Последни новини
Home / Законът / ЦИК наказва Волен Сидеров за клеветническа агитация срещу Ангел Джамбазки по партийната телевизия „Алфа“

ЦИК наказва Волен Сидеров за клеветническа агитация срещу Ангел Джамбазки по партийната телевизия „Алфа“

Defakto.bg

Волен Сидеров, като лидер на партия “ Атака“ е  нарушил правилата на Изборния кодекс, като е допуснал  излъчването по партийната телевизия „Алфа“ на три неверни агитационни материала, в които се съдържат призиви да не бъде подкрепян  водача на ВМРО Ангел Джамбазки в предстоящите избори за ЕП.  Това се посочва в становище на ЦИК, публикувано в четвъртък. Комисията приема, че публикациите  съдържат обидни и неверни твърдения,  които уронват доброто име и честта на опонента. Излъчването им е в нарушение  чл. 183, ал. 4 ИК, който  забранява използването на подобна агитация, казва ЦИК.  В  един от разпространените  материали по телевизия „Алфа“ не се е съдържала и задължителната информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е престъпление.

ЦИК постановява спиране  на материалите и премахването им от интернет сайта на телевизията. Предстоящо е председателят на комисията да състави акт на Волен Сидеров, се посочва още в решението, което може да бъде обжалвано пред ВАС.

Цялото решение:

РЕШЕНИЕ
№ 388-ЕП
София, 22.05.2019

ОТНОСНО: нарушение на правилата за водене на предизборна кампания, извършено от ПП „АТАКА“

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-81 от 21.05.2019 г. от Ангел Чавдаров Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ за извършено нарушение от ПП „АТАКА“ при излъчване на репортажи по телевизия „Алфа“.

Със сигнала ЦИК е сезирана за извършени нарушения на разпоредбите на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) относно забраната за използването на агитационни материали, които застрашават добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Приложен е 1 бр. диск, съдържащ три видеоматериала. Твърди се, че в единия видеоматериал – репортаж, публикуван на официалния сайт на телевизия „Алфа“ на 30.04.2019 г., озаглавен „Декларация. Борисов се среща с Джамбазки. Защо не покани и водачите на АТАКА и НФСБ“, г-н Джамбазки е наречен „поддръжник на Истанбулската конвенция“, което твърдение само по себе си е клевета, уронваща престижа му като кандидат, тъй като общоизвестен е фактът за отрицателната му позиция по конвенцията. Посочва се, че от 0:20 до 0:30 минута на репортажа се излагат твърдения със следното съдържание: „Водачът на евролистата на ВМРО, спестил 1 милион от досегашната си толерантна към Истанбулската конвенция дейност – Ангел Джамбазки“, което заблуждава общественото мнение поради недостоверността на казаното в репортажа.

Във втория видеоматериал (репортаж) на 02.05.2019 г. се твърди, че излъчената в него информация е взета от сайт за фалшиви новини informiran.net и че телевизия „Алфа“ с голяма убедителност ги повтаря пред своите зрители, и по-конкретно с твърденията: „Ангел Джамбазки има тризонет на най-централната улица Шанз-Елизе в Париж, а имотът струва 9 милиона евро“, „паспортната мафия, с която ВМРО се е облажило“, „продажба на паспорти – 100 000 от 3 до 5000 евро, приходите били от 300 до 500 милиона евро“. В сигнала г-н Джамбазки твърди, че такъв имот никога не е бил закупуван от него, нито от негови близки. Счита, че с излъчените от телевизия „Алфа“ видеоматериали освен уронване на неговото добро име, чест и достойнство се опетнява името на политическата партия, тъй като в процеса на разследване на действията на Държавна агенция за българите в чужбина прокуратурата след извършена проверка ясно и категорично е заявила, че ПП „ВМРО – Българско национално движение“ не е участвала и няма нищо общо с порочната практика.

В сигнала се излагат твърдения за нарушения и на трети видеоматериал, излъчен на 04.05.2019 г. Според г-н Джамбазки в този репортаж телевизия „Алфа“ запознава своите зрители, че „водачът на листата на ВМРО Ангел Джамбазки носи стара ромска фамилия“, което не отговаря на истината. Твърди, че с това изявление от телевизия „Алфа“ се цели да се накърни доброто му име в качеството му на кандидат.

Моли Централната избирателна комисия да установи нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като телевизия „Алфа“ с излъчените репортажи е нарушила добрите нрави, уронила е честта и доброто име на кандидата за член на Европейския парламент от ПП „ВМРО – БНД“ Ангел Джамбазки. Също така моли ЦИК да постанови премахване на предаванията от телевизия „Алфа“, които накърняват доброто му име.

В Централната избирателна комисия е получено писмо с вх. №ЕП-20-262/22.05.2019 г. от СЕМ, в което са приложени видеоматериалите от посочените 3 броя материали на програма „Алфа ТВ“ на доставчика на медийни услуги ПП „Атака“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със сигнала и приложените към него видеоматериали и тези, получени от СЕМ на предаванията, излъчени по телевизия „Алфа“, намира за установено следното:

Сигналът е подаден от Ангел Чавдаров Джамбазки, регистриран с Решение № 194-ЕП от 23.04.2019 г. на ЦИК от листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“. Политическа партия „АТАКА“ е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. с Решение № 136-ЕП от 10.04.2019 г., а с Решение № 214-ЕП от 23.04.2019 г. на ЦИК е регистрирана кандидатската листа на партията.

Телевизия „Алфа“ е собственост на ПП „АТАКА“ и чрез нея партията излъчва и разпространява своите агитационни материали във връзка с предизборната кампания. Излъчените в телевизия „Алфа“ три репортажа и съответно публикувани на интернет сайта й представляват агитационни материали, тъй като в тях се съдържа призив за неподкрепа на кандидата и водач на кандидатската листа на ПП „ВМРО – БНД“ Ангел Джамбазки. Това се установява от съдържанието на излъчените видеоматериали на дати 30 април 2019 г., от 18:02 до 18:03 ч., 2 май 2019 г. от 18:21 до 18:22 ч., в предаването „Държавата днес“, и на 4 май 2019 г., от 12:16 до 12:18 ч., в „Новините в 12“, в които се съдържа информация за кандидата от листата на ПП „ВМРО – БНД“, в която се съдържат обидни квалификации и неверни данни, с които се правят политически внушения в негова вреда. Установява се, че в изявлението на излъчения на 30 април 2019 г. видеоматериал от 0:20 минута до 0:30 минута „Водачът на евролистата на ВМРО, спестил 1 милион от досегашната си толерантна към Истанбулската конвенция дейност – Ангел Джамбазки“, се съдържат неверни, обидни и заблуждаващи внушения във вреда на кандидата, които накърняват честта и доброто му име.

С твърдението, че Джамабзки е притежавал тризонет на „Шанз Елизе“ за 9 милиона евро от „продажбата на паспорти – 100 хиляди общо, всеки от които от 3 до 5 хиляди евро общо приходи от 300 до 500 милиона евро, която сума е от „паспортната мафия, с която ВМРО се е сближило“ в излъчения на 2 май 2019 г. видеоматериал по телевизия „Алфа“ се правят внушения във вреда на кандидата Джамбазки, целящи да уронят доброто му име и чест.

В излъчения на 4 май 2019 г. видеоматериал също се накърнява доброто име на кандидата Джамбазки с твърдението, че „носи стара ромска фамилия“.

Централната избирателна комисия приема, че в излъчените репортажи на 30 април, 2 май и 4 май 2019 г. в телевизия „Алфа“, представляващи агитационни материали на ПП „АТАКА“, се уронва доброто име и честта на кандидата и водач на листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Ангел Джамбазки, с което е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, с която се забранява използването им.

Централната избирателна комисия установи, че в агитационния материал, излъчен на 30.04.2019 г. в новините по телевизия „Алфа“ не се съдържа информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е престъпление, като недвусмислено и разбираемо послание в излъчените видеоматериали по телевизия „Алфа“.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че ПП „АТАКА“ в разрез с правилата за водене на предизборната кампания е нарушила разпоредбата на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК.

Предвид гореизложеното искането е основателно, поради което и на основание чл. 183, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК, извършено от Волен Николов Сидеров, в качеството му на представляващ ПП „АТАКА“, изразяващо се в разпространение на агитационен материал – видеоматериал, излъчен на 30.04.2019 г. в предаването „Държавата днес“ на телевизия „Алфа“, който не съдържа информация „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ като недвусмислено и разбираемо послание.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК, от Волен Николов Сидеров, в качеството му на представляващ ПП „АТАКА“, изразяващо се в разпространение на агитационни материали – видеоматериали, излъчени 30.04.2019г., 02.05.2019 г. в предаването „Държавата днес“ и на 04.05.2019 г. в предаването „Новините в 12“ по телевизия „Алфа“, които накърняват честта и доброто име на кандидата и водач на листата на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ Ангел Джамбазки.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт на Волен Николов Сидеров, ЕГН …, с адрес….., в качеството му на представляващ ПП „АТАКА“ за установените нарушения на ПП „АТАКА“.

ПОСТАНОВЯВА спиране на излъчването на видеоматериалите, излъчени на 30 април, 2 май и 4 май 2019 г. в телевизия „Алфа“ и премахването им от интернет сайта на телевизията – alfa.bg.

Решението в частта, с която се постановява спиране на излъчването на видеоматериалите в телевизия „Алфа“ и премахването им от интернет сайта на телевизията – alfa.bg подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

About De Fakto

Проверете също

Апелативна прокуратура – Пловдив разпореди комплексна проверка на оръжейните заводи в страната

Апелативната прокуратура в Пловдив разпореди да бъде извършена проверка по реда на надзора за законност …

Гешев: Някой е подвел министър Демерджиев, че прокуратурата е осуетила задържане на полицаите от Околовръстното

„Явно някой е подвел министъра на вътрешните работи и му е предоставил невярна информация“, така …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.