Последни новини
Home / Законът / Директива: Застраховка се изплаща и за щети настъпили от самозапалване на паркирани автомобили

Директива: Застраховка се изплаща и за щети настъпили от самозапалване на паркирани автомобили

Defakto.bg

Случай, в който превозно средство, паркирано повече от 24 часа в частен
гараж на сграда, се запалва и предизвиква пожар, причинен от електрическата
система на превозното средство и нанесъл вреди на тази сграда, се обхваща
от понятието „използване на превозни средства“ по смисъла на директивата
относно автомобилната застраховка „Гражданска отговорност“

През август 2013 г. паркирано в частния гараж на сграда превозно средство, което не е било
в движение от повече от 24 часа, се запалва и предизвиква вреди. Пожарът е причинен от
електрическата система на превозното средство. Собственикът на превозното средство е
сключил застраховка „Гражданска отговорност“ във връзка с използването на моторни
превозни средства с Línea Directa Aseguradora, S.A. (наричано по-нататък „Línea Directa“).
Сградата е застрахована към Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
(наричано по-нататък „Segurcaixa“) и собственикът получава обезщетение в размер на
44 704,34 EUR за вредите, причинени на сградата от пожара на превозното средство.

През март 2014 г. Segurcaixa предявява иск срещу Línea Directa, като претендира
последното да бъде осъдено да му възстанови изплатеното обезщетение, с мотива че
щетата е причинена от произшествие при използването на превозно средство, покрито от
автомобилната застраховка на превозното средство.  Първоинстанционният съд отхвърля
иска, но след въззивно обжалване Línea Directa е осъдено да изплати обезщетението,
претендирано от Segurcaixa, като съответният съд приема, че „случай на запалване на
временно паркирано в частен гараж превозно средство, когато причините за запалването са
в самото превозно средство и то е настъпило без намеса на трети лица“, представлява
произшествие при използването на превозно средство“ по смисъла на испанското право.
Línea Directa подава касационна жалба срещу това съдебно решение пред Tribunal Supremo
(Върховен съд, Испания). Тъй като има съмнения относно това как трябва да се тълкува
понятието „използване на превозни средства“ в директивата относно застраховката
„Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства1, този съд
решава да постави въпроси на Съда.
С днешното решение  Съдът приема, че понятието „използване на превозни
средства“ включва случаите, при които превозно средство, паркирано в частен гараж на
сграда, се запалва и предизвиква пожар, причинен от електрическата система на
превозното средство и нанася вреди на тази сграда, въпреки че превозното
средство не е местено повече от 24 часа преди избухването на пожара.

Съдът напомня, че понятието „използване на превозни средства“ е
самостоятелно понятие на правото на Съюза и неговото тълкуване не може да бъде
оставено на преценката на всяка държава членка.  Той подчертава също така, че целта за
защита на пострадалите от произшествия, предизвикани от тези превозни средства,

настойчиво е  е преследвана от законодателя на Съюза.

Отбелязва също, че  съгласно неговата практика2 понятието „използване на превозни
средства“ не обхваща само хипотезите на движение по пътищата, а всяко използване на
превозно средство в съответствие с обичайната му функция и по-специално всяко
използване на превозно средство като средство за транспорт.
От една страна, фактът, че участвалото в произшествие превозно средство не се е движело
към момента на настъпване на произшествието, сам по себе си не изключва възможността
използването на това превозно средство към този момент да е съобразено с функцията му
на средство за транспорт.  От друга страна, от нито една разпоредба на директивата не
следва, че задължението за сключване на застраховка и защитата, която това задължение
цели да осигури на пострадалите от произшествия, причинени от моторни превозни
средства, важат само за хипотезите на използване на такива превозни средства на
определени терени или пътища.
Така Съдът стига до извода, че обхватът на понятието „използване на превозни средства“
по смисъла на директивата не зависи от характеристиките на терена, на който се използва
това превозно средство, и по-специално от обстоятелството, че към момента на
произшествието съответното превозно средство е било спряно и се е намирало на паркинг.
При тези обстоятелства той приема, че паркирането и периодът, в който превозното
средство не се движи, са нормални и необходими етапи, присъщи за използването му
като средство за транспорт. Така превозното средство по принцип е използвано
съобразно с функцията му на средство за транспорт, когато е паркирано между две
придвижвания.
В случая Съдът счита, че паркирането на превозно средство в частен гараж
представлява използване съобразно с функцията на средство за транспорт. Този
извод не се опровергава от обстоятелството, че превозното средство е било паркирано
повече от 24 часа в този гараж, тъй като паркирането на превозно средство предполага,
че то ще бъде спряно, понякога за дълго, до следващото му придвижване.
Що се отнася до обстоятелството, че разглежданото произшествие е следствие от пожар,
причинен от електрическата система на превозно средство, Съдът приема, че след като
превозното средство, което е предизвикало пожара, отговаря на определението за
„превозно средство“ по смисъла на директивата, няма основание да се установява коя от
частите на посоченото превозно средство е предизвикала вредоносното събитие, нито да се
определят функциите, които изпълнява тази част.

Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор.
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда.
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с
подобен въпрос.

1 Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно
застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху
задължението за сключване на такава застраховка (ОВ L 263, 2009 г., стр. 11).

About De Fakto

Проверете също

Радев към множеството българи на Шипка: Обединени опазихте Трети март от посегателство и разсеяхте лепкавата политическа мъгла от костите на нашите предци

Десетки хиляди българи се събраха край Паметника на свободата по повод отбелязването на националния празник …

3 Март! От урва на урва и от век на век честваме славата му дивна като някой ек: Честит национален празник, българи! (снимки)

Честит национален празник, българи! Честваме 146 г.  от  Освобождението на България от турско робство. Поклон …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.