев лаконично към Общото събрание: Да изберем във ВСС човек, който да отстоява нашите интереси и независимост (допълнена)

Главният прокурор отказа да отговаря на въпроси на журналисти – не било пресконференция С час …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.