Последни новини
Home / Законът / В „Държавен вестник“: МП издаде нова наредба за охраната на съдии, прокурори и следователи

В „Държавен вестник“: МП издаде нова наредба за охраната на съдии, прокурори и следователи

Defakto.bg

Два вида мерки за пазене на застрашените магистрати

Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на съдии, прокурори и следователи на Министерството на правосъдието излезе днес в „Държавен вестник“.

Нормативният акт е нов, обсъждането му започна в мандата на правосъдния министър Цецка Цачева. Сега носи подписа на приемника й Данаил Кирилов. Досега правилата за пазенето на застрашените магистрати бяха описани в наредба от 2011 г. Новата нареда се издава след обширните промени в Закона за съдебната власт от 2016 г. и е съгласувана с ВСС.

До не толкова отдавна контингент на Главна дирекция „Охрана“ към МП бяха и застрашените свидетели, но след създаването на Бюро за защита към главния прокурор, вече то отговаря за свидетелите. Любопитното е, че на последното заседание на правната парламентарна комисия, при обсъждането на годишния доклад за дейността на прокуратурата през 2018-а Сотир Цацаров лансира идея към Бюрото по защита, като доказало ефективността си, да премине и охраната на прокурори и следователи. Но не и на съдиите, които да останат под опеката на главната дирекция в МП. Разграничението бе обяснено от Цацаров с предпазването от подозрения за институционално влияние върху съдиите. Засега обаче това са само намерения.

Кого ще пазят охранителите от ГДО

Техен контингент са съдиите, прокурорите и следователите, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Както и техните съпрузи, конкубини, низходящи (деца), възходящи (родители) и лицата, с които живеят в едно домакинство.

Обект на охрана могат да са и магистрати от други държави, които са в България. Или наши съдии, прокурори и следователи, изпратени служебно в чужбина.

Заплахата към магистрата може да бъде възприета лично, от други лица или от органи на местната и държавната власт, обяснява наредбата.

Обичайният ред за действие е, че при получаване на сигнал за заплаха административният ръководител на съответния съдия, прокурор, следовател в срок до 24 часа изготвя мотивирано предложение за поставянето на застрашения под охрана. Предложението се предава чрез главния директор на ГДО.

При „неотложни случаи“ охраната се осигурява незабавно от шефа на териториалното звено за охрана, в района на което работи застрашеният магистрат, като заповедта се издава от главния директор на ГДО. А процедурата се извървява пост фактум.

Задължително условие за поставянето под охрана е съгласието на застрашения, което се удостоверява с писмена декларация.

Ако става дума за мамолетни или непълнолетни деца, съгласието се дава от поне един техен законен представител.

При обичайния ред в петдневен срок от получаването на предложението за поставяне под охрана главният директор на ГДО изготвя до министъра на правосъдието мотивирано становище за осигуряването й или за отказ. Заповедтта за поставяне под охрана се подписва от министъра.

При поемането й се сключва споразумение, което няма характер на гражданскоправен договор по смисъла на ЗЗД. В него се уреждат също видът на охраната и правата и задълженията на страните.

Вариантите: Държавни бодигардове, видеонаблюдение, СОТ

Наредбата предвижда два вида охрана –  лична физическа охрана и охрана на жилището, като видът й се посочва в заповедта на министъра.
Личната физическа охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства, която може да бъде денонощна, за определени часове и за определени случаи„, пише в наредбата.
Държавният бодигард може да е един, може да са и екип от двама или повече, както и с един или повече автомобили.
Шефът на екипа съгласувано със застрашения магистрат изготвя план и го съгласува с главния директор.
В плана задължително се определят начинът на придвижване – пеша или с автомобил; конкретните задължения на всеки служител от екипа; действия при възникване на критична ситуация.
Според преценката на ръководителя държавните бодигардове са цивилни или с униформи. От шефа зависи и тяхното въоръжение и оборудването, което ползват.
Охраната на жилището на съдия, прокурор или следовател е дейност по защита от противоправни посегателства, която се осъществява от ГД „Охрана“ чрез физическа охрана и/или чрез охрана с технически средства„, се казва още в наредбата.
Физическата охрана на жилището може да бъде денонощна, за определени часове или за определени случаи.
Охраната на жилището с технически средства може да включва сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и система за контрол на достъпа.
Съвет за охрана
Със заповед на министъра на правосъдието се създава Съвет за охрана на застрашени съдии, прокурори и следователи.
В съвета влизат ресорния заместник-министър на правосъдието, главния директор на ГДО, ръководителя на териториално звено „Охрана“ по месторабота на застрашеното лице и началника на отдел и началника на сектор в ГДО. Председател е зам.-министърът.
Съветът за охрана взима решения за: степента на застрашеност; осигуряване на охрана или отказ; вида и мерките за охрана;
прекратяване на охраната – при отпадане на заплахата, отттегляне на съгласието на охфранявания и др.
Съветът за охрана заседава най-малко веднъж на три месеца в периода на охраната. Решенията му се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
Членовете на Съвета за охрана трябва да имат нужния достъп до класифицирана информация.

About De Fakto

Проверете също

Мария Павлова, зам. главен прокурор ще ръководи общо звено срещу изборни нарушения

  Изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов, вътрешният министър Калин Стоянов и …

Обреченият избор на 11 – те от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи

Миналата седмица Koнcтитyциoнният cъд  отклони искането на бившия главен прокурор Иван Гешев срещу „анулирания“ избор …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

11 − seven =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.