Последни новини
Home / Законът / След министъра, депутати се обидиха на Панов за критиките към законодателството

След министъра, депутати се обидиха на Панов за критиките към законодателството

Defakto.bg

Изслушването в правната комисия мина под звуците на Веселин Маринов и „Рожден ден!“

След министъра на правосъдието Данаил Кирилов разноцветни депутати също се засегнаха от критики на Лозан Панов към законотворчеството им. И, на свой ред, размахаха пръст (образно казано) на председателя на ВКС.

Случи се на заседание на правната парламентарна комисия, на което се изслушваха и гласуваха годишните доклади за работата на съдилищата, прокуратурата, ВСС, Инспектората за 2018 г. По този повод в сградата на бившия Партиен дом, където заседават комисиите на НС, бяха дошли Лозан Панов, Георги Чолаков, Сотир Цацаров, Боян Магдалинчев, Теодора Точкова и министър Кирилов.

А публиката се развесели от раздалите се насред заседанието песенни ритми зад прозорците. С пълна силна звучеше „Рожден ден!“ на Веселин Маринов – пускаха я група протестиращи отсреща. „Днес имаме ЧРД!“, репликира Йордан Цонев от ДПС. Не остана съмнение какво имаше предвид – рождения ден, и то годишнина (60 г.) на премиера Бойко Борисов.

Усмивки, олигарси и подозрения

Очакваното се случи. След като преди десетина дни пред ВСС правосъдният министър Кирилов безпрецедентно поиска Панов да си редактира доклада и да махне от него критиките към законодателството, а като алтернатива – кадровиците да не приемат документа, днес тази драма се пренесе в правната комисия.

В крайна сметка, депутатите приеха всички отчети, включително и този на Панов, но неговият реално бе на „особен режим“.

Данните от доклада са известни – констатира тенденции за намаляване на делата пред ВКС, но недостатъчно за върховен съд. Подчертава, че въпреки усилия на Съдийската колегия на ВСС проблемът с неравномерната натовареност на съдилищата остава нерешен. Спира се на проблемите със сградния фонд и вещите лица.

„Дразнещото“ за министър и народни избраници се оказаха обобщенията за законодателните реакции на тълкувателни решения на ВКС, стигнали включително до зачертаване на казаното от върховните съдии. И за други неудачи.

Днес Панов повтори част от тях. Един от сочените примери е поправката в НПК, забранила на съда публично да обявява постановените окончателни ефективни присъди, докато прокуратурата не разреши (чрез уведомление за тяхното изпълнение). Плюс факта, че заради тотален разнобой в прочита на това изискване, Пленумът на ВСС поиска автентично тълкуване от парламента, който не е реагирал до днес.

Друг пример е първото съвместно тълкувателно дело на трите колегии на ВКС за кръга на хората, които могат да потърсят обезщетение при смърт на близък, последвано от въвеждането на таван за тях от НС. И съпроводено с нападки срещу ВКС и предупреждения за катастрофални последици (за застрахователите).

Момент от заседанието

Трети пример е тълкувателното решение, че прекратяването на наказателното дело или окончателната оправдателна присъда са абсолютна пречка за осъществяване на гражданската конфискация. Отговорът бяха скорострелни законови промени, зачертаващи това тълкуване на ВКС. И откровени намеци, че върховният съд е действал в нечии интереси.

Правосъдният министър Кирилов реагира и днес. „С колебания поисках думата, защото има риск за превратно тълкуване и интерпретиране. Обект на спора ни с г-н Панов във ВСС бяха изразни средства, записани на страница 41 от предоставената ви стенограма, които касаят пряко законодателната дейност и някои от действията в 44-о НС (последваха цитати от стенограмата)….

Признавам, че в този дебат реагирах с емоцията и пристрастността на бивш парламентарист, още повече на фона на многото случаи, когато сме спирали законодателни инициативи, за да изчакаме тълкувателно решение на ВКС.

Не искам да приемате уточнението като подбуждане или пледоария да не се приема докладът. Поднасям извиненията си на всички действащи магистрати, но смятам, че не би трябвало докладите да се използват като инструмент за атаки, което не съответства на установените цели в закона и в Конституцията„.

Последваха изказвания.

Хамид Хамид (ДПС) обяви: „Ще подкрепим доклада, защото е доклад за работата на съдилищата, не на председателя на ВКС. Ще приемем с усмивка нападките на председателя към правната комисия. И няма да кажем и дума за това как някои тълкувателни решения изцяло съвпадат с интересите на определени олигарси„.

Християн Митев (Обединени патриоти) каза: „Ще подкрепя доклада… Но не смятам, че той трябва да се превръща в изразяване на политически позиции. Няма как да приема направените оценки, не само оценките към правната комисия, но и към всички депутати, че не познават и не зачитат функцията на ВКС да уеднаквява практиката. Това, че председателят на съда не споделя законодателните решения не изземва инициативата и правомощието на всеки народен представител. Не смятам, че с подобни нападки се подпомага инситтуционалния диалог. Както и смятам, че никой съдия, освен г-н Панов, не подкрепя тези констатации.

Мястото за изразяване на политически позиции е българският парламент след участие в избори. Не е работа на председател на ВКС да заема подобни позиции и да хвърля петно върху народните представители„.

Емил Димитров-Ревизоро (Обединени патриоти) използва прийома „обръщение“ към Данаил Кирилов: „Прочетох вашата заявка, г-н министър, че ще си подадете оставката, ако не отпадне мониторинга на ЕК. Никой не си е подал оставката заради нещо, което не е станало„. Нататък Ревизоро направи сравнение с „един истанбулски документ“. Заговори за „размисли и страсти“ на председателя на ВКС. И заключи: „Ще подкрепя доклада, но не и опита за политическа намеса“.

Далеч по-обрани в реакцията бяха от ГЕРБ. Димитър Лазаров посочи, че вижда подробна статистика за свършените дела, потвърдените актове, както и за отменените и изменените. И препоръча в следващия годишен доклад освен числа да има и анализ на причините за институционалната отмяна на съдебните актове.

Още в началото на дебата Филип Попов пък обяви, че БСП ще гласува „за“ всички доклади. Реплики от социалистите нямаше.

Панов също не се удържа от отговори:

От встъпването си на длъжността, преди повече повече от четири години и половина, съм работил с петима министри а правосъдието. До този момент не е имало министър, който на заседание на ВСС в процедура по приемане на годишен доклад да е искал той да не се приема. 

Докладът за работата на ВКС, който включва и тълкувателната дейност, е гласуван от съдиите от ВКС. 

Когато говорим за взаимодействие между властите, това не означава, че не може да има и колизия между тях. Ваше право е да се отнасяте критично към тълкувателната дейност на ВКС, но и съдиите имат право на критичност към законодателния процес. В този доклад няма нито политически изрази, нито политически послания, нито намек за лош институционален диалог„, каза председателят на ВКС.

Докладът на ВСС: Конкурси, реформи, гаранции за напредък

Оттам нататък обструкции към годишните доклади нямаше. Имаше само въпроси – към някои от тях.

Боян Магдалинчев

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев накратко отчете свършеното през 2018 г.

Посочи включително изработването на концепция за система за централизирана обработка на заповедните дела, направените от магистрати предложения за промени в ГПК, проблемите с реформата на военното правораздаване и инициираните от военни съдии изменения в НПК.

Спря се на решението на Пленума на ВСС от миналата година за закриване на 11 районни прокуратури и превръщането им в териториални отделения.

Отчете общо 50 обявени конкурса за административни ръководители в съдилищата и 44 в прокуратурата. Както и назначенията на 16 съдебни шефове и 15 прокурорски.

През 2018 г. са направени и общо 357 атестации на магистрати, както и 4 на бивши членове на ВСС.

Административното правосъдие – все по-високо оценено

Георги Чолаков

Председателят на ВАС Георги Чолаков заяви – това е първи доклад за мен на този пост и съм изключително доволен от работата през м.г. Аргументира се -оценката за работата на административните съдии е призната и от ЕС, като от четвърта се е изкачила на трета позиция в Информационното табло на Евросъюза.

Чолаков посочи и продължаваща голяма натовареност на върховните съдии от ВАС – 16 000 приключени дела.

Заяви и амбициозни намерения за тълкувателната дейност – тя ще е особено съсредоточена върху противоречията в окончателни решения на административните съдилища, след промените в АПК.

Удачи в НПК, успехи на Бюрото за защита

Сотир Цацаров

Главният прокурор Сотир Цацаров бе конструктивен, но и с чувство за хумор (тъкмо при неговото представяне отвън зазвуча Веселин Маринов). Като обеща да говори по-високо „с оглед революционната ситуация отвън“.

Извън статистиката главният прокурор, чийто мандат е на преваляне, засегна темата за реформата на военното правораздаване като неизбежна. Не даде рецепта, посочи два изхода – съкращаване на военните магистратури или разширяване на подсъдността им.

Цацаров акцентира на мащабните изменения в НПК, еднозначно – като резултатни и ефективни. В тази връзка напомни, че макар да са били атакувани от ВКС, те са издържали проверката на Конституционния съд. И атаките срещу разширената подсъдност на специализираното правосъдие са се оказали безпочвени. „Самият факт, че след тези промени отчитаме с 35 % по-малко върнати дела от съдилищата в сравнение с 2017 г., а общият процент на върнати дела от съда е стигнал над 3 %, показва, че промените работят. Те бяха за доброто на наказателното производство, на гражданите и на пострадалите“, обяви Цацаров.

Десислава Атанасова (ГЕРБ) поиска повече информация за дейността на Бюрото по защита към главния прокурор (което понякога арестува в съдебна зала, а и участва в повечето гръмки акции на спецпрокуратурата, но питането не засегна тези моменти).

Цацаров отговори, че с преминаването на структурата от Министерството на правосъдието към него е получил трийсетина служители. Било е ясно, че има нужда от промяна, а ританска експертиза е заключила, че това не е Бюро за защита, а „второ НСО“, с акцент върху личната въоръжена охрана на застрашени свидетели. След извършени законови промени през 2018 г. „програмата за защита вече не е програма за охрана, а за безпроблемно и анонимно ограждане на свидетелите било поради нова самоличност или среда, или след ревокиране в чужбина, което има своята цена. Вграждането е повече от успешно. Досега нямаме нито един инидент със защитен свидетел“, изтъкна главният прокурор.

Излезе с предложения за нови промени: на Бюрото за защита да се вмени и пазенето на застрашени прокурори и следователи, в момента контингент на специално звено към МП. А това звено да остане отговорно само за сигурността на застрашени съдии.

На въпрос какво става с бегълците от правосъдието, Цацаров каза, че измененията в законодателството са спомогнали за намаляването им и в момента неприведени в изпълнение са само 2 % от всички присъди.

Без погинали по давност дела

Теодора Точкова

При проверките на Инспектората през 2018 г. не са констатирани прекратени поради изтичане на асолютната давност наказателни дела, отчете главният инспектор Теодора Точкова.

Извършени са общо 61 проверки в органи на съдебната власт в петте апелативни района. Имало е 3 тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 1 проверка по самосезиране.

ИВСС е отправил 2 сигнала за уеднаквяване на съдебната практика и е изготвил становища по четири тълкувателни дела.

За първи път Инспекторатът е извършил и комплексни поверки на върховните съдилища и на националното следствие.

About De Fakto

Проверете също

Президентът връчи мандат на Асен Василев, кандидат за премиер на „Продължаваме промяната“

Очаквам адекватни решения и отстояване на националния интерес за изграждане на свободна, демократична, просперираща и …

В Съюза на юристите обсъждат как ефикасно да се усъвършенства конституционния модел на съдебната власт

В залата на Съюза на юристите се проведе публично обсъждане на референти модели на съдебната …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.