Последни новини
Home / Законът / КПКОНПИ не откри конфликт на интереси при президента Радев, докато е командвал ВВС

КПКОНПИ не откри конфликт на интереси при президента Радев, докато е командвал ВВС

Defakto.bg

КПКОНПИ не установи конфликт на интереси при президента Румен Радев и прекрати производството срещу него. Решението, взето на 31 юли, е подписано от Антон Славчев, Пламен Йоцов, Силвия Къдрева, става ясно от страницата на КПКОНПИ.

Сигналът срещу Радев, внесен през април тази година, е бил за негови действия като командир на ВВС, от 2014 г. до 2016 г., включително че тогава назначил сегашната си съпруга и за пиар на военновъздушните сили, макар че не била военнослужеща. Основният аргумент на КПКОНПИ е, че Румен Радев и Десислава Радева са в граждански брак от 12 август 2016 г., а дотогава нямат общи постоянни и настоящи адреси, нито общи деца, то ест свързаност помежду им не се установява, съответно не може да се говори за конфликт на интереси.

За останалите твърдения за сключване на договори за ведомствен наем и покупко-продажба на недвижими имоти, е изтекла предвидената в закона тригодишна давност, заявява КПКОНПИ. Но най-вече те касаят „правни действия, извършени от Румен Радев в качеството му на физическо лице, участник в гражданскоправния оборот, а не като лице, заемащо публична длъжност“.

На 31 юли КПКОНПИ прекратява още две преписки – срещу зам.-председателя на ЦИК Таня Йорданова и срещу шефа на териториалното планиране в Столична община арх. Бойка Къдрева-Крепчева.

Сигналът

По същество, твърденията в сигнала са, че са налице съмнения за конфликт на интереси и облагодетелстване чрез служебно положение на Румен Радев в качеството му на командир на ВВС във връзка с назначаване на Д. Г. (в момента Р.) на два щата, въпреки че втория такъв – пиар на ВВС по правилник трябва да се заема от военизирано, а не от цивилно лице, каквато е тя. ВВС е плащало наем на жилище, което обитава Д. Г. в гр. С., в което е живял с нея и самият Румен Радев. Румен Радев е закупил жилище в кв. Г.М. в гр. С. през 2010 г. от 143 кв. м. за 168 хил. лв., което е под пазарните цени на имотите за периода в района. През 2005 г. е закупено ведомствено жилище от Министерство на отбраната и едновременно с това, неправомерно е ползвано под наем второ ведомствено жилище. Апартаментът е продаден през 2007 г.

В сигнала не се съдържат данни за нарушение на ЗПУКИ (отм.) – упражнени правомощия по служба от Румен Радев в качеството му на Президент на Република България.

Решението на КПКОНПИ

Румен Георгиев Радев в качеството си на командир на Военновъздушните сили за периода от 30.06.2014 г. – 10.08.2016 г., е лице, заемало публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 18 от ЗПУКИ (отм.).

Длъжността „командир на ВВС“ попада в обхвата на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 27 от ЗПКОНПИ, като офицер от висшия команден състав на Въоръжените сили, съгласно Закона за отбраната и въпръжените сили на Република България, поради което компетентна да се произнесе по сигнала е КПКОНПИ.

Наличието на граждански брак между Румен Радев и Д. Р. от 12.08.2016 г., обуславя свързаност между тях по смисъла на на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ /отм./ след тази дата.

Разпоредбата на чл. 73 ЗПКОНПИ регламентира сроковете, в които следва да се образува административно производство за установяване на конфликт на интереси. Съгласно чл. 73 от ЗПКОНПИ производството за установяване на конфликт на интереси се образува не по-късно от три години от извършване на нарушението.

В качеството си на командир на Военновъздушните сили, Румен Радев е упражнил свои правомощия по служба като е подписал на 21.11.2014г. допълнително споразумение  № 400-8864/24.11.2014 г. към трудов договор № 400-7162 от 10.10.2011 г.; на 24.11.2014г. Заповед № РД-776 от 24.11.2014 г.; на 07.12.2015г. допълнително споразумение № 400-10400/07.12.2015 г. към трудов договор № 400-7162/10.10.2011 г.; на 07.12.2015г. Заповед № РД-874 от 08.12.2015 г.; на 24.03.2016г.  Заповед № РД-257 от 25.03.2016 г.

От упражняване на последно по време правомощие – 24.03.2016 г., до образуване на производството по сигнал с рег. № ЦУ 01/С-252 на 09.04.2019г., са изминали повече от три години.

Образуване на производството за установяване на конфликт на интереси в срок до три години от евентуалното извършване на нарушението, съставляващо конфликт на интереси е процесуалноправна предпоставка за провеждане на производството пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за която тя следи служебно. Изтичането на тригодишен давностен срок се явява процесуална пречка за разглеждане на постъпилия сигнал и е основание за прекратяване на производството за конфликт на интереси по отношение на Румен Георгиев Радев в качеството му на командир на Военновъздушните сили, за периода от 30.06.2014 г. – 10.08.2016 г.

В качеството си на командир на Военновъздушните сили Румен Радев е упражнил свои правомощия по служба като е подписал на 10.05.2016г. Заповед № РД-397 от 11.05.2016 г. и на 28.04.2016г. Заповед № РД-376 от 03.05.2016 г. в изпълнение на функциите и правомощията, предоставени му от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България по отношение на Д. Г..

В хода на производството не се установи Румен Георгиев Радев да се намира в условията на свързаност по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ /отм./ с Д. К. Г. понастоящем Р., в проверявания период.

От събраните по преписката доказателства не се установи Румен Радев и Д. Р. да са живяли на един и същ адрес и да имат общи деца за проверявания период.

Поради изложеното Комисията приема, че не е налице свързаност между тях преди датата на сключване на гражданския брак, т.е упражнените правомощия от Румен Радев, в качеството му на командир на ВВС, по отношение на Д. Г., на 28.04.2016 г. и 10.05.2016 г., са при липса на свързаност между лицата.

Липсата на свързаност между Румен Радев и Д. Г., обуславя и липсата на частен интерес, негов или на свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

 

About De Fakto

Проверете също

Особено мнение: Защо разпоредбата за отнемане на лиценз по Закона за частната охранителна дейност нарушава Конституцията

Конституционинят съд отхвърли искането на 3-членен състав на ВАС  за съд за установяване на противоконституционност …

Антон Славчев спечели конкурс за прокурор в СГП, Дани Каназирева – извън списъка на печелившите

 Класирането на кандидатите в конкурса за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

3 + 14 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.