Последни новини
Home / Казуси / Пътниците на отменени полети имат право да си искат парите или от туроператора, или от въздушния превозвач, не и от двамата

Пътниците на отменени полети имат право да си искат парите или от туроператора, или от въздушния превозвач, не и от двамата

Defakto.bg

Пътниците, които имат право да поискат от своя туроператор да им възстанови стойността на самолетните билети, не могат да искат възстановяване и от въздушния превозвач
Подобно  кумулиране би довело до  неоправдана свръхзащита на пътниците в ущърб на въздушния превозвач, обяви Съдът на ЕС в сряда.

 

Историята

На 19 март 2015 г. три лица резервират от Hellas Travel, установена в Нидерландия туристическа агенция, двупосочни полети между Елде (Нидерландия) и Корфу (Гърция). Полетите са част от „пакетно туристическо пътуване“, чиято цена е платена на Hellas Travel.
Полетите е трябвало да бъдат извършени от Aegean Airlines, установено в Гърция дружество, което за целта сключва договор с G.S. Charter Aviation Services, установено в Кипър дружество: Aegaen Airlines предоставя на разположение на G.S. Aviation Services определен брой места срещу заплащане на чартърната цена. Впоследствие G.S. Charter препродава тези места на трети лица, сред които Hellas Travel.

Няколко дни преди уговорената дата на тръгване обаче Hellas Travel уведомява тримата пътници, че пътуването им е отменено. Всъщност поради невъзможността да получи предварително договорената с Hellas Travel цена, Aegean Airlines  решило да не извършва полети до и от Корфу. На 3 август 2016 г. Hellas Travel е обявено в несъстоятелност. Дружеството не е възстановило цената на самолетните билети на тримата пътници.

Те сезират Първоинстанционен съд Северна Нидерландия, който осъжда въздушния превозвач Aegean Airlines да им изплати обезщетение във фиксиран размер за отмяната на полета по силата на Регламент № 261/2004 относно правата на пътниците1.
Този съд обаче не се произнася по искането за възстановяване на стойността на самолетните билети. По този въпрос той отправя запитване до Съда с искане да се  установи дали пътник, който има право да поиска от своя туроператор да му възстанови стойността на самолетния билет въз основа на Директивата относно пакетните туристически пътувания,2 може да иска възстановяване на стойността на този билет от въздушния превозвач въз основа на Регламента относно правата на пътниците.

Решението

В постановеното днес решение Съдът подчертава, че е достатъчно да съществува право на възстановяване въз основа на Директивата относно пакетните туристически пътувания, за да се изключи възможността пътник, чийто полет е част от туристически пакет, да поиска възстановяване на стойността на билета от опериращия въздушен превозвач въз основа на Регламента относно правата на пътниците.

Съдът приема, че макар законодателят на Съюза да не е искал изцяло да изключи от приложното поле на Регламента относно правата на пътниците пътниците, чийто полет е
част от туристически пакет, той все пак е искал по отношение на тях да продължи да действа  достатъчната закрила система, въведена по-рано с Директивата относно пакетните туристически пътувания.

От това следва, че правото на възстановяване на стойността на билета въз основа на  Регламента не може да се кумулира с правото на възстановяване на стойността на билета
въз основа на Директивата. Такова кумулиране може да доведе до неоправдана свръхзащита на съответния пътник в ущърб на опериращия въздушен превозвач, който може да се окаже длъжен да поеме частично отговорността на туроператора.
Този извод важи и когато туроператорът е във финансова невъзможност да възстанови стойността на билета и не е предприел никакви мерки, за да гарантира това възстановяване. В този контекст Съдът подчертава, че Директивата предвижда по- специално, че туроператорът трябва да предостави достатъчно гаранции за възстановяването на платените средства в случай на неплатежоспособност или несъстоятелност.

Съдът припомня и своята практика, че национална правна уредба транспонира правилно предвидените в Директивата задължения само ако тя ефективно гарантира на пътниците възстановяването на всички платени от тях средства в случай на неплатежоспособност на туроператора. В противен случай, засегнатият пътник при всички положения има право да предяви иск за отговорност срещу съответната държава членка за причинените му в резултат на нарушение на правото на Съюза вреди.

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
2 Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки (ОВ L 158, 1990 г., стр. 59; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 9, стр. 248).

About De Fakto

Проверете също

Съдия Васил Петров: Издръжка на дете в брачен договор,  допустимо определяне и ред за присъждане*

Д-р Васил Петров,  съдия в Софийския районен съд   1.Увод Семейният кодекс от 2009 г. …

Родителите на деца, върнати от училище и градина вкл. и заради карантина, имат право на болничен

Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.