Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Наименованията и изображенията на стоки не бива да подлъгват европейските потребители

Съдът на ЕС: Наименованията и изображенията на стоки не бива да подлъгват европейските потребители

Defakto.bg

Използването на фигуративни знаци, пресъздаващи географския район, с който е свързано защитено наименование на произход, може да представлява неправомерно пресъздаване на това наименование. Това обяви Съдът на ЕС по дело С-617/ 17

Казусът

Industrial Quesera Cuquerella SL (наричана по-нататък „IQC“) предлага на пазара три от сирената си, като използва етикети, съдържащи изображение на рицар, приличащ на
обичайните изображения на Дон Кихот де ла Манча, на мършав кон и пейзажи с вятърни мелници и овце, както и думите „Quesos Rocinante“ („сирена Rossinante“). Тези изображения
и думата „Rocinante“ препращат към романа „Дон Кихот де ла Манча“ на Мигел де Сервантес, тъй като „Росинант“ е името на коня, язден от Дон Кихот. Въпросните сирена не
са обхванати от защитеното наименование за произход (наричано „ЗНП“) „queso manchego“, обхващащо сирената, произведени в района на Ла Манча (Испания) с овче сирене и при
спазване на традиционните условия на производството им.
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (наричана по-нататък „Фондацията“) се занимава с управлението и закрилата на това ЗНП.
В това качество тя подава жалба срещу IQC и M. Juan Ramón Cuquerella Montagud, за да бъде обявено, че използваните етикети за идентифициране и предлагане на пазара на тези
три сирена, които не са обхванати от ЗНП „queso manchego“, както и използването на посочените думи води до нарушение на въпросното ЗНП.  В действителност Фондацията
приема, че тези етикети и тези думи представляват неправомерно пресъздаване на това ЗНП по смисъла на Регламента относно закрилата на географски указания и наименования
за произход на земеделски продукти и храни1

Испанските юрисдикции от първите две инстанции приемат, че знаците и наименованията, използвани от IQC за предлагане на пазара на тези сирена, пресъздават района на Ла
Манча, но не непременно сиренето „queso manchego“, обхванато от ЗНП.  Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания), сезиран с делото, пита Съда, от една страна, дали
пресъздаването на регистрирано наименование може да се осъществи чрез използване на фигуративни знаци, и от друга страна, дали използването на такива знаци, пресъздаващи
географския район, с който е свързано ЗНП, може да представлява пресъздаване на този регион, включително когато посочените фигуративни знаци се използват от производител,
установен в този район, но чиито продукти не са обхванати от това наименование.

Решението

С днешното си решение Съдът приема, че пресъздаването на регистрирано наименование може да се осъществи чрез използване на фигуративни знаци. Съдът посочва на първо място, че Регламентът предвижда закрила на регистрираните наименования срещу „всяко пресъздаване“, и че използването на израза „всяко“ отразява волята да се защитят регистрираните наименования, като се предвижда, че пресъздаването се осъществява чрез словен елемент или фигуративен знак. Решаващ критерий за
установяване дали даден елемент пресъздава регистрирано наименование е дали този елемент може да предизвика в съзнанието на потребителя образ, който е пряко свързан със
стоката, ползваща въпросното наименование.  Съдът добавя, че целта да се гарантира, че потребителят получава ясна, кратка и достоверна информация относно точния произход на
продукта, се гарантира по по-подходящ начин, когато регистрираното наименование не може да бъде предмет на пресъздаване чрез фигуративни знаци. Националната
юрисдикция следва да прецени конкретно дали въпросните фигуративни знаци могат да извикат пряко в съзнанието на потребителя спомен за продуктите, ползващи се с
регистрирано наименование.

На следващо място, Съдът констатира, че използването на фигуративни знаци, пресъздаващи географския район, с който е свързано наименованието за произход може да представлява пресъздаване на този регион, включително когато посочените фигуративни знаци се използват от производител, установен в този район, но чиито продукти, сходни или сравними със защитените с това наименование за произход, не са обхванати от него.
В действителност Регламентът не предвижда никакво изключение за производител, установен в географския район, съответстващ на ЗНП и чиито продукти, които не са
защитени от това ЗНП, но са сходни или сравними със защитените с това наименование.
Следователно Tribunal Supremo следва да установи дали съществува достатъчно пряка и недвусмислена концептуална близост между фигуративните знаци и ЗНП „queso manchego“,
което препраща към географския район, с който е свързано, а именно Ла Манча.
Националната юрисдикция трябва да се увери, че тези фигуративни знаци, по-специално изобразяващите рицар, наподобяващ обичайните изображения на Дон Кихот де ла Манча,
мършав кон и пейзажи с вятърни мелници и овце, могат да създадат концептуална близост със ЗНП „queso manchego“, така че в съзнанието на потребителя да се предизвика образ,
който е пряко свързан с наименованието на стоката, ползваща се с това ЗНП. В това отношение Tribunal Supremo трябва да прецени дали е необходимо да вземе предвид
съвкупно всички фигуративни и словни знаци, които са поставени върху разглежданите в главното производство продукти, за да направи цялостна проверка, която да вземе предвид
всички елементи с пресъздаващ потенциал.
Tribunal Supremo иска също така от Съда да се установи дали понятието за „среден потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и
съобразителен“, чиито възприятия националната юрисдикция следва да вземе предвид, за да установи наличието на „пресъздаване“ по смисъла на Регламента, следва да се разбира като отнасящо се до европейските потребители или само до потребителите от държавата членка, в която е произведен продуктът, във връзка с който се пресъздава защитено наименование, или с която географски е свързано това наименование, и в която предимно се консумира продуктът.
Съдът подчертава, че това понятие трябва да се тълкува по начин, който да гарантира ефективна и единна защита на регистрираните наименования срещу всякакво пресъздаване
на цялата територия на Съюза.  Следователно Съдът приема, че посоченото понятие следва да се разбира като отнасящо се до европейските потребители, включително
потребителите от държавата членка, в която е произведен продуктът, във връзка с който се пресъздава защитено наименование за произход, или с която географски е
свързано това наименование и в която предимно се консумира продуктът. В заключение Съдът посочва, че Tribunal Supremo трябва да прецени дали словните и
фигуративните знаци, отнасящи се до въпросната стока, произведена или предимно  консумирана в Испания, извикват в съзнанието на потребителите от тази държава членка
представата за регистрирано наименование, което в такъв случай трябва да бъде защитено срещу това пресъздаване, което би се осъществило на цялата територия на Съюза.

1 Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, 2006 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114).
www.curia.europa.eu

About De Fakto

Проверете също

Обвиниха сръбския шофьор за катастрофата на магистрала „Тракия“

Районна прокуратура-Стара Загора е привлякла като обвиняем сръбският гражданин  Д.К., на 40 г.,  за това, …

ПРБ предлага да се създаде национално междуведомствено звено за предстоящите избори

Ръководството на прокуратурата изпрати писма до служебния вътрешен министър  Иван Демерджиев и до председателя на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.