Последни новини
Home / Законът / Разопаковането на стока, закупена в Интернет, не лишава потребителя от правото да се откаже от покупката

Разопаковането на стока, закупена в Интернет, не лишава потребителя от правото да се откаже от покупката

Defakto.bg

Правото на отказ на потребителите при покупки в интернет е налице по отношение на матрак, чиято защитна опаковка е била отстранена след доставката му.  Както и при дрехите, може да се приеме, че търговецът е в състояние да възстанови продажната годност на матрака чрез почистване или дезинфекция, без да наруши здравните или хигиенните изисквания. Това е решение на Съда на ЕС по дело на потребител, стигнало до Люксембург чрез Федералния върховен съд на Германия. ( дело C-681/17 slewo // schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski). 

Казусът

Г-н Саша Ледовски закупил матрак от уебсайта на германското предприятие за онлайн продажби slewo.  При получаването на стоката той отстранил защитното фолио, в което  бил опакован матракът. След това той връща стоката на slewo и поискал предприятието да му възстанови покупната цена от 1094,52 EUR и транспортните разходи за връщането на матрака.

Предприятието обаче отказало с аргумента, че Директивата за правата на потребителите1 изключва правото на отказ, когато става дума за „запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето, или по хигиенни причини и които са разпечатани след доставката им“.

Сезираният със спора Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) отправя запитване до Съда за тълкуването на Директивата. Той иска да установи дали стоки като матраците, чиято защитна опаковка е отстранена от потребителя след доставката им, попадат в обхвата на предвиденото в Директивата изключение.

Решението

В решението си днес Съдът посочва,  че  ако потребителят отстрани защитното фолио на закупена в интернет стока,  това не е пречка да упражни правото си на отказ.

Припомня, че целта на правото на отказ е да защити потребителя в особения случай на продажбата от разстояние, при който той няма възможност да види стоката преди сключването на договора.  Ето защо това право е предназначено да компенсира неблагоприятното положение на потребителя при договорите от разстояние, като му предостави подходящ срок за размисъл, през който той да има възможност да прегледа и да изпита придобитата стока в степента, в която това е необходимо, за да се увери в естеството, характеристиките и доброто ѝ функциониране.

Що се отнася до обсъжданото изключение, именно естеството на стоката би могло да оправдава запечатването на опаковката ѝ по здравни или хигиенни причини. Затова с разпечатването на опаковката на такава стока гаранцията ѝ от здравна или хигиенна гледна точка отпада. Щом потребителят разпечата опаковката и стоката съответно изгуби гаранцията си от здравна или хигиенна гледна точка, има риск такава стока вече да не става за употреба от трето лице и поради това да не може отново да се пусне в продажба.

Според Съда матрак като обсъждания в случая, чиято защитна опаковка е отстранена от потребителя след доставката, не попада в обхвата на това изключение от правото на отказ.

Всъщност, от една страна, макар потенциално да е бил използван, такъв матрак не се явява само поради това окончателно негоден за нова употреба от трето лице или за ново пускане в продажба. В това отношение е достатъчно например да се припомни, че в хотелите един и същ матрак служи на поредица от клиенти, че съществува пазар на употребявани матраци и че е възможно основно почистване на използваните матраци.

От друга страна, от гледна точка на правото на отказ матракът може да се приравни на дреха — категория стоки, за която Директивата изрично предвижда възможност да се връщат след пробването им. Тази аналогия е възможна, доколкото дори в случай на пряк контакт на тези стоки с човешкото тяло, може да се презумира, че след връщането им от потребителя търговецът ще е в състояние чрез обработка като почистване или дезинфекция да възстанови годността им за нова употреба от трето лице и съответно за ново пускане в продажба, без да засегне здравните или хигиенните изисквания.

Съдът обаче подчертава, че съгласно Директивата потребителят отговаря за всяко евентуално намаляване на стойността на стоката, причинено от боравене с нея, различно от необходимото, за да се установят естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката, без обаче да губи правото си на отказ.

1 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 304, 2011 г., стр. 64).

 

 

About De Fakto

Проверете също

С кодово има „Жълт паваж“ Европейската прокуратура разследва реставрацията на столичния център за злоупотреби с европари

Европейската прокуратура извършва обиски в София като част от разследване за корупция и злоупотреба с …

Шампионите в международна класация за състезания по право от Софийския университет бяха отличени от министър Зарков

„Успехът е и че представлявате правната ни школа на най-високо ниво. Благодарим ви!“ Студенти от …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

four × five =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.