Последни новини
Home / Без категория / Кой авиопревозвач заплаща обезщетение при закъснение на свързан полет

Кой авиопревозвач заплаща обезщетение при закъснение на свързан полет

Defakto.bg

Директно свързани полети с начален пункт на излитане от една държава
членка, с краен пункт на кацане в трета държава, с преминаване през друга
трета държава, за които е била направена една-единствена резервация:
опериращият въздушен превозвач, който е извършил първия полет, трябва да
предостави обезщетение на пътниците, чийто втори полет, извършен от
въздушен превозвач извън Общността, е пристигнал с голямо закъснение.

Това гласи прессъобщение на  Съда на ЕС за решение по дело № Решение по дело C-502/18
CS и др./České aerolinie a.s.

Казусът:
Единадесет пътници са направили чрез чешкия въздушен превозвач České aerolinie една-
единствена резервация за полет от Прага (Чешка република) до Банкок (Тайланд) през Абу
Даби (Обединени арабски емирства). Първият полет от този директно свързан полет,
изпълняван от České aerolinie от Прага до Абу Даби, е извършен съгласно графика на
полета и е пристигнал навреме в Абу Даби. За сметка на това вторият полет, от Абу Даби до
Банкок, изпълняван в рамките на споразумение за съвместно опериране от Etihad Airways,
което не е въздушен превозвач от Общността, е пристигнал с 488 минути закъснение.
Такова закъснение, което надхвърля три часа, може да предостави право на обезщетение
на пътниците на основание на регламента за правата на пътниците във въздушния
транспорт1.
Пътниците са предявили пред чешки съдилища искове срещу České aerolinie, с които искат
да им бъде предоставено предвиденото в този регламент обезщетение. České aerolinie
обаче оспорва основателността на тези искове пред посочените съдилища, като твърди, че
не може да бъде подведено под отговорност за закъснението на полета от Абу Даби до
Банкок, тъй като той е бил извършен от друг въздушен превозвач.Сезиран в производство по обжалване,

Градският съд в Прага е поискал от Съда да установи дали České aerolinie е длъжно да

плати обезщетение съгласно посочения регламент.

Решението

В постановеното днес решение Съдът най-напред напомня, е полет, който се състои от
един или повече свързани полета, за които е направена една-единствена резервация,
съставлява едно цяло за целите на правото на обезщетение на пътниците, предвидено в
посочения регламент2. Така свързан полет, при който първият полет е извършен от летище,
намиращо се на територията на държава членка, в случая Прага, попада в приложното поле
на регламента, дори ако вторият полет от този директно свързан полет е извършен от
превозвач извън Общността с начален пункт на излитане и краен пункт на кацане в трета
държава извън Европейския съюз.
Относно въпроса дали České aerolinie — въздушният превозвач, който е извършил първия
полет от директно свързания полет — може да носи отговорност за изплащането на
обезщетение, което се дължи в случай на голямо закъснение при пристигането на втория,
извършен от Etihad Airways, полет от горепосочения полет, Съдът приема, че съгласно
посочения регламент задължение за обезщетение има само по отношение на опериращия
въздушен превозвач на съответния полет. Във връзка с това Съдът отбелязва, че за да
може един въздушен превозвач да бъде квалифициран като опериращ въздушен
превозвач, по-специално трябва да се докаже, че този въздушен превозвач действително е
извършил въпросния полет. Тъй като обаче České aerolinie действително е извършило полет
в рамките на договора за превоз, сключен със засегнатите пътници, то може да бъде
квалифицирано като опериращ въздушен превозвач.
Следователно Съдът приема, че с оглед на обстоятелствата по настоящото дело České
aerolinie по принцип дължи предвиденото в посочения регламент обезщетение поради
голямо закъснение при пристигането на директно свързан полет до Банкок,
независимо от факта, че това голямо закъснение е настъпило при втория полет от
Абу Даби до Банкок, за който е отговорен Etihad Airways.  В този смисъл Съдът подчертава,

че в рамките на полети с един или няколко свързани полети, за
които е направена една-единствена резервация, опериращият въздушен превозвач,
извършил първия полет, не може да се оправдава с довода за лошо извършване на
последващия полет, изпълнен от друг въздушен превозвач.
Накрая, Съдът припомня, че с посочения регламент на опериращия въздушен превозвач,
който трябва да плати обезщетение в полза на пътниците поради голямо закъснение на
директно свързан полет, за който е направена една-единствена резервация, за частта, която
е извършена от друг превозвач в рамките на споразумение за съвместно опериране, се
предоставя право да предяви иск срещу последния, за да получи обезщетение за тази
финансова тежест.

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или
голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).
2 Решение на Съда от 31 май 2018 г., Wegener, (C-537/17), вж. също прессъобщение 77/18.

Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на
правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор.
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда.
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с
подобен въпрос.

About De Fakto

Проверете също

Пълна дигитализация на имотния регистър, предлага законопроект на МП, публикуван за обсъждане

Осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията, чрез създаване на …

След конкурс, повишиха девет съдии в окръжните съдилища – търговска колегия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши  класираните магистрати в  конкурс за окръжните съдилища – …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.