Последни новини
Home / Законът / Теодора Точкова: Неназован служител с икономическо образование не е „изчистил“ данните на Тодорова

Теодора Точкова: Неназован служител с икономическо образование не е „изчистил“ данните на Тодорова

Defakto.bg

Лозан Панов: Това обяснение не е достатъчно!

Неназован служител на Инспектората към ВСС с икономическо образование е виновен за публикуването на личните данни на съдия Мирослава Тодорова и на нейното семейство, тъй като не ги е „изчистил“. Става дума категорично за пропуск, а не за тенденциозно отношение към съдия Тодорова – това заявява главният съдебен инспектор Теодора Точкова в становище, изпратено да Съдийската колегия на ВСС. То бе препратено и на медиите.

Поводът е искането на Лозан Панов за изслушване на Точкова и получаване на ясни и подробни обяснения както за „изтичането“ на ЕГН-тата на съдийката, съпруга й и непълнолетния им син, на данните от нейната лична карта и на адреса на семейството, така и за говорящото заглавие на „неизчистения“ файл: „NE SE CHISTIIIII“.  Още повече предвид факта, че други декларации на магистрати с незаличени данни не е известно да има.

Съдийската колегия на ВСС включи искането на Панов в днешния си дневен ред. Оказа се също, че Теодора Точкова е в отпуска и очевидно няма да дойде на заседанието. От съобщение на Инспектората от миналата седмица, след гръмването на скандала, е известно, че там се извършва проверка за станалото.

Пред журналисти в началото на деня Лозан Панов бе категоричен – изпратената писмена позиция на главния инспектор не е достатъчна и не отговаря на основните въпроси. Включително и защо след като „проблемът“ с декларацията на Мирослава Тодорова е бил забелязан, тя е била публикувана. И още – съдебният съвет е дъжен да реагира, иначе станалото може да се повтори.

Позицията на Теодора Точкова (с незначителни съкращения):

С публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на съдия  Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г ал. 1 т. 1 ЗСВ, достъпен чрез интернет страницата на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работния файл.

Съгласно моя Заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ да се извършва след анонимизиране и заличаване на личните данни в тях и заличаване на данните в случаите по чл. 175б, ал. 7 ЗСВ, съгласно Закона за защита на личните данни и становище на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-9019/2014 г.

Анонимизирането и заличаването на личните данни, и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС – съобразно разпределените им за проверка декларации.

Със същата заповед е разпоредено в срок до 14 дни преди изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС в електронен вид (архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование), чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки. Не по-късно от изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ, началникът на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС, съгласно цитираната заповед.

В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата, като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г. Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – „не се чисти“, указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти /заличи/ личните данни. Препратката „не се чисти“ би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното изчистване /заличаване/.

Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни преди да предадат декларациите за публикуване да заличат съдържащите се в тях лични данни, т. е. да ги „изчистят“.

На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование, който след като изчисти файла на декларацията от личните данни го записва в окончателен /заличен/ вид. След като изчисти съдържанието и запише всички декларации, подлежащи на публикуване и разпределени му за проверка, ги запазва в архивен файл, който подписва с персоналния си квалифициран електронен подпис. Експертът поставя подписания архивен файл в създадената за целта мрежова директория, до която имат достъп само той и началника на отдел „Компютърно – информационна сигурност“.

Поради това, че декларациите се попълват от магистратите на различни версии на програмния продукт Майкрософт ексел, запазват се с маркирани различни опции за съхранение, както и поради това, че се записват с използването на различни програмни средства и на различни видове носители, някои от предадените в ИВСС файлове на декларации могат да бъдат отворени и прочетени, но не могат да бъдат редактирани по стандартен начин, а именно без използване на допълнителни настройки в програмния продукт. Такива файлове обикновено се отварят в  „Защитен изглед“ или се отварят в режим „Маркиран като завършен“, което не позволява редактиране, а оттам и ръчното заличаване на данни. Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни. Така предадените изчистени файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от Майкрософт ексел в преносим формат на документи –pdf.

Видно от хронологията на действията, свързани с техническите проблеми, които възникват при заличаването на данните в декларациите, се обяснява отметката, която е използвал и експертът при наименоването на файла  с декларацията на съдия Тодорова („не се чисти“). Т. е. в случая няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем. Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим „Маркиран като завършен“ в програмния продукт Excel.

Независимо, че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим „Маркиран като завършен“ от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид.

Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това, поднасям извиненията си.

Лозан Панов: Не ме убеждават, че няма тенденциозност!

„От това, което е публикувано и това, което е изпратено към нас, поне за мен не става ясно как се е случило точно това „изтичане“ н данни и то точно на конкретния магистрат Мирослава Тодорова.

Въпросът е изключително важен, защото се съдържа елемент на тенденциозност. Как се случва точно на този магистрат, който преди време беше проверяван, точно на този магистрат, който не получи един ден по-рано адекватно оценяване на труда си… Да припомня, че това е съдия с изявена позиция. И нееднократно е ставала обект на нападки от страна на главния прокурор – включително по негов сигнал бе извършена проверка на Инспекторатът, рефлектирала върху цялата й дейност в Софийски районен съд (където Мирослава Тодорова бе понижена като наказание от предния ВСС. А на базата на сигнала на Сотир Цацаров срещу нея започна ново дисциплинарно дело, приключило безславно – б.р.).

От позицията на главния инспектор не разбирам – ако незаличаването на данните на съдия Тодорова е забелязан проблем и той е бил маркиран – независимо дали от служител с икономическо образование или с друго, защо не е била направена  следващата стъпка – заличаване на данните?!

About De Fakto

Проверете също

Национална конференция: От медиацията всички печелят – и страните по делата, и правораздаването, каза министър Зарков

Медиацията може да се окаже ситуация, в която всички печелят – системата на правораздаването, хората, …

Българка е екстрадирана в САЩ по обвинение за криптоизмамата „УанКойн“ (допълнена)

Българката Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ и ѝ е повдигнато обвинение във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 − two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.