Последни новини
Home / Законът / Правосъдният министър „подпали“ дебат за случайното разпределение, кадровиците стигнаха до абсурди

Правосъдният министър „подпали“ дебат за случайното разпределение, кадровиците стигнаха до абсурди

Defakto.bg

След като в началото на юли установи, че системата за случайното разпределение на делата във ВКС давала „грешка“ и заговори за внедряване на „бели хакери“, днес правосъдният министър Данаил Кирилов вкара съдебния съвет в абсурден дебат. Със съдействието на ред кадровици.

В „устен порядък“ и извънредно, Кирилов поиска от последния предваканционен Пленум на ВСС да гласува решения за централизираната система за разпределение на делата, ползвана от съдилищата, без ясно да формулира исканията си. Но с твърдо настояване да се извърши външен одит на тази система, която скоро би трябвало да бъде заменена с нов модул в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Подобни настоявания от правосъден министър, който освен да председателства заседанията на ВСС няма други правомощия, ерго няма право да отправя искания за решения на съвета, са без прецедент. Безпрецедентно е също подобни теми да се дебатират ад хок, по „устни“ изложения на министъра, без писмени формулировки, а и мотиви.

Но пък подпаленият от Кирилов фитил доведе до демонстративно  напускане на главния прокурор Сотир Цацаров с гневната реплика, че „няма да слуша повече глупости!“ – но адресирана не към министъра, а към председателя на ВКС Лозан Панов. Който дотогава не се беше обаждал и бе прекъснат при опит да обясни какво мисли по въпроса. Нещо повече – главният прокурор „посъветва“ председателя на ВКС да се извини на министъра на правосъдието за „сарказма“ му. (Сарказмът бе, бе Панов определи Кирилов като министър „новатор“, след като поясни, че му е петият подред, с когото работи).

Почти веднага след Сотир Цацаров напусна и Данаил Кирилов. А кадровиците останаха на ръба на кворума – 13 човека от 25, но продължиха да се разправят и да вземат решения.

В крайна сметка задължиха и.ф. главния секретар на съвета Николай Найденов наесен да им представи „исторически“ доклад за централизираната система, който да се изготви от администрацията на ВСС.

Изненадващо и пак за първи път, Пленумът на ВСС издиктува и какво да е техническото задание на една обществена поръчка. Бе на път също да „превъзложи доверието си“ за стратегическия одит на не на ресорната, а на друга комисия на ВСС, защото нейният шеф Боян Новански доказано можел да се справи. Изобщо… (какво ли щяха да мислят за себе си, ако се гледаха и слушаха?)

Предисторията

През април тази година по предложение на шестима – и от Прокурорската, и от Съдийската колегии, Пленумът на ВСС реши да се извърши външен одит за сигурността на централизираната система за разпределение на делата в съдилищата чрез покана за предоставяне на оферта с прогнозна стойност 20 000 лева. Още тогава ходът бе изненадващ, предвид очакванията за нов модул в ЕИСС и липсата на конкретни поводи да се подозират „пробиви“ или други неблагополучия.

Настояванията за проверки идват на четвъртата година от прилагането на централизираната система, към която пък предният ВСС пристъпи след скандалните резултати от тяхната проверка на управлението „Янева“, откроили и ненадеждността на ползваната от СГС система Лоу чойс. Към онзи момент, през 2014 г., съдилищата нямаха единна система за разпределение на делата – част от тях ползваха Лоу чойс, други – АСУД. След ред анализи втората система бе преценена за по-надеждна от кадровиците.

И  оттогава сериозни скандали по въпроса не е имало.

След решението за външен одит от този април обаче ресорната Комисия по професионална квалификация и информационни технологии (КПКИТ), оглавявана от Калина Чапкънова, изпълнява решението на Пленума. Отправена е покана за оферти, на назована стойност, но кандидати не се появяват. Тази процедура приключва на 28 юни тази година.

Какво точно искате? Всичко!

Дебатът се развиваше така, че често ставаше неразбираем за обичайната логика. В подобни случаи е най-добре да говорят „героите“.

„Искам да се възложи на Комисията по професионална квалификация и информационни технологии във връзка с всички договори за разработване, експлоатация и т.н. на всички системи за разпределение на дела, както и да се възложи независим анализ на сигурността на системата за разпределение на дела. Неофициално знам, че има една провалена заради липса на кандидати обществена поръчка. Но заради вътрешни и външни фактори се налага извършването на одит. Не искам да коментирам 50-минутния файл от БНТ, в който подробно съм се аргументирал“, обяви министър Данаил Кирилов.

Калина Чапкънова му предложи: „Ако изложите диспозитив, вероятно ще ми стане по-ясно какво се изисква от комисията, на която съм председател. Затова ви моля и и писмено да формулирате исканията. В обявената обществена поръчка няма кандидат за този одит. Специалистите ни ще извършат справка по договора за системата за разпределение на делата, следгаранционната поддръжка, за съжаление при обявена обществена поръчка и тук се яви само един кандидат“.

Данаил Кирилов отвърна: „Смятам, че не ме разбрахте! Искам всичко: предисторията – на базата на какво е сключен договорът, как се е стигнало до него, кой е участвал, какво е възнаграждението, всичко, всичко!!! Изработване, експлоатация, поддържане на тази система . И вие знаете фрагменти, не ме карайте да дефинирам въпроси. Относно всички факти и обстоятелства по сключването на договора, експлоатацията и поддържането на системата за случайно разпределение на дела да има доклад от комисията. И точка втора – извършване на независим външен одит за защитеността й от вътрешни и външни предизвикателства“.

Чапкънова отбляза, че така формулираното „задание“ има и финансови аспекти, извън компетентността на КПКИТ.

Намеси се Олга Керелска. „По Закона за съдебната власт  нямате правомощие да отправяте предложения за решения на ВСС, а като министър по служебен път можете да изискате информация!“

„Аз съм предложил информацията да е на вниманието на ВСС, аз не я искам за себе си“, не отстъпи министърът.

И – вероятно очаквано, но не за публиката – получи подкрепи.

Драгомир Кояджиков: „Крайно време е да се каже, че тази система е компрометирана, може би това е била вашата цел, г-н министър. От лична гледна точка бих се ангажирал сам да направя предложението, ако вашето е недопустимо. Пленумът би трябвало да започне да работи с чисто нова система. Това, което предлагате, е похвално!“

Данаил Кирилов (към Кояджиков): „Показахте и парламентарна практика и ви благодаря! На практика във ВКС това разпределение се осъществява от секретарите на състави, а има една точка за ръчното разпределение, която зачертава другите. (Става дума за ръчното разпределение, което става при заболяване на докладчик и подобни обстоятелства – б.р.)“.

Лозан Панов поиска думата, а министърът му я даде за „лично обяснение“. „Изобщо не съм искал лично обяснение, работил съм с поне 5 министри на правосъдието досега. Вие сте новатор!“, обяви председателят на ВКС.

Сотир Цацаров (към Панов): „Няма да слушам глупости! Добре е да се извините не на Данаил Кирилов, а на министъра. Това е сарказъм!“. Главният прокурор напусна заседанието.

И Кирилов го напусна.

Нападателно и персонално

Калина Чапкънова пак взе думата с обяснението, че от комисията са опитвали включително да решат проблема с одита с „наши“ ресурси, на специалистите от съдилищата.

Драгомир Кояджиков: „Променете условията на поръчката!“

Боян Новански: „Имате решение на Пленума със задача за експертиза. Кой подучи комисията, която кръстоса едни сертификати и направи едни изисквания, на които дори „Информационно обслужване“ не може да отговори? Почвам вече да размишлявам, че нарочно се прави така, че системата никога да не бъде одитирана!“

Чапкънова: „Не можете да отправяте такива нападки!“

Новански: „Не са лично към вас“.

Чапкънова: „Изрично поисках от Пленума да конкретизирате задачата, но няма смисъл да говоря, никой не ме слуша!“

Кояджиков: „Да се направи нова процедура, да се изменят условията, КПКИТ очевидно не се справи, възложете го на Комисията по управление на собствеността (в която е Новански).Две точки предлагам: правна дирекция да изготви доклад за преддоговорните отношения, договорните отношения, следдоговорните… Втора точка – КУС да се заеме с външния одит“.

Цветинка Пашкунова: „Не става въпрос за справяне или не и коя да е комисията. Информацията, която се иска, е различна. Да възложим главният секретар да изиска от администрацията на ВСС цялата налична информация към момента, да се състави доклад и се представи на Пленума. След изготвянето на този доклад вече ще възложим одит“.

Кояджиков: „Одитът трябва да върви паралелно! Въпрос на капацитет и желание“

Атанаска Дишева: „Докладът на администрацията да мине през ресорните комисии. А заключенията, че КПКИТ не се е справила, са обида за членовете й и за нейните служители. За одита – вече имаме решение за изготвяне на такъв одит, то се изпълнява, а че няма кандидат… Да продължи изпълнението на това решение, няма причина да приемаме второ“.

Боян Новански „редактира“ предложенията на Кояджиков  – поръчката да продължи да се движи от КПКИТ. Но от техническото задание към изпълнителя да отпадне изискването за сертификати.

Калина Чапкънова отговори: „Нямам познанията на колегата Новански, но ми се струва, че за да отпаднат тези две точки най-малкото трябва да чуем съображенията на ай ти специалисти – те твърдят, че има доста фирми с подобни сертификати. Цената беше определена от Пленума, ние бяхме обвързани с нея. Ако изберем фирмичка с двама-трима сружители след това нашата комисия ще бъде упрекната, че сме избрали некомпетентни изпълнители“. Дишева: „Изправени сме да избираме между експертната преценка на ай ти специалисти и на г-н Новански“.

С 12 срещу 1 предложението на Кояджиков, редакттирано от Новански, бе прието.

Това видяха и чуха наблюдателите на заседанието. Казват, че понякога в протоколите пише друго.

About De Fakto

Проверете също

Съдът: Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков са невиновни по обвинението в хулиганство в метрото през 2020 г.

Обвинението  на Софийска районна прокуратура  срещу Еленко Божков, Минчо Спасов и Светослав Трайков за хулиганство …

Съдът спря действието на наредбата за конкурсите за директори на училищата до приключване на съдебния спор

Върховният административен съд (ВАС) спря до приключване на съдебния спор действието на Наредбата № 16 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.