Последни новини
Home / Законът / Адвокати от ФОБА протестират срещу частичните промени в Закона за адвокатура

Адвокати от ФОБА протестират срещу частичните промени в Закона за адвокатура

Defakto.bg

В писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева, шефовете на парламентарните групи и Висшия адвокатски съвет,  237 адвокати от ФОБА изразяват остро недоволство от частичните промени в Закона за адвокатурата, който  ВАдС прие преди седмица.  Адвокатите предупреждават, че ако законопроектът бъде внесен чрез народните представители, те като представители на свободна и самоуправляваща се общност, ще бъдат  принудени да сезират ЕК и международните правни и адвокатски организации за опасното посегателство срещу конституционно и международно уредения статут на адвокатската професия.

В съобщение до медиите се посочва, че  на свое заседание от 19. 07.2019 г., в нарушение на решение на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС), Висшият адвокатски съвет е приел частичен законопроект за изменение и допълнение на Закона за Адвокатурата.   Това е станало въпреки решението на  най-висшият орган на адвокатурата от февруари ВАдвС да не предлага на Народното събрание частичен законопроект, а да започне процедура по изготвяне на проект за изцяло нов Закон за Адвокатурата. Отхвърленият частичен законопроект е бил „изготвен в условията на пълна непрозрачност и при тотално незачитане на становищата и предложенията на отделни адвокати и адвокатски съвети от цялата страна“, твърдят  свободните адвокати.

Те се  обявяват срещу  засилените правомощия на  ръководните и дисциплинарни органи на адвокатурата и  практически се премахнатия  съдебен  контрол върху актовете на Висшия адвокатски съвет, адвокатските съвети и дисциплинарните съдилища.   От ФОБА протестират и срещу въвеждането на  процедура по повторно вписване, след изтърпяване на дисциплинарно наказание,  при която изцяло по субективни критерии и преценка ще бъдат преценявани  нравствените качества на наказаните адвокати от органите, наложили наказанието и др.

Ето и цялото писмо, изпратено в Народното събрание: 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Обръщаме се към Вас с дълбока загриженост от случващото се в Адвокатурата, където група наши колеги, наричащи себе си „ръководство“ и избрани на делегатски принцип във Висшия Адвокатски съвет (ВАдвС) правят опит да ликвидират конституционната постановка за адвокатското самоуправление. На свое редовно заседание, проведено на 19.07.2019 г., част от този състав на ВАдвС прие частичен законопроект за изменение и допълнение на Закона за Адвокатурата, въпреки решението от м.февруари на висшия ни орган – Общото събрание на адвокатите от страната /ОСАС/ да не го прави, а да започне процедура по изготвяне на проект за изцяло нов закон за Адвокатурата. Идеите и постановките на частичния законопроект, изготвен в условията на пълна непрозрачност и при тотално незачитане становището и предложенията на адвокати и адвокатски съвети от цялата страна, бяха отхвърлени в дискусията и гласуването на ОСАС от делегатите, представляващи всички адвокати в България.

Само три месеца по-късно обаче, вместо да се съобрази с тяхната воля, както изисква логиката и нормата за адвокатското самоуправление, „висшите ни колеги“ отложиха за „светлото бъдеще“ работата по подготовката на нов законопроект и си приеха удобни за тях поправки и изменения, които обслужват интересите на тясна прослойка колеги, избрани в ръководните ни органи, и нямащи нищо общо с истинските проблеми и модерни решения в полза на цялата адвокатура, а оттам и с правата и интересите на всички български граждани, които ние обслужваме и представляваме пред държавните органи. Тези наши колеги, облечени в пълна и безусловна власт и не попадащи под никаква форма на контрол за техните действия и актове, целят най-общо следното с предлаганите промени:

– засилване на правомощията на така наречените ръководни и дисциплинарни органи на адвокатурата, увеличаване на управленските им мандати и пълна безотчетност за техните действия и актове;

– свеждане съдебния контрол върху актовете на Висшия адвокатски съвет, адвокатските съвети и дисциплинарните съдилища до минимум чрез още по-голямото му ограничаване. Липсата на съдебен контрол и в сега действащия Закон за адвокатурата е в грубо противоречие с Конституцията, ЕКЗПЧОС и ПЕС, а ограничаването му задълбочава още повече тези противоречия.  Това ограничаване засяга по значим и опасен начин не само правата на адвокатите, чрез спиране на права по напълно субективен критерий, но най-вече на гражданите, които ще бъдат лишени от ефективна адвокатска защита.

– Пълно ликвидиране на адвокатското самоуправление, доколкото и малкото решения, които ОСАС взима по закон, ще станат напълно пожелателни за ВАдвС, а решенията на избрания от ОСАС изпълнителен орган придобиват абсолютно задължителен и безусловен характер за всички органи на адвокатурата, като така този орган се превръща в безконтролен ръководен и санкциониращ властелин в свободната адвокатура!

– Задълбочаващ се порок при изборите в Адвокатурата, като т.нар. делегатски принцип /един делегат на 40 редовно отчетени адвокати/ продължава да заменя принципа „един адвокат – един глас“, с цел избиране на удобно за номенклатурата висше ръководство.

– Електронното гласуване и електронният достъп до адвокатски регистри и услуги остават мираж в XXI век, в който всичко в Европа вече се случва по електронен път. Дори магистратите вече гласуват електронно за своите представители във ВСС!

– Дисциплинарните производства между колеги се превръщат все повече във форма на инквизиционен процес, осъществяван от незаконно формирани дисциплинарни състави, които по същество са си извънредни юрисдикции, по неустановен процесуален ред и правила. Пълно ликвидиране на съдебния контрол върху актовете на тези състави и създаване на интензивна възможност за съществено нарушаване на граждански права чрез спиране достъпа до упражняване на професията.

– Абсурдна процедура по последващо вписване, след изтърпяване на дисциплинарно наказание, при която изцяло по субективни критерии и преценка на адвокатите, предложили откриване на дисциплинарната процедура, ще се преценяват нравствените качества на наказаните адвокати. По този начин се рискува неудобни за някого колеги да останат завинаги без правата си да упражняват своята професия.

– С промените не се решават спешни проблеми като регламентирането на адвокатската дейност, разширяването на правомощията на ОСАС и се пренебрегва проблемът с противоречащата на ПЕС и СЕС обща забрана за рекламна дейност за адвокатите, която вече е довела до наказателни процедури в други държави от ЕС.

Ако този законопроект бъде внесен чрез Вас, като народни представители, с цел да не бъде подложен на обществено обсъждане /задължително по ЗНА/, то ще се нарушат съществено правата ни на свободна и самоуправляваща се общност и ще бъдем принудени да сезираме ЕК и международните правни и адвокатски организации за опасното посегателство срещу конституционно и международно уредения статут на адвокатската професия!

Искрено се надяваме да се запознаете подробно с това наше становище, което сме готови да изясним и в нарочни срещи с Вас и настояваме да не допускате противоконституционно една малка група от адвокати, обединени по властови признак, да си присвоят правата и самоуправлението на гилдия от над 14 000 техни колеги и да ограничат и ги лишат от основни техни права! Това би било опасно и за правосъдието в България, поради което, ако се случи, бихме били принудени да го заявим публично и да браним правата си и Правото по принцип по всички възможни законни начини, включително с ефективен адвокатски протест в началото на новия съдебен сезон!

ПРИ СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА за ДЕЙНОСТТА НА ФОБА, ЗАЯВИЛИ ИЗРИЧНА ПОДКРЕПА НА ПИСМОТО с лично заявени три имена и личен адвокатски номер са следните колеги:

 1. адв. Велислав Величков Величков, САК, личен № 1200344710;
 2. адв. Емил Александров Георгиев, САК, личен № 1500637610;
 3. адв. Искра Янева Кишкова, САК, личен № 1600361710;
 4. адв. Георги Петров Вълев, АК Варна, личен № 1500019490;
 5. адв. Ивелина Владимирова Иванова – Парушева, АК Варна, личен №1200044190;
 6. адв. Петър Светославов Даскалов, АК Стара Загора, личен № 1800026560;
 7. адв. Георги Дианов Гайдаров, САК, личен № 1300430210;
 8. адв. Кристина Славеева Лялева, САК, личен № 1100039410;
 9. адв. Галина Пеева Пенчева, ДАК, личен № 1200003793;
 10. адв. Яна Атанасова Стоянова- Прекрутова, АК Стара Загора, личен № 1600044660;
 11. адв. Мария Богданова Геринска, АК Благоевград, личен № 1000054127;
 12. адв. Валерия Борисова Иларева, САК, личен № 1600465910;
 13. адв. Теодор Артуров Божинов, САК, личен № 1000236101;
 14. адв. Искра Христова Немчева, АК Благоевград, личен № 1500014927;
 15. адв. Стефан Ангелов Левашки, АК Пловдив, личен № 1200088840;
 16. адв. Василка Николова Митева, АК Плевен, личен № 1600009258;
 17. адв. Людмила Неделчева Вълчева, САК, личен № 1100040010;
 18. адв. Анна Стоянова Димитрова, АК Бургас, личен № 1700001780;
 19. адв. Диляна Ангелова Иванова, САК, личен № 1400437110;
 20. адв. Владислав Александров Янев, САК, личен № 1300610310;
 21. адв. Михаела Михайлова Димитрова, САК, личен № 4200165510;
 22. адв. Петромир Иванов Кънчев, САК, личен № 1900386610;
 23. адв. Мариана Проданова Бакалова, АК Добрич, личен № 1700022393;
 24. адв. Валя Любенова Гетова, АК Плевен, личен № 1800006358;
 25. адв. Димитър Стоянов Марев, АК Смолян, личен № 1700010147;
 26. адв. Пламен Стоянов Велчев,АК Варна, личен № 1100078490;
 27. адв. Владимир Михайлов Дончев, АК Пловдив, личен № 1200045652;
 28. адв. Станислав Любенов Бахчеванов, АК Пловдив, личен № 1600117540;
 29. адв. Анелия Илиева Райчева, АК Пловдив, личен № 1000003540;
 30. адв. Росица Ангелова Кирова, АК Перник, личен № 1000024423;
 31. адв. Невена Кирилова Стефанова, АК Варна, личен № 1100068790;
 32. адв. Лазар Иванов Лазаров, САК, личен № 1000468110;
 33. адв. Петьо Димитров Славов, САК, личен № 1000022810;
 34. адв. Росица Атанасова Железчева, САК, личен № 1600291510;
 35. адв. Тодор Монов Янкулов, АК Перник, личен № 1500018123;
 36. адв. Маринела Иванова Петрова – Ашикова, САК, личен № 1600619810;
 37. адв. Иглика Николова Станева, АК Добрич, личен № 1100021594;
 38. адв. Светослав Огнянов Симеонов, САК, личен № 1300036510;
 39. адв. Мария Георгиева Георгиева, АК Видин, личен № 1700008237;
 40. адв. Василка Иванова Минева, АК Пловдив, личен № 1600148140;
 41. адв. Светла Минкова Лазова АК Пловдив, личен № 1000083040;
 42. адв. Велик Илиев Гогов, АК Благоевград, личен № 1900049227;
 43. адв. Деница Венциславова Колева – Корновска, АК Варна, личен №1300123390;
 44. адв. Веселка Дакова Генова, САК, личен № 1800004010;
 45. адв. Снежана Борисова Сутулова, САК, личен № 1100082910;
 46. адв. Валентина Янкова Велева – Богданова, АК Шумен, личен №. 1400001897;
 47. адв. Ани Стефанова Петкова, АК Смолян, личен № 1500014547;
 48. адв. Ася Олегова Манджукова-Стоянова, АК Видин, личен № 1100014837;
 49. адв. Веселина Стефанова Демирева, САК, личен № 1500569310;
 50. адв. Асен Милчев Вакареев, АК Благоевград, личен № 1100046027;
 51. адв. Петър Анатолиев Първанов, САК, личен № 4700091110;
 52. адв. Борислав Станков Вълчев, САК, личен № 1200351010;
 53. адв. Ангелина Димова Димитрова, АК Варна, личен № 1200001990;
 54. адв. Ивайло Василев Маджуров, САК, личен № 1700501810;
 55. адв. Любомир Митков Георгиев, АК Благоевград, личен № 1100050027;
 56. адв. Венелина Светлинова Фотева, АК Бургас, личен № 1300005680;
 57. адв. Стойчо Димитров Гогов, САК, личен № 4800158510;
 58. адв. Милена Драганова Спасова, АК Бургас, личен № 1700069780;
 59. адв. Ивелин Василев Димитров, АК Варна, личен № 1000043590;
 60. адв. Евтим Борисов Малоселски, АК Кюстендил, личен № 1400033925;
 61. адв. Ани Стефанова Канева, АК Ямбол, личен № 1600000386;
 62. адв. Светлана Маринова Лашева, АК Пловдив, личен № 1500117840;
 63. адв. Христо Илиев Минчев, АК Бургас, личен № 1100078680;
 64. адв. Пламен Олегов Петков, САК, личен № 1600392310;
 65. адв. Христо Бончев Бонев, АК Габрово, личен № 1800004253;
 66. адв. Силвия Мартинова Севдалинова, АК Силистра, личен № 1300013875;
 67. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, личен № 1200084090;
 68. адв. Марина Емилова Николова, САК, личен № 1900362310;
 69. адв. Мила Николова Попова, АК Стара Загора, личен № 1900020560;
 70. адв. Павлина Димитрова Георгиева, АК Добрич, личен № 1000020393;
 71. адв. Десислава Петрова Георгиева-Славова, АК Варна, личен № 1900024890;
 72. адв. Пламен Кирилов Киров, САК, личен № 1000355710;
 73. адв. Ищван Йосиф Модра, САК, личен № 1200616510;
 74. адв. Радослав Малинов Миков, САК, личен № 1100683510;
 75. адв. Полина Антонова Велчева, САК, личен № 1300677010;
 76. адв. Теодора Димитрова Стоичкова, АК Варна, личен № 1300098390;
 77. адв. Марияна Димитрова Калчева, САК, личен № 1400447910;
 78. адв. Незабравка Петкова Велева, САК, личен № 1500605510;
 79. адв. Светла Лозанова Миланова – Христова, САК, личен № 1900461210;
 80. адв. Явор Валентинов Харизанов, САК, личен 1500520310;
 81. адв. Мария Генчева Иванова, САК, личен № 1100552510;
 82. адв. Елена Димитрова Даскалова – Радева, АК Смолян, личен № 1200003147;
 83. адв. Катерина Любомирова Христова, АК Пловдив, личен № 1000111740;
 84. адв. Пепа Василева Марникас, САК, личен № 1100304010;
 85. адв. Юлияна Бениаминова Боглева, САК, личен № 1300525110;
 86. адв. Детелина Василева Костадинова, САК, личен № 1000143010;
 87. адв. Кирил Владиславов Янев, САК, личен № 1100559710;
 88. адв. Станислав Михов Желев, АК Хасково, личен № 1000027063;
 89. адв. Владислав Александров Янев, САК, личен № 1300610360;
 90. адв. Стела Цветкова Христоскова, САК, личен № 1900498610;
 91. адв. Десислава Емилова Панчева, САК, личен № 1200550310;
 92. адв. Явор Иванов Калчев, АК Варна, личен № 1900114490;
 93. адв. Десислава Петрова Георгиева – Славова, АК Варна, личен № 1900024890;
 94. адв. Александър Александров Пелев, САК, личен № 16000637310;
 95. адв. Станислав Валериев Николов, САК, личен № 1000696110;
 96. адв. Иван Георгиев Велов, САК, личен № 1600450910;
 97. адв. Даниела Николова Недялкова, АК Добрич, личен № 1900024793;
 98. адв. Стефка Петкова Кючукова, АК Варна, личен № 1600130990;
 99. адв. Росен Пенчев Рашков, САК, личен № 4000158710;
 100. адв. Цвета Валентинова Рангелова, АК Благоевград, личен № 1600030227;
 101. адв. Петя Миткова Белелиева , САК, личен № 1100069610;
 102. адв. Кирил Венциславов Димчев, АК Пазарджик, личен № 1900036944;
 103. адв. Камелия Георгиева Каменова – САК, личен № 1300663510;
 104. адв. Иван Александров Алексов, САК, личен № 1700552910;
 105. адв. Георги Георгиев Попов, САК, личен № 1200453310;
 106. адв. Милена Колева Димитрова, АК Варна, личен № 1000064190;
 107. адв. Зоя Костадинова Тошкова, АК Пловдив, личен № 1400040740;
 108. адв. Стоян Димитров Марев, АК Смолян, личен № 1600007947;
 109. адв. Ана Тянкова Босолова, САК, личен 1800448210
 110. адв. Дончо Димитров Йорданов, САК, личен № 1700191910
 111. адв. Деляна Валериева Христова, АК Варна, личен № 1500146690;
 112. адв. Боряна Драганова Бошнакова, САК, личен № 1000633410;
 113. адв. Мария Иванова Генинска, САК, личен № 1000566610;
 114. адв. Нина Петрова Лачева, САК, личен № 1300083810;
 115. адв. Благовеста Стоянова Ганчева, АК Варна, личен № 1600005690;
 116. адв. Ванина Стойкова Хаджийска, АК Пловдив, личен № 1900010140;
 117. адв. Мина Стефанова Дедова – САК, личен № 1000148610;
 118. адв. Климентина Димитрова Хаджипавлова, АК Варна, личен № 1000051390
 119. адв. Милена Димитрова Павлова, АК Сливен, личен № 1200023588;
 120. адв. Венета Юлиянова Захариева, САК, личен № 1900012610;
 121. адв. Иванка Емилова Георгиева, САК, личен № 1300002510;
 122. адв. Мариана Стефанова Трифонова, АК Бургас, личен № 1700026480;
 123. адв. Стефка Стоянова Пейчева АК Варна, личен № 1100122490;
 124. адв. Надка Димитрова Миланова АК Перник, личен № 1600022923;
 125. адв. Стефка Дойчева Атанасова-Димова, САК, личен № 1600116610;
 126. адв. Стефания Емилова Гичева, САК, личен № 1700138710;
 127. адв. Добромира Полименова Полименова, АК Бургас, личен № 1000065880;
 128. адв. Милена Найденова Найденова, АК Варна, личен № 1300064390;
 129. адв. Цветана Кънчева Лахчева, САК, личен № 1300205610;
 130. адв. Петя Тихомирова Тихчева, АК Варна, личен № 1300147690;
 131. адв. Детелина Кирилова Филипова, АК Варна, личен № 1300103990;
 132. адв. Стефка Видева Манева, САК, личен № 1100199110;
 133. адв. Диана Миланова Димитрова, САК, личен № 1300451110;
 134. адв. Мирослава Манева Манева – Ангелова, САК, личен № 1500064210;
 135. адв. Веселина Вангелова Тодорова, САК, личен № 1400364610;
 136. адв. Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова, АК Ст.Загора, личен № 1700007860;
 137. адв. Ани Стефанова Петкова, АК Смолян, личен № 1500014547;
 138. адв. Соня Станкова Григорова, АК Шумен, личен № 1700013697;
 139. адв. Рена Енчева Стефанова, АК Русе, личен № 1600008370;
 140. адв. Петя Николаева Добренова – Николова, САК, личен № 1500465110;
 141. адв. Ивалина Димитрова Димитрова, АК Варна, личен № 1300148090;
 142. адв. Николай Иванов Христев, АК Пловдив, личен № 1900119640;
 143. адв. Ефосина Кирилова Миланова, САК, личен № 1300295110;
 144. адв. Десислава Лозанова Иванова-Атанасова, АК Шумен, личен № 1900004897;
 145. адв. Екатерина Лазарова Георгиева САК, личен № 1900201110;
 146. адв. Адриана Петкова Балева, САК, личен № 1200245810;
 147. адв. Румяна Георгиева Манковска, АК Варна, личен № 1200084090;
 148. адв. Тодор Езекиев Грозданов, САК, личен № 1800241310;
 149. адв. Георги Константинов Димитров, САК, личен № 1200501110;
 150. адв. Кремена Недкова Табакова, АК Бургас, личен № 1100024180;
 151. адв. Деница Димитрова Панайотова, АК Варна, личен № 1700143790;
 152. адв. Татяна Борисова Кюркчиева, АК Плевен, личен № 1700029458;
 153. адв. Гергана Иванова Николова, АК Бургас, личен № 1000010180;
 154. адв. Тони Георгиев Вълчев, АК Варна, личен № 1100100090;
 155. адв. Ели Иванова Желязкова, АК Варна, личен № 1200110590;
 156. адв. Николина Тодорова Топалова, АК Ст. Загора, личен № 1100049260;
 157. адв. Йордан Елинов Андонов, САК, личен № 1100711910;
 158. адв. Иво Иванов Цветков – САК, личен № 1000512910;
 159. адв. Вихрен Николаев Бъчваров, ВАК, личен № 1100126290;
 160. адв. Ани Венкова Бонева, АК Варна, личен №1900002490;
 161. адв. Гънчо Койчев Гънчев, СмАК, личен № 1000014749;
 162. адв. Елка Йорданова Стоева, АК – София, личен № 1300173410;
 163. адв. Биляна Христова Димитрова, САК, личен № 1700590910;
 164. адв. Мая Запрянова Симеонова, ХАК, личен № 1800042063;
 165. адв. Татяна Любомирова Иванова, БАК, личен № 1000050080;
 166. адв. Борислав Иванов Мазнев, АК-Пловдив, личен № 1000143840;
 167. адв. Рая Тодоринова Стефанова АК Монтана, личен № 1000016034;
 168. адв. Петя Славова Нойчева САК, личен № 1600113210;
 169. адв. Гинка Пламенова Димитрова, САК, личен № 1300546010;
 170. адв. Симеон Цанков Джамбазов, СмАК, личен № 1300014047;
 171. адв. Екатерина Рашкова Станчева, САК, личен № 1500452010;
 172. адв. Петрана Антонова Атанасова, САК, личен № 1400302310;
 173. адв. Стела Димитрова Николова, ВАК, личен № 1400091990;
 174. адв. Габриела Иванова Додова, АК Пловдив, личен 1100119840;
 175. адв. Александра Славеева Кадиева – Делова, САК, личен № 1900561610;
 176. адв. Борис Александров Еленков, САК, личен № 1000454610;
 177. адв. Силвия Ангелова Минчева, САК, личен № 1000623710;
 178. адв. Никола Иванов Иванов АК Бургас, личен №1900032880;
 179. адв. Петя Лилова – Георгиева, САК, личен № 1000497910;
 180. адв. Валентина Петрова Георгиева, САК, личен № 1600246110;
 181. адв. Адриана Иванова Мамихина, САК, личен № 1200680910;
 182. адв. Ирен Георгиева Цветкова, САК, личен № 1100292310;
 183. адв. Недялка Георгиева Стамболова, АК Смолян, личен № 4300003547;
 184. адв. Анастасия Манолева Караманолева – Пенева, АК Смолян, личен № 1900014447;
 185. адв. Иванка Танева Стайковска, АК Пловдив, личен № 1500110640;
 186. адв. Зорница Иванова Радулова – Карлова, САК, личен № 1800435110;
 187. адв. Евелина Миткова Моловска, АК Смолян, личен № 4000003647;
 188. адв. Нелия Костова Маринова – Янкова, АК Смолян, личен № 1000005947;
 189. адв. Здравко Костов Костов, АК Бургас, личен № 1700076080;
 190. адв. Ивайло Петров Ценкулов, АК Плевен личен № 1100006258;
 191. адв. Диана Руменова Попова, САК, личен № 1900602010;
 192. адв. Елена Александрова Матева АК Пловдив, личен № 1000110240;
 193. адв. Наталия Георгиева Вецова, АК Русе, личен № 1300023370;
 194. адв. Николета Георгиева Лазарова, АК Благоевград личен № 1600048627;
 195. адв. Иванка Василева Сивенова, АК Смолян. личен № 1000010347;
 196. адв. Весела Лазарова Пашалиева, АК Смолян, личен № 1000010047;
 197. адв. Анастас Иванов Анастасов, АК Смолян, личен № 1700000447;
 198. адв. Станислав Анастасов Карагяуров, АК Смолян, личен № 1800014747;
 199. адв. Таня Томова Дабижева, АК Пловдив, личен № 1000092640;
 200. адв. Тихомир Василев Стойчев, АК Пловдив, личен № 1400094140;
 201. адв. Недка Василева Пакулева, АК Смолян, личен № 130000584;
 202. адв. Даниела Денчева Василева, АК Добрич, личен № 1300004993;
 203. адв. Тодор Христов Римпопов, АК Стара Загора, личен № 1300036660;
 204. адв. Явор Димитров Димов, САК, личен № 1300693710;
 205. адв. Деница Орлинова Иванова, САК, личен № 1500544610;
 206. адв. Красимир Тенев Николов АК Ст.Загора, личен № 1000017460;
 207. адв. Ирина Цветкова Цветкова, АК Разград, личен № 1000016072;
 208. адв. Сава Колев Каров, АК Бургас, личен № 1200038480;
 209. адв. Женя Недкова Недева, САК, личен № 1900599410;
 210. адв. Мартин Димитров Желев, АК Варна, личен № 1300151690;
 211. адв. Пешка Христова Чернокожева, АК Бургас, личен № 1400035580;
 212. адв. Красина Славчова Панова, САК, личен № 1000661410;
 213. адв. Росен Живков Иванов, АК Варна, личен № 1000081590;
 214. 21 адв. Венета Юлиянова Захариева, САК, личен № 1900012610;
 215. адв. Лозан Петров Попов, САК, личен № 1800379510;
 216. адв. Анжела Благоева Василева, САК, личен № 16002611310;
 217. адв. Галина Стоянова Серафимова, ВАК, личен № 1900017490;
 218. адв. Гинка Георгиева Друмева, ВАК, личен № 1000020490;
 219. адв. Невена Николова Христова, АК Варна, личен № 1800068890;
 220. адв. Николай Николаев Димитров, АК Шумен, личен № 1600020297;
 221. адв. Лидия Алексиева Донева, САК, личен № 1900563510;
 222. адв. Ивайло Петров Ценкулов, АК Плевен, личен № 1100006258;
 223. адв. Елица Буенова Саркисова – Коцинова, САК, личен № 1000435310;
 224. адв. Александра Кирилова Лисийска, САК, личен № 1300369110;
 225. адв. Мая Атанасова Янкова, АК Велико Търново, личен № 1900021150;
 226. адв. Златка Николова Господинова, АК Хасково, личен № 1000037063;
 227. адв. Илиана Валериева Керина, АК Благоевград, личен 1900045427;
 228. адв. Гергана Веселинова Запрянова, САК, личен № 4700162810;
 229. адв. Анжела Благоева Василева, САК, личен № 16002611310;
 230. aдв. Ивелин Симеонов Господинов, ВАК, личен № 1000129990;
 231. адв. Румен Иванов Желязков, АК Ямбол, личен № 1400015986;
 232. адв. Данчо Цветанов Стоянов, АК Враца, личен № 1000019130;
 233. адв. Ваня Цветанова Барбалова, САК, личен № 1200130410;
 234. адв. Момчил Николов Момчилов, АК Бургас, личен № 1600030780;
 235. адв. Илиана Валериева Керина, АК Благоевград, личен № 1900045427;
 236. адв. Юли Стоянов Стефанов, САК, личен № 1400366510;
 237. адв. Миглена Костова Симеонова, САК, личен № 1700567910

About De Fakto

Проверете също

Доклад на Комитета против изтезанията: В България продължава да цари предубеждение към болните с психични разстройства

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи …

ВКС с тълкувателно решение за погасителната давност, докато трае изпълнителен процес за вземане по изпълнителни дела

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 2 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.