Последни новини
Home / Законът / Без жребий за „външните“ назначения в Темида

Без жребий за „външните“ назначения в Темида

Defakto.bg

Нови правила за повишенията и преместванията по „стари“ конкурси

Занапред броят на длъжностите за „външни“ назначения в съда, прокуратурата и следствените отдели няма да се определя чрез жребий. Въвежда се квота – до 10 на сто от свободните длъжности за магистрати ще се заемат с конкурси за първоначално назначение. Като съответната колегия на ВСС – съдийската и прокурорската ще определят процентите поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт, за всякох от нивата в съда, прокуратурата и следствените служби. Нуждите се определят с мотивирано решение на колегията въз основа на кадровата обезпеченост, натовареността и становищата на административните ръководители.

Разбира се, остават законовите правила, че „външни“ за системата юристи се назначават на районно и окръжно нива.

Това предвиждат промени в Наредба 1 за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители, гласувани от Пленума на ВСС. Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Отпада изискването към заявлението за участие в съответния конкурс, респективно предложението за назначаване на административен ръководител да се прилага свидетелство за съдимост.

Друга важна промяна в наредбата е за назначенията по т.нар. стари конкурси по чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Нормата, в сила от август 2016 г., предвижда при освобождаване на длъжност в съответния орган на съдебната власт, да не се обявява нов конкурс, ако не са изтекли 9 месеца от вече проведен такъв. Като в тези случаи се повишават или преместват първите, останали „под чертата“, но само ако са изкарали минимум много добър (5.00).

Това правило буни духовете отдавна, а тази година ВАС отмени текста от Наредбата, предвиждащ то да се прилага и за заварени към август 2016 г. конкурси като дописваща закона. Промените сега за момента, от който започват да текат въпросните 9 месеца.

В предишния вариант на Наредбата срокът започваше от тече от встъпването в длъжност на спечелилите конкурса с влязло в сила решение на колегията на ВСС. Това решение не създава достатъчна яснота и предвидимост и обърква в изчисляването на крайния срок, приемат сега кадровиците. Новото правило в Наредбата е: предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на ВСС повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт.

И още: решението на съответната колегия за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ се приема след влизане в сила на решенията за назначаване или преместване по проведения конкурс и встъпването на кандидатите в длъжност.

При назначението на останалите „под чертата“ колегията проверява дали отговарят на изискванията на закона, както и дали притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Отказът на спечелил конкурс кандидат да встъпи в длъжност прегражда възможността да бъде назначен по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ.

В случай на съвпадане на конкурси за повишаване и преместване за един и същ орган на съдебната власт и при освобождаване на длъжност, решението по чл. 193, ал. 6 ЗСВ се приема в конкурса за преместване.

Новите правила се прилагат и към висящите конкурси, но не ако вече има гласувани решения за повишаване или преместване от съответната колегия на ВСС.

About De Fakto

Проверете също

Съкращават щатове на спецпрокуратурата и ги разкриват в Националното следствие, ВАП и АП – София 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати …

Правителство одобри законопроект за финансова и битова независимост на прокурорите на Кьовеши

С промени в Закона за съдебната власт, приети от правителството, ще се гарантира независимост и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.