Последни новини
Home / Законът / КПКОНПИ обяви: 738 души от властта укрили доходи, но повечето се „поправили“

КПКОНПИ обяви: 738 души от властта укрили доходи, но повечето се „поправили“

Defakto.bg

Само 98 от тях не са подали „коригиращи“ декларации

Проверките на имотните декларации и на декларации за интереси на 738 лица от властта са приключили със заключения за „несъответствие“. След дадения им срок обаче повечето са изпратили „коригиращи“ декларации, но 98 от списъка не са го направили.

Нарушителите са по целия спектър – от депутати и министри, през кметове, ректори, шефове на общински съвети, на митнически пунктове и на горски стопанства. В зависимост от размера на укритото те ще бъдат предадени на НАП или КПКОНПИ ще започне задълбочена проверка на техните имущесттва.

Това става ясно от съобщение на антикорупционната комисия, изпратено на финала на работния петъчен ден.

Имена не се назовават.

Съобщението едно към едно:

КПКОППИ извърши проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ на ежегодните  декларации, подадени през 2018 г., и на встъпителните и финалните декларации за имущество и интереси, подадени през периода  от месец януари до месец септември 2018 г., от лицата от обхвата на чл. 6, ал. 1 от закона.

Проверката е извършена по отношение на:

 • 5 116 задължени лица, с ежегодна декларация;
 • 3 568 задължени лица, с встъпителна декларация за имущество и интереси;
 • 400 задължени лица, с финална декларация за имущество и интереси.

Проверката на имуществените декларации обхваща, освен задължените  лица, техните съпруг/а, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца.

В съответствие с разпоредбите на ЗПКОНПИ, освен проверка на имотното състояние, се извърши проверка и на интересите, изпълнена за всички лица, подали встъпителни декларации, което е ново изискване на закона.

В хода на проверката, Комисията установи несъответствия за лица, заемащи висши публични длъжности от всички категории от обхвата на закона: министри; народни представители; кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурите и сключване на договорите; ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейските фондове и програми;  началници на митнически пунктове; директори на държавни горски и ловни стопанства; председатели и заместник – председатели на държавни агенции и комисии и други.

За общо 738 задължени по закона лица проверката приключи с доклад за несъответствие.

Докладите съдържат данни за недекларирани притежавани и придобити:

 • дялови участия;
 • доходи от трудови правоотношения;
 • парични средства по банкови влогове и банкови сметки;
 • дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро;
 • притежавани имоти;
 • участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.

В изпълнение на разпоредбите на ЗПКОНПИ,  Комисията е уведомила писмено лицата, за които проверката е приключила с доклад за несъответствие, които е следвало в      14-дневен срок да отстранят констатираното несъответствие, като подадат пред Комисията коригираща декларация на основание чл. 46, ал. 1 от закона, или направят писмени възражения, посочвайки доказателства в тяхна подкрепа. В резултат, на което:

 • 637 задължени лица са подали  коригираща декларация;
 • 98 задължени лица не са подали коригираща декларация;
 • 35 задължени лица са подали коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието;
 • 3 задължени лица са подали непълна коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието.

Съгласно чл. 46, ал. 3 от закона при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 5000 лв., Комисията приема решение за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Съгласно чл. 46, ал. 4 при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 20 000 лв., Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ.

 

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ана Велкова: За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение

  За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение. И ако в …

Следи от шпионски софтуер в Брюксел: Елена Йончева и Натали Лоазо са били подслушвани

 Депутатите от Европарламента откриха в телефоните си зловреден софтуер, което предизвика тревога за поверителната работа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.