Последни новини
Home / Актуално / EUelectionsBulgaria.com, Брюксел: Само Русия може да каже българин ли е председателят на Софийски градски съд?

EUelectionsBulgaria.com, Брюксел: Само Русия може да каже българин ли е председателят на Софийски градски съд?

Defakto.bg

Законът за съдебната власт определя специални изисквания за лицата, които заемат магистратски длъжности – следователи, прокурори и съдии. Те трябва да са с високи морални качества и да бъдат само български граждани.

На 22 април известният разследващ журналист Валя Ахчиева разкри, че българското гражданство на председателя на Софийския градски съд Алексей Трифонов е силно съмнително и че той може да е уязвим от влияние на Русия.  СГС е не само най-големият съд в България. Преди две години в същия този съд избухна и дипломатически скандал с използване на специални разузнавателни средства срещу посолства в София. Службите бяха направили искания за подслушване на дипломати в нарушение на международното право, а Софийски градски съд ги одобри по необяснима причина.

Ден по-късно, на 23 април, в резултат от разследването на Ахчиева, тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ с председател Наталия Марчева, по делото, с което се оспорва избора на Председател на Софийски градски съд /СГС/, разпореди да се изискат от Министерството на правосъдието документите, които доказват правните основания за българското гражданство на избрания за председател на СГС Алексей Трифонов.

Днес публикуваме екслузивно втората част от разследването на Ахчиева за мистерията с българското гражданство на Алексей Трифонов. Тя сътрудничи безплатно на сайта EUelectionsBulgaria.com,  Брюксел,  от 11 февруари. Нейната седмична разследваща програма с Българската национална телевизия (БНТ) бе свалена от екран през януари без никакви правни основания, което е очевидно пореден опит да се запуши устата на журналистиката, която нарушава спокойствието на властта в България.

 

Автор: Валя Ахчиева

Преди месец Върховният административен съд  /ВАС/ допусна “проверка” на гражданството на избрания  за председател на Софийски градски съд  /СГС/ Алексей Трифонов. Това стана  след мое журналистическо разследване за съмнително придобитото българско гражданство на висш магистрат, който е роден в град Курск, СССР, през 1972 година. Майката на Алексей – Алла, тогава е била съветски гражданин, а баща му Боян е  български гражданин.

Тези факти бяха внесени пред ВАС на делото, което оспорва избора на Алексей Трифонов за ръководител на СГС.

Избраният магистрат за този пост  от Висшия съдебен съвет /ВСС/ не трябва да има и сянка от зависимости. Нещо повече – той ще разрешава и  подслушването – използването на специални разузнавателни средства /СРС/.

И  съдебният състав на ВАС с председател Наталия Марчева и членове Георги Георгиев и Тодор Тодоров, разпоредиха проверка на Министерството на правосъдието, която да установи дали Алексей Трифонов е български гражданин.

А аз реших да проверя как Алексей е бил записан в българско училище, след като  тогава няма следи за неговото  българско  гражданство?

Все пак, приемът в тези държавни училища е отговарял на определени изисквания по закон и не може всеки да се запише в тях и да учи на държавна издръжка.

Вече разполагах с документи от Националната гимназия за древни езици и култура /НГДЕК/ “Константин Кирил Философ”, където е учил Алексей и които удостоверяваха нови обстоятелства, различни от първоначално цитираните в първата ми статия. Тогава, ръководството на Гимназията ми отговори, че Алексей Трифонов бил записан като ученик в училището през 1987 година и бил имал българско гражданство. Но сега от документите се вижда, че никъде не пише, че той е български гражданин. И освен това

Алексей е бил записан за ученик една година по-рано – през 1986 година, в 8-ми “д” клас. А  графата за ЕГН е непопълнена. По спомен на негови съученици, 14-годишният Алексей  е бил избран в Дружественото бюро на ДКМС като отговорник по физкултурната и трудова дейност.

Но през втората година на обучението си в Гимназията – 1987-ма, в графата за ЕГН срещу името на Алексей е записан номер с 10 цифри –

  1. Аз запитах Главна дирекция “ Гражданска регистрация и административно обслужване”/ ГРАО/ – това ЕГН ли е? Това ли ЕГН е присвоено за Алексей и защо то се появява една година по-рано, от посочената дата в отговора на Район “Младост” – Столична община – 13.10.1988 год., когато му е съставен български Акт за раждане?

От ГРАО ми отговориха, че тази 10-цифрова комбинация не отговаря на изискванията за създаване на ЕГН. Това не било ЕГН. И това не било ЕГН-то на Алексей Трифонов. Неговото ЕГН било вписано от длъжностно лице по гражданско състояние в Район “Илинден” през 1988 год., когато бил съставен българския му Акт за раждане.

Шокира ме този отговор на ГРАО!

Тази 10-цифрова комбинация всъщност имитира ЕГН. Тя започва с 6 цифри, които съответстват на годината, месеца и датата на раждане на Алексей и затова аз съм си помислила, че това е ЕГН. Но, не било ЕГН.

А какво означават тези цифри тогава?

Консултирах се със специалист по гражданска регистрация, от когото научих, че щом този 10-цифрен номер не е ЕГН, единствената законова възможност е този номер да е… генериран Личен номер на чужденец /ЛНЧ/.

Ето защо отново се обърнах към ГРАО за разяснение.

Дали тази комбинация, която съдържа деня, месеца и годината на раждане на едно лице и за която те самите са отрекли това да е ЕГН, дали това е Личен номер на чужденец за Алексей, през тази 1987 година?

Но от ГРАО ми отговориха, че в техните регистри не се съдържат данни за ЛНЧ.Съгласно чл.16 ал.4 от Закона за българските лични документи, личният номер за чужденец идентифицира еднозначно продължително, постоянно и дългосрочно пребиваващите чужденци в България. И компетентни да ми отговорят били от Дирекция “Миграция” на МВР.

Потърсих и тях, но от “Миграция” ми казаха, че нямали архив отпреди толкова много  години. Защото тогава службата им не съществувала. И ме препратиха към Район “Илинден” – Столична община.

Аз направих запитване до общинските власти в “Илинден” по Закона за достъп до обществена информация.

И все още го очаквам. Не е изтекъл законовият срок.

Бях силно впечатлена и от още един факт, който разкриват документите от Гимназията за древни езици и култура. Това, че Алексей е бил записан в училището с баща  Боян – член на БКП и служител в МВР. И майка Алла – съветски гражданин – също член на БКП и служител в ЦС на БПС.

Негови съученици се свързаха с мен и споделиха, че Алексей е бил тих и скромен ученик, отличник, но се бил ползвал с протекции, заради служебното положение на родителите си. По руски език имал само шестици, но по български език имал “ много добър 5”. И това е нормално, защото руският език е за него майчин език.

След като разбрах, че баща му е бил служител в МВР, аз проверих публичните регистри. Открих името на бащата Боян с данни в Имотния регистър и в сайта на Комисията по досиетата.

Така научих, че бащата на Алексей – Боян Маринов Трифонов, роден на 23.11.1950 година е бил проверяван през 2010-та година за принадлежност към ДС. И не е установена такава принадлежност към органите на ДС.

Но това ми даде основание да си мисля, че бащата на Алексей е заемал висш държавен пост. Затова запитах и Комисията по досиетата, защо е бил проверяван през 2010-та година Боян Трифонов?

Получих отговор от г-н Евтим Костадинов – председател на Комисията по досиетата.

В него се посочва, че “Боян Маринов Трифонов, роден на 23.11.1950 година е проверяван за принадлежност към органите по чл.1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в качеството му на лице, заемало публична длъжност, съгласно чл.3 ал.1 т.14 от Закона. Същият е бил началник на направление “Секретариат” от 01.01.1992 год., по данни, изпратени ни от МВР.”

Началник на “Секретариат-а” в МВР. Такава длъжност е заемал бащата на Алексей в далечната 1992-а година. Този пост е бил част от политическия кабинет на МВР в онова време. Тогава министър на вътрешните работи беше покойният Йордан Соколов.

Колеги на Боян Трифонов си спомниха, че той е станал служител на МВР много млад – около 25-годишен. И си спомнят, че е отишъл да учи в СССР и там е завършил техническа специалност. Веднага след завръщането си в България е бил назначен в МВР. Спомнят си го много добре като служител в Изчислителния център на МВР. Бил тих и добър човек.

Той изготвял справки и анализи, на база информацията, която постъпвала в този Изчислителен център на МВР.

Ето защо попитах писмено МВР: какви постове е заемал Боян Трифонов в периода – 1992г. – 2010 г., когато е бил проверяван от Комисията по досиетата?

Написах им, че това е преди доста години и всякакви законови срокове за класифицирана и служебна тайна са изтекли.

Но… от Министерството на вътрешните работи ми отговориха, че не могат да ми дадат такава информация, защото тя била “лична информация”.

И така.

До този момент аз не съм открила следи къде е учил Алексей Трифонов до 14-годишната си възраст? И с дипломата от кое училище той е бил приет в Националната гимназия за древни езици и култура “Константин Кирил Философ”?

Предвид факта, че към датата на постъпването му в Гимназията няма данни за българското му гражданство и майка му Алла е била съветски гражданин, пред мен възникна въпросът: дали Алексей не е бил ученик в руското училище в София?

Сега това училище е към Посолството на Руската Федерация.

Изпратих писмо до директора на училището – Андрей Вениаминович , с въпроса –  бил ли е приет за ученик в тяхното училище Алексей Трифонов?

Но от Руското училище ми отговориха, че при тях имало информация само за учениците, които са получили диплома за средно образование.

А Алексей не е бил сред тях.

Архивът за учениците, които са постъпили в училището се съхранявал в Москва. И аз ако съм искала такава информация, трябвало да се обърна към българското МВР, МВР да попита Посолството на Руската Федерация, а те щели да попитат Москва. И ако от Москва решат, ще отговорят – бил ли е записан за ученик Алексей Трифонов в руското училище в София?

Мисля си, че няма нужда от такъв лабиринт.

Съвсем логично е председателят на Софийския градски съд – Алексей Трифонов, много ясно да обяви цялата си автобиография.

Защото сега неговата публична автобиография в България започва от 1986 година – когато е бил 14-годишен! Тогава, когато е бил записан в 8-ми “д” клас на Гимназията за древни езици и култура.

И това е необходимо, за да не си мислим, че и за него, и за родителите му, които са го снабдили с документи за българско гражданство, законът е врата в полето.

Това е несъвместимо за човек, завършил висше юридическо образование и работил над 20 години в органите на съдебната власт – първо като следовател, а след това и като съдия, достигнал до ниво Апелативен съд

А в момента е избран от ВСС за ръководител на най-големия съд в България, без да бъде извършена проверка, дали той отговаря на най-важното изискване на закона?

Да е български гражданин.

[Важна забележка: Досегашни журналистически разследвания на Валя Ахчиева, публикувани в EUelectionsBulgaria.com,  бяха копи-пействани от много български медии, като много малко от тях поискаха разрешение. Тези, които искат да публикуват това или други журналистически разследвания или други статии, трябва ясно да посочат източника EUelectionsBulgaria.com, с пояснение, че това е сайт, създаден от журналиста Георги Готев, базиран в Брюксел, като проект за възможност за отразяване на европейските избори и политическия контекст в България  – свободна от всякакъв натиск. За контакти: [email protected]]

 

About De Fakto

Проверете също

ВКС с тълкувателно решение за погасителната давност, докато трае изпълнителен процес за вземане по изпълнителни дела

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни …

Министър Зарков: Не отива на онзи, който държи Наказателния кодекс в ръцете си да се оплаква от „завладяна“ държава

„Философията на законопроектите, тяхната основна цел и начинът, по който я постигат, остават същите, като …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × four =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.