Последни новини
Home / Законът / Съдии от Страсбург и Люксембург ще дебатират атестирането, конкурсите, дисциплинарните производства у нас

Съдии от Страсбург и Люксембург ще дебатират атестирането, конкурсите, дисциплинарните производства у нас

Defakto.bg

Съюзът на съдиите с отворено писмо до магистратите

Съдия Робърт Спано

Конференция по проблемите на атестирането, конкурсите за повишение и преместване, командироването, дисциплинарните производства, натовареността организират съвместно Съюзът на съдиите и ВКС, съобщиха от съсловната организация. Като докладчици в нея са приели да участват съдиите от Европейския съд по правата на човека в Страсбург Йонко Грозев и Робърт Спано (вицепрезидент на ЕСПЧ, съдия от Исландия), както и Александър Корнезов, съдия от Общия съд на Европейския съюз в Люксембург.

Съдия Йонко Грозев

Форумът ще е през октомври, но от ССБ го обявяват сега, за да има достатъчно време „да се подготвим, като предварително анализираме измененията на закона и практиката на КАК и СК на ВСС“.

Съсловната организация излиза и с отворено писмо до всички съдии в страната, в което очертава проблемите.

Съдия Александър Корнезов

В тази връзка от ССБ напомнят за последния проект за промени в съдебния закон, обявен от Министерството на правосъдието, както и за някои изненадващи кадрови решение на ВСС – например отказът спечелил конкурс за ВКС военен съдия да бъде повишен във върховния съд.

 

Отворено писмо
до всички съдии в страната

Уважаеми колеги,
В последните месеци наблюдаваме процес по дискредитиране на основни институти, свързани със статуса на съдията и ефективното управление на кадровия процес на съдебната власт в защита на нейната независимост, като атестирането, конкурсите за преместване и повишаване, провеждането на процедурите по чл. 194 ЗСВ, командироването, дисциплинарните производства, съдийското самоуправление, нормата за натовареност. Регресът е видим,
опасностите за независимостта на съда – също.
Измененията на Закона за съдебната власт, обнародвани в ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., които последваха промяната на Конституцията на РБ, обнародвана в ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., имаха за цел да се създадат действени гаранции за независимостта и безпристрастността на съда; да се разгърне процеса на атестирането в цялостна и всеобхватна дейност, извършвана от един орган, включващ високоуважавани колеги, по еднакви критерии за всички оценявани съдии; да се утвърди атестирането като основа за кадровото развитие на съдиите; да се разшири компетентността, съответно – и отговорността на съдиите да решават основните въпроси на съдебната дейност и администрирането на съдилищата на общи събрания; да се ограничат възможностите за злоупотреба с института на командироване на съдиите; да се ускорят и рационализират правилата за конкурсите, така че професионалната
компетентност и интегритет да са условия за повишаване на съдиите.
Тези изменения бяха изследвани за съответствието им с международно признатите стандарти за независимост на съда и с предходните препоръки към България от страна на Венецианската комисия (ВК) в Становище № CDLAD(2017)018-e, обявено на 9.10.2017 г. ВК отчете промените като положителна,
но недостатъчна стъпка за осигуряване на независимостта на съда и отново припомни общоприетия стандарт за осигуряване на независимост на съдебната власт чрез администрирането на кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдии от съдебен съвет, състоящ се в своето значително мнозинство от съдии, избрани от своите колеги. ВК предложи и конкретен
механизъм, при който без изменения на Конституцията, в ЗСВ да се предвиди решенията за професионалното развитие на съдиите по засягащите ги кадрови и дисциплинарни въпроси да бъдат взимани с мнозинство от членовете на ВСС, избрани от съдиите – така нареченото „двойно мнозинство“.
Препоръките на ВК не бяха обезпечени със съответни законодателни
предложения. Напротив – последващите изменения на Закона за съдебната власт и непоследователната и противоречива практика на ВСС заличиха положителните тенденции от 2016 г. В резултат е застрашен моделът на единното атестиране с участието на доказани професионални авторитети, нормата за натовареност няма никакво значение за справедливото разпределение на делата на всички съдии, не е развита система от мерки, които да помогнат ефективно на натоварените съдилища. Закономерна последица е липсата на
достатъчно компетентни кандидати за участие в състава на Комисията за  атестиране и конкурсите (КАК), тъй като съдиите намират процеса за твърде бюрократизиран и обременен с прекомерни възможности за намеса на членовете на Съдийската колегия (СК). Конкурсното обезпечение на съдилищата стана още
по-тромаво и несигурно, а това съответно разшири практиките за
продължително командироване по неясни правила, заобикалящи конкурсното начало.

В началото на юли министърът на правосъдието представи публично
поредните идеи за промяна на ЗСВ (15-тите след тези от август 2016 г.), които в голяма си част отново засягат статуса на съдиите – атестирането, конкурсите и дисциплинарните производства. Междувременно СК демонстрира на практика как атестирането може да бъде използвано не за постигане на заложените в закона цели, а за репресия върху съдии, които са застъпници за съдийска
независимост и самоуправление. СК не се съобрази и с резултатите от проведения конкурс за съдии от наказателната колегия на ВКС, като в разрез с разпоредбите на чл. 191а, ал. 3 ЗСВ отказа да назначи съдия, класиран от комисията за проверка на професионалните качества на кандидатите. Кадровият административен орган пренебрегна оценката за професионалните качества на кандидатите в конкурс за повишаване, определена от конкурсната комисия,
въпреки че няма правна възможност и компетентност да пререшава този въпрос.
Колеги споделят за редица съществени проблеми в процедурите за атестиране – необяснимо забавяне, нееднакво приложение на критериите и показателите за атестиране от различните комисии по оценка, различен подход при оценяването.
Заради тези процеси, компрометиращи ефективността на администрирането на съдебната власт, съвместно с Върховния касационен съд организираме съдебна конференция, на която ще представим анализ на нормативното и фактическото състояние на атестирането на съдиите в България, командироването, нормата за
натовареност, проблемите и перспективите за промяна на конкурсните процедури.

About De Fakto

Проверете също

Управляващата коалиция поиска временна комисия за изменение на конституцията

На прокуратурата се дължи автономия, но тя няма независимост като съда,  заяви Христо Иванов, внесъл  …

Законопроектът за закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури е публикуван за обсъждане

  Закриване на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните специализирани прокуратури, уреждане …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.