Последни новини
Home / Законът / Тръгва конкурс за 44 съдии по вписванията в страната

Тръгва конкурс за 44 съдии по вписванията в страната

Defakto.bg

Със заповед на министъра на правосъдието Данаил Кирилов е насрочен конкурс за длъжността „съдия по вписванията“, съобщиха от МП. Предстои обнародването й в „Държавен вестник“.

Вакантните места са 44, като са разпределени в общо 36 районни съдилища в цялата страна, включително в София (4 длъжности), Пловдив (2 длъжности), Бургас (3 длъжности).

Изискванията за съдиите по вписванията са като за магистратите – да са само български граждани, да са завършили „Право“ и  издържали изпит за правоспособност, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление (въпреки реабилитацията), както и да не страдат от психически заболявания.

Кандидатите могат да подават заявленията си за участие в 14-дневен срок след обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. Един кандидат може да посочи максимум като желания максимум два съдебни района. За явяването се плаща държавна такса от 50 лева.

Конкурсът ще състои от писмен и устен изпит. На него се проверяват знанията на претендентите по ЗСВ, ГПК, ДОПК, Семейния кодекс, Закона за наследството, Търговския закон, ЗЗД, ЗУТ и други.

Писменият изпит е  насрочен за 15 септември в сградата на МП. До устен изпит ще бъдат допуснати само получилите минимум 4,50 на писмения. А в класирането ще участват кандидатите, достигнали поне 4,00 на устното препитване.

About De Fakto

Проверете също

Да 21 октомври ВКС приема заявления за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия

До 21.10.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор …

Министър Зарков решава проблеми, поставени от синдикати на затворите

Какво бе направено и какво предстои в социалния диалог между синдикати и Министерството на правосъдието …

2 коментара

 1. Калина

  Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2019г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2019г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 530 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и 2013г. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени.Темите са развити лично от екип юристи с дългогодишен юридически стаж.За контакти тел.0884922881 email:[email protected]

 2. Колеги, има организиран подготвителен курс за конкурса за съдии по вписванията. Копирам Ви инфото:

  НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР
  „ТЕМИДА“

  организира обучителен семинар на тема

  ВПИСВАНИЯТА ПО ВЕЩНОТО ПРАВО

  на 7 септември 2019 г. (събота) в Конферентен център към „Бизнес Хотел Пловдив“, гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
  Начало – 10.30 ч. Край – 17.00 ч.

  Лектор: адв. д-р ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ
  Ивайло Василев е адвокат от АК-Пловдив, преподавател по вещно право в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор по гражданско и семейно право. Автор е на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“. Лектор в семинари по въпросите на вписванията по вещното право, автор на правни анализи в научни сборници и в периодичния правен печат.

  Такса за един участник: 120 лв.
  Плащането се извършва чрез банков превод по следната сметка:
  „Уникредит Булбанк“ АД
  IBAN: BG32UNCR70001523042763
  BIC: UNCRBGSF
  Титуляр: Национален семинарен център „Темида“
  Таксата се заплаща по банков път до три дни след подаване на заявка за участие. Тя включва помощни учебни материали за семинара, възможност за задаване на въпроси към лектора, кафе пауза, минерална вода. При отказ от участие таксата не се възстановява.

  Записване за участие:
  Участникът трябва да изпрати имейл на [email protected] като посочи трите си имена, адрес и телефон за кореспонденция, както и данни за издаване на фактура, ако желае да получи такава. След получаване на имейла се изпраща съобщение с потвърждение, че участникът е записан за семинара. За повече информация, може да се свържете с нас на горепосочения имейл или на тел.: 0896733134.

  На всички участници се предоставя сертификат за участие.

  Участниците в семинара имат възможност да подават предварителни въпроси към лектора до дата 3 септември 2019 г. на имейл: [email protected]

  Молим да вземете предвид, че местата за семинара са ограничени до 25. При запълване на капацитета на конферентния център организаторите имат право да откажат приемане на подадени заявки за участие.

  За удобно настаняване при нощувки ние препоръчване:
  „Бизнес Хотел Пловдив“,
  гр. Пловдив, кв. Съдийски, ул. „Найчо Цанов“ № 11
  http://www.businesshotelplovdiv.com/
  Телефони
  +359 32 270 370
  +359 878 270 301

  ПРОГРАМА

  Първи панел – от 10,30 до 12,00 часа
  ПОНЯТИЕ ЗА ВПИСВАНЕ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВПИСВАНЕ. ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА. ПУБЛИЧНОСТ НА ВПИСВАНЕТО. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА НА СПРАВКИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ТЕЖЕСТИ
  Понятие за вписване – вписването като юридически факт, видове действие на вписването, времево действие на вписването.
  Общи положения в производството по вписване – персонална и реална система на вписване, приложение на общите правила на охранителните производства по ГПК към производството по вписване, общи и специални процесуални правила при вписване на актове.
  Отказ на съдията по вписванията – съдебна практика на ВКС по приложение на чл. 32а от Правилника за вписванията след постановяване на ТР № 7 от 2013г. на ОСГТК на ВКС, процедура по обжалване на отказа, правни последици при потвърждаване или отмяна на отказа.
  Публичност на вписването – съдържание на принципа, проблемът с противоречивата или неправилна съдебна практика на ВКС относно тълкуване на чл. 1 ПВ и чл. 8, ал. 1 ЗКИР в светлината на въпроса за добросъвестността на всички трети лица.
  Доказателствена сила на справките и удостоверенията – основно значение на справките за гражданския и търговски оборот, практически аспекти на справките и удостоверенията в съдебния процес.

  Обедна почивка – от 12,00 до 13,30 часа

  Втори панел – от 13,30 до 15,00 часа
  ВПИСВАНЕ НА НАЕМИ, АРЕНДИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ
  Вписване на наеми и аренди в земеделието – вписване на наеми, особености при приложението на чл. 237, ал. 1 ЗЗД, вписване на аренди в земеделието, вписване на прекратяване на аренди в земеделието, ТР от 20.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС.
  Правно значение на вписването на искови молби – особености в производството по вписване, връщане на исковата молба според ТР от 19.07.2010г. на ОСГК на ВКС, разграничителен критерий за определяне на вида на действие на вписването.
  Вписване на искови молби с оповестително-защитно действие – видове, ефект на противопоставимост спрямо трети лица, добросъвестността на третите лица и значението й за възникване на действие на вписването.
  Вписване и отбелязване на съдебното решение – правно значение на отбелязването на съдебното решение към вписаната искова молба, срок за отбелязване и последици от пропускането му, вписване на съдебното решение и правни последици за правоимащото лице по вписания акт.

  Кафе пауза – от 15,00 до 15,30 часа

  Трети панел – от 15,30 до 17,00 часа
  ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНИ, ИПОТЕКИ И ДОГОВОРИ ЗА ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
  Вписване на възбрани – същност на възбраната, фактически състав, противопоставимост спрямо трети лица, значение на възбраната за купувача на недвижим имот, заличаване на възбраните след публична продан на имот в светлината на ТР от 10.07.2018г. на ОСГТК на ВКС.
  Вписване на ипотеки – видове ипотеки, фактически състав, противопоставимост спрямо трети лица, вторични вписвания на актове по чл. 171 ЗЗД, подновяване и ново вписване на ипотеката, проблемът с противоречивата съдебна практика на ВКС по тълкуване и прилагане на чл. 179, ал. 3 ЗЗД.
  Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие – фактически състав за възникване на противопоставимостта спрямо трети лица, правни последици от вписване на пристъпване към изпълнение, времево действие на вписването, подновяване и ново вписване на особения залог, значение на вписването при изготвяне на разпределение, значение на вписването за купувача на имот и необходимите действия, които трябва да се извършат от нотариуса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.