Последни новини
Home / Законът / Проект на управляващи съкращава сроковете за предварително отчуждаване на имоти

Проект на управляващи съкращава сроковете за предварително отчуждаване на имоти

Defakto.bg

Нов проект на депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти за промени в Закона за държавната собственост съкращава сроковете за предварително отчуждаване на имоти, преди окончателното решаване на спора от съда.

Подписите си под инициативата са сложили седмина – четирима от ГЕРБ (начело с Александър Ненков) и трима от Обединени патриоти (начело с Искрен Веселинов). А целта им е „максимално ускоряване на процеса на изграждане на значими национални обекти и обекти с национално значение, при реализирането на които максимално се защитават правата на собствениците“.

Предварителното изпълнение на решенията за отчуждаване на частни имоти за „национални“ цели бе въведено още през 2014 г. Поводите са известни – многобройните жалби на властта, най-вече на премиера Борисов как обжалванията на собственици бавят строителството на магистралите.

Новото сега е, че срокът за произнасяне на съда по това искане се съкращава от един месец на седем дни. Изчезват и протоколите, които трябваше да се  подписват от две длъжностни лица и един съсед и да удостоверят, че заинтересованите лица не са открити на съответния адрес, защото съседите масово отказвали да ги подписват.

И още, докато в сегашната редакция на закона пише, че съдът „може“ да допусне предварително изпълнение на акта за отчуждаване, в предложения проект записът вече е, че „съдът допуска“ предварителното изпълнение.

Какво предвижда проектът?

Измененията най-вече са в чл. 39б от Закона за държавната собственост.

Сред тях:

Ал. 1 В седемдневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване и/или от инвеститора, съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при наличието на следните условия:

  • с влязъл в сила устройствен план имотът е отреден за изграждане на национален обект или на обект с национално значение по смисъла на ЗУТ;
  • имотът не е единствено жилище на собственика;
  • определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 39а, както и в случаите, когато не е предоставена сметка от правоимащите лица – по сметка на областния управител.

Ал.2 С определението по ал. 1 съдът определя и парична гаранция в размер до една трета от внесеното обезщетение. Гаранцията се дължи от инвеститора.

Ал. 3 Определението по ал. 1 е окончателно.

Ал. 4 Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж след като гаранцията е внесена по сметка на областния управител. Въводът във владение се извършва по следния ред:

  • по негово искане от областния управител или от упълномощено от него лице
  • преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или за горска територия – и представител на Министерството на земеделието, горите и храните. В състава на комисията се включва оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота. Разходите за извършване на описа на имота са на инвеститора.
  • областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията, посочва вида, местонахождението на имота, неговия собственик, дата и часа на описа, които се съобщават на собственика по реда на чл. 61 от АПК не по-късно от 7 дни преди извършването на описа.
  • протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота. При отказ на собственика да подпише протокола, това се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите им имена, ЕГН, адреси. От датата на съставянето му протоколът се смята за връчен.
  • при надлежно уведомяване на собственика за описа и той не се яви, протоколът може да се състави и в негово отсъствие, а копие се изпраща на собственика по реда на АПК. Фактическите констатации в него се приемат за верни до доказване на противното.
  • заповедта на областния управител и протоколите не подлежат на обжалване.

В заключителна разпоредба е предвидено също, че висящите производства се довършват по новия ред.

About De Fakto

Проверете също

Омбудсманът Ковачева с инструкция как хората да си потърсят правата за липсата на ток и повреда на уреди

 Във връзка с многобройните запитвания на граждани от цялата страна, пострадали от липсата на ток …

Делото за касиране на изборите за кмет на София – отложено, следващият тур през януари догодина

Състав на АССГ отложи заседание по делото, заведено от кандидата за кмет на столицата  Ваня …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

twenty − 17 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.