Последни новини
Home / Законът / Национална конференция в Бургас: Съдии и кадровици в дебат за мотивиране на решенията – накратко и веднага (допълнена)

Национална конференция в Бургас: Съдии и кадровици в дебат за мотивиране на решенията – накратко и веднага (допълнена)

Defakto.bg

Форумът приключи с искания за законови промени и сезиране на КС

С дебат за представяне на кратки мотиви веднага след произнасянето на съдебното решение започна първата Национална конференция „За ефективността на правосъдието“ в Бургас. За това информираха от ВСС, организатор на форума.

В нея участват над 110 съдии от цялата страна. Там са и председателят на ВАС Георги Чолаков,  Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Боряна Димитрова и Даниела Марчева от Съдийската колегия на ВСС, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова, и Георги Кузманов – членове на Прокурорската колегия . Всеки съдебен окръг е представен от председателите на  апелативни, окръжни и районни съдилища, както и до пет районни съдии, които да представят вижданията на колегите си в региона.

„Ние сме съдии и добре знаем, че наред с електронното правосъдие и въвеждането на технологиите, справянето с проблема „натовареност“ изисква насочване на усилия към разтоварване на съдиите от формализъм и бюрокрация. Достигането на подобна цел е в интерес на обществото и съответства на европейското разбиране за модерно правосъдие“, е бил изпратеният от представляващият ВСС Боян Магдалинчев приветствен адрес. Участниците са поздравени и от зам.-председателите на ВКС Светла Димитрова, Дария Проданова и Галина Захарова.

Модератори на форума са Боряна Димитрова и Даниела Марчева от ВСС.

От ВСС съобщават още:

„Независимо от официалния характер, форумът има изключително практическа насоченост и цели професионално обсъждане. Насочен е към първоинстанционното гражданско и наказателно правосъдие на ниво районен съд.

В първия модул се изследва възможността за произнасяне на кратки мотиви в съдебно заседание по дела, непредставляващи фактическа и правна сложност, подсъдни на районен съд.

Първият изказал се – Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, благоди на ВСС за организацията на събитието и възможността магистратите да поставят директно вълнуващите ги проблеми. Тя резюмира необходимостта от мотивиране на съдебните актове и възможността по определени категории правни спорове, съдът да излага кратки мотиви. В хода на този модул ще бъде предложен примерен модел за кратки мотиви на съдебни решения. Предвидено е обсъждане на съществуващите възможности и необходимост от законодетелни изменения в тази насока.

Втората част на конференцията се фокусира върху заповедното производство, като  целта е да се посочат проблемите и да се обсъдят предложения за промяна и постигане на по-голяма ефективност. Аспекти и детайли от правната уредба, водещи до идеен модел за преодоляване на съществуващите проблеми в заповедното производство, ще коментира проф. д-р Силви Чернев – преподавател по гражданско процесуално право в Бургаския свободен университет. Наред с предложенията за  доразвитие на заповедното производство, ще бъдат поставени на вниманието на съдиите и дискутирани предложенията за законодателни изменения, обсъждани и/или внесени в Народното събрание. Пред участниците ще бъде представен и проект за централизирана електронна обработка на заповедното производство, работен в момента от ВСС по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 на Структурния фонд.

Очаквания

Като краен резултат от Конференция се очаква:

– да се обобщят предложенията и становищата на съдиите по двете теми;

– те да се предложат на вниманието на по-горните инстанции, включително и най-вече на Върховен касационен съд, без чиято „санкция“ или „поощрение“ не би следвало да се развиват правни идеи;

– приемане на нов стандарт, съобразен с Конституцията и законите, относно произнасянето и писането на мотиви към съдебните актове по определени дела;

– да се отправят прагматични предложения за изменение на заповедното производство, които ВСС се ангажира да подкрепи максимално бързо по законния ред“.

Резултатите

Предложения за промени в ГПК

В първата част на форума бяха приети предложения за промени в чл. 236, ал. 2 от ГПК като се допълни с нов текст „По дела, които не съставляват фактическа и правна сложност, и при изцяло уважаване на молбите, съдът може да постанови решение в заседанието, в което са приключени устните състезания, като в мотивите си посочи само, че са налице нормативно предвидените предпоставки за уважаване на молбата“. Коментира се създаване на нова разпоредба към чл. 237 на ГПК “Съдебното решение при признание на иска не подлежи на обжалване“. Предлага се нова разпоредба и по отношение на първоинстанционните граждански дела: „Граждански дела, по които липсва фактическа и правна сложност, и с размяната на книжа са представени всички доказателства и, ако съдът приеме, че не е необходимо изслушването на страните, може да разгледа делото в закрито заседание, като предостави на страните възможност да представят писмени защити. Съдът разглежда и решава делото в закрито заседание и когато страните поискат това“.

Искане за сезиране на КС

Поискано бе да се сезира Конституционният съд относно необходимостта от тълкуване на нормата на чл. 121, ал. 4 на Конституцията на Република България относно кои съдебни актове са актове на правораздаване според смисъла на чл. 121, ал. 4 Конституцията. (Текстът на чл. 121, ал. 4 гласи: Актовете на правораздаването се мотивират)

На общите събрания на Гражданска и Търговска колегии на ВКС, и на ИВСС ще бъдат изпратени обобщените и безспорни предложения, ведно с „каталога“ на производствата, за становища. Направените от магистратите предложения за изменение на ГПК, включително и за въззиното производство, представено от Окръжен съд – Бургас, и коментарите по тях, ще бъдат предоставени на всички участници в Конференцията за изразяване на становище в срок до 20 юни.

Изменения в заповедното производство

Приветствани бяха предложенията на проф. д-р Силви Чернев – преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Бургаския свободен университет, за промени на правната уредба на заповедното производство, които позволяват неговото запазване и усъвършенстване, както и коментарите му във връзка с този институт.

Даниела Марчева – член на ВСС, представи проект за централизирана електронна обработка на заповедното производство, работен в момента от ВСС по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 на Структурния фонд. Тя акцентира, че електронното обработване на заповедните дела гарантира оптимално разпределение заетостта на съдилищата, а новите технологии осигуряват бързина на процеса на разпределянето им.

About De Fakto

Проверете също

Зам.министър Мария Павлова: Европейските делегирани прокурори сами избраха празната сграда на „Раковски“ 134

От Министерството на правосъдието обявиха, че европейските делегирани прокурори сами са избрали да бъдат настанени …

Военният министър забрани на военните алкохол и наркотици в служебното време

Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов издаде  заповед, с която се забранява в служебно време …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.