Последни новини
Home / Законът / След съдебни решения, партия сменя името си навръх избори

След съдебни решения, партия сменя името си навръх избори

Defakto.bg

Заради констатирана идентичност на наименования, политическа партия ще сменя името си през април, месец преди изборите за Европарламент.

Това се налага след влязло в сила решение на Софийския апелативен съд, тъй като ВКС отказва да допусне казуса до касационно обжалване.

Става дума за ПП „Зелените“, част от „Демократична България“, едно от известните лица на която е Тома Белев. След гласуването на новото име трябва да се мине и процедура по регистрация в СГС, която със сигурност няма да приключи до 27 май, когато ще гласуваме за евродепутати у нас (така че може да има само индивидуално участие в общата листа на коалицията). За изборите за местна власт наесен обаче промяната в името на партията може и да е юридически факт.

Логото на едната партия

Казусът минава през три съдебни инстанции – СГС, САС и Върховния касационен съд. И тръгва от иск на Политическа партия „Партия на зелените“ по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 7, ал.5). Нормата дава възможност вписано в регистъра на АВ юридическо лице с нестопанска цел да подаде иск срещу всяко друго, приело по-късно наименование, съвпадащо с неговото, за преустановяване на използването му. Любопитното е, че ПП „Партия на зелените“ е регистрирана от Софийския градски съд през 2001 г., а през 2008 г. СГС регистрира и „Зелените“ като политическа партия, без тогава да открива идентичност на наименованията.

Логото на другата партия

С това регистърният съд е допуснал нарушение на Закона за политическите партии (чл. 14, ал.2), който забранява повтаряне на абревиатурата или наименованието на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци, категорични са сега съдилищата.

Във ВКС делото е гледано от Татяна Върбанова, Боян Балевски и Петя Хорозова.

Какво заявяват върховните съдии?

За жалбата и поставените въпроси

В жалбата се поддържат касационни доводи за процесуална и материална незаконосъобразност на въззивното решение, изразяващи се в изолирана преценка на чл.14, ал.2 ЗПП, без отчитане на конституционно гарантираната свобода на сдружаване и на чл.11 от ЕКПЧ. Изразява се несъгласие със становището на съда за неприложимост на втората хипотеза на чл.14, ал.2 ЗПП, което, според касатора, е изведено посредством тълкуване, а не посредством констатация за идентичност на наименованията на двете партии. Сочи се, че въззивният съд неправилно не е допуснал събирането на доказателства за установяване на реалната значимост и разпознаваемост на ПП”Зелените” в обществото, а от друга страна, не е обсъдил доводите на въззивника.
Искането за допускане на касационно обжалване е основано на следните въпроси: 1. Наличието на установено чрез тълкуване сходство в наименованието на политическата партия основание ли е за постановяване носенето и служенето с името на регистрирана от дълго време /10 години/ политическа партия и 2. Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по наведен от страната във въззивното производство довод.

В изложението се поддържа и допълнителен довод, основан на специалната законова норма – чл.18, ал.1 ЗПП. Според касатора последната е приложима и в настоящия случай, тъй като въпросът, свързан с приложението на чл.14, ал.2 ЗПП, се доближава до дерегистрация на политическа партия.

За съвпаденията на имената и не допускането до касационно обжалване

За да потвърди извода на СГС за основателност на предявения иск по чл.7, ал.5 ЗЮЛНЦ, въззивният съдебен състав е приел, че е налице пълно съвпадение на наименованията на двете партии по см. на чл.14, ал.2 ЗПП. В двете наименования се съдържа прилагателното име „зелените”, изписано по идентичен начин. Липсата на добавки и други означения в наименованието на ответната партия, както и наличието на друг елемент в наименованието на ищцовата партия, не дават основание да се приеме, че в някое от двете думата „зелените” има различно значение от обичайното такова, съгл. Български тълковен речник и преносното съдържание, съобразно утвърдената политическа терминология, като обявяващ за свой приоритет екологията, справедливостта, демокрацията и мира. Прието е, че при регистрацията на ответната партия регистърният съд е допуснал вписване на наименование в нарушение на чл.14, ал.2 ЗПП. Установената идентичност създава предпоставки за въвеждане в заблуждение на третите лица, тъй като в никое от наименованията не се съдържа друга дума, буква, знак или цифра, способстваща за пълна и сигурна индивидуализация, а обстоятелството, че в наименованието на ищеца се съдържа и думата „партия”, не обосновава извод за липса на повторение по см. на чл.14, ал.2 ЗПП, тъй като думата партия служи за обозначаване на правноорганизационната форма на ЮЛ.
Доводите на въззивника за недопустимо разширително тълкуване на чл.14, ал.2 ЗПП, забраняващ при регистрация на политическа партия прибавянето, но не и премахването на елементи от наименованието на вече регистрирана партия, съдът е счел за ирелевантни, с оглед установената по делото пълна идентичност на двете наименования по см. на чл.14, ал.2, пр.1 ЗПП.
Като неотносими са преценени и доводите на ответната партия във вр. с придобита международна известност, участие в политическия живот и разпознаваемост, т.к. същите следват момента на регистрация на партията и не санират пороците при нейното вписване.

С оглед решаващите правни изводи на въззивната инстанция, формулираният от касатора въпрос, свързан с приложението на чл.14, ал.2, предл.2 от Закона за политическите партии, не е обуславящ за изхода на делото. Въззивният съд, потвърждавайки крайните изводи на първата инстанция, е извел категорично становище за наличие на пълна идентичност между наименованията на двете партии – страни по делото. Съгласно посочената разпоредба, която е израз на принципа за изключителност на наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, предвид неговата индивидуализираща функция и съставляващо задължителен елемент от съдържанието на Устава на партията, не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия. При произнасяне по спорното право, въззивният съд е съобразил специалната искова защита на правото на наименование по чл.7, ал.5 от ЗЮЛНЦ, приложима в случая съгласно § 2 ПЗР на ЗПП. Предвидената възможност за надлежно вписано ЮЛНЦ да предяви иск срещу всяко друго ЮЛНЦ от същия вид, приело и регистрирало по-късно съвпадащо наименование, за преустановяване използването му, е надлежно реализирана от ищеца, като въззивният съд се е произнесъл при съобразяване на изричната забрана за съвпадение на наименованието. Не може да има спор, че за установяване на такова съвпадение е необходимо двете наименования да са идентични от гледна точка на граматика и лексика, в какъвто смисъл са и крайните изводи на решаващия съдебен състав на САС.
По съществото на спора не е изразено становище за установено сходство в наименованието на политическата партия – ответник /сега касатор/ с наименованието на предходно регистрираната ищцова партия, поради което и поставеният от касатора правен въпрос, изведен въз основа на твърдение за „установено чрез тълкуване сходство в наименованието” не покрива изискванията на основния селективен критерий, разяснени и в т.1 от ТР № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС.
Вторият правен въпрос е пряко съотносим към правилността на въззивното решение, с което доводите на ПП”Зелените” , свързани с приложението на втората хипотеза на чл.14, ал.2 ЗПП, са счетени от съда за ирелевантни, предвид вече изведен извод за пълно съвпадение на наименованията на двете партии.

About De Fakto

Проверете също

Неделно: Срещу Сарафов се води „мръсна война“, Гешев бил „заплашван“, Ясен Тодоров – следен от „хора и автомобили“

За страховите преживявания поотделно съобщиха главният прокурор Гешев, заместникът му Борислав Сарафов и заместникът на …

Калин Калпакчиев: Приетият механизъм за контрол върху дейността на главния прокурор е сериозен позитив

Партиите започват да осъзнават, че политически манипулируемата прокуратура се обръща срещу тях Трябва да гледаме …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 + 8 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.